Öva inför lämplighetstest för att bli skyddsvakt

Funderar du på att bli skyddsvakt? Skyddsvakter behöver i likhet med ordningsvakter inte ta några begåvningstest eller personlighetstest för att antas till utbildning, men de stora bevakningsföretagen kräver att du gör ett antal lämplighetstest för anställning. Missa inte chansen att förbereda dig med hjälp JobTestPreps övningstest, facit och svarsförklaringar och sök jobb med självförtroende. Registrera ett konto och börja öva idag.

Skyddsvakt PrepPack™

Test och övningsmaterial på svenska:

 • 16 övningstest inför UNIQ:
 • Verbal förmåga:
  synonymer och antonymer
 • Kubvikning
 • Sifferserier
 • Induktiv logik
 • Spatial förmåga
 • Guide till test i kubvikning

Test och övningsmaterial på engelska:

 • Övningstest inför NEO-PI-R
 • Videohandledning och studiehandböcker
 • Extra övningar inför UNIQ

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om test för beväpnade skyddsvakter får du gärna kontakta mig

Innehåll

Skyddsvakt

Väktare, skyddsvakter och ordningsvakter är begrepp som ofta blandas ihop. Så helt kort: väktare är alltså en person som arbetar mestadels med övervakning, ronderingar och larmkontroll, och har rent lagligt inte större befogenheter än vem som helst. En ordningsvakt arbetar däremot mestadels med att upprätthålla ordning på allmän plats, har ett förordnande från polismyndigheten, och har därmed vissa av en polismans befogenheter.

En skyddsvakt slutligen, har även han eller hon ett förordnande från länsstyrelsen och delar av polismans befogenhet. Skillnaden är att en skyddsvakts arbetsuppgift är att skydda särskilt känsliga objekt som enligt skyddslagen har beviljats förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret. Det kan med andra ord röra sig om civila eller militära objekt, såsom industrier, kärnkraftverk, flygplatser, hamnar eller för att ta ett känt exempel, Sveriges Riksdag.

Hitta arbete

Arbetet som skyddsvakt är fritt och omväxlande. Men ett antal företag anställer även skyddsvakter. Nedan listar vi de största.

Nokas Security ABSecuritas Sverige ABAVARN Security
Commuter Security Group AB (CSG)Nordisk Bevakningstjänst ABCubsec

Utbildning till skyddsvakt

En skyddsvakt måste ha fyllt 18 år. I likhet med ordningsvakter måste du passera ett laglydighetsprövning, men till skillnad från ordningsvakter måste du även vara svensk medborgare och passera en säkerhetsprövning via registersökning hos SÄPO, eftersom de objekt du bevakar är skyddsklassade. Detta sker i samband med att du söker förordnande från länsstyrelsen.

Polismyndigheten har ingen särskild utbildning till skyddsvakt, eftersom personer som genomgått polisens eller de privata utbildningsföretagens utbildning till ordningsvakt även betraktas som kvalificerad att söka länsstyrelsens förordnande som skyddsvakt. Läs mer om att utbilda dig till ordningsvakt här.

De privata utbildningsbolagen anordnar dock särskilda grundutbildningar till skyddsvakt. Utbildningen är precis som utbildningen till ordningsvakt 80 timmar lång, men tonvikten ligger mer på risk- och hotbildsanalys och bevakningstjänst, och mindre på upprätthållande av ordning, än deras utbildning till ordningsvakt. Specifikt för skyddsvakter är att de även betydligt oftare än ordningsvakter utrustas med skjutvapen, det vill säga med en pistol och i vissa speciella fall även med förstärkningsvapen. Detta vid bevakning av särskilt känsliga objekt. Det innebär att flertalet personer som arbetar som skyddsvakt även måste genomgå utbildning på skjutvapen.

Dessa utbildningar ges även dem av de privata, auktoriserade utbildarna. För att sedan behålla ditt förordnande för beväpnad tjänstgöring  krävs ett årligt godkänt skjutprov.

Personlighetstest och begåvningstest för skyddsvakter

De privata utbildningsföretagen kräver inte att du gör något personlighetstest för att bli antagen till utbildningen, men det gör däremot de stora svenska bevakningsbolagen. De typer av lämplighets- och begåvningstest som förekommer vid rekrytering till dessa företag omfattar de tre varianterna nedan.

Begåvningstest

Detta test mäter din kognitiva förmåga. Du som gjort lumpen kommer att känna dig från mönstringen. Uppgifterna består av saker som att avsluta en sifferserie, komplettera en symbolserie, eller förstå instruktionerna i en mening.

Personlighetstest

Detta är test bedömer vilken typ av personlighet du har, och hur du tar dig an arbete, utmaningar och problem. Vanligen följer det den så kallade femfaktormodellen och mäter dig på områdena öppenhet, samvetsgrannhet, utåtriktning, vänlighet och neuroticism.

Test i konflikthantering

Konflikthanteringstest mäter hur då agerar i olika konfliktsituationer. På testet konfronteras du med flera konfliktscenarier, och uppgiften är att gradera ett antal lösningsalternativ från ”Minst effektivt” till ”Mest effektivt".

Öva inför begåvningstest för skyddsvakt

Genom att öva i förväg inför de test som krävs för anställning hos bevakningsföretagen, så ökar du dina chanser att gå goda resultat. De tester du kommer att möta är av samma typ som den som söker till polisutbildningen, vilket innebär att vi rekommenderar även detta testpaket till dig som vill bli skyddsvakt. Paketet innehåller övningstest, facit och omfattande analyser och svarsförklaringar. Observera dock att övningstesterna är på engelska (vi arbetar på de svenska versionerna). Missa inte dina chans att få bra poäng på begåvningstesterna och landa jobbet som skyddsvakt. Registrera ett konto hos JobTestPrep och börja öva online redan idag!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst