PI LI Test (PLI Test) - Förberedelser och övningsfrågor - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

PI LI-test

PLI-testet har nyligen ändrat sitt namn till PI LI-testet. PI LI-testet består av 50 frågor som ska besvaras inom 12 minuter. Det finns tio sidor på provet, varje sida innehåller fem frågor. Dessa frågor består av en blandning mellan fyra olika ämnen: numeriskt resonemang, verbalt/logiskt resonemang, spatialt resonemang och abstrakt resonemang. Syftet med provet är att mäta din inlärningsförmåga, problemlösningsförmåga, förmåga att utföra specifika anvisningar och förmåga att anpassa sig till olika situationer.

 


Vem använder PI LI-testet?

Nedan följer en tabell över de mest populära företag, organisationer och tjänster som kräver att kandidaterna framgångsrikt klarar PI LI.

Företag

Position

Scania Ingenjör, chef, kontrollant, analytiker
SEB Ekonom, finans, chefer
Husqvarna Chef, analytiker, konsult
Ikano Bank Chef: marknadsföring, forskning, digital
Getinge Ledning & revisor
APL Chef, analytiker, konsult
Arjo Försäljningschef
Harvey Nash Chef: marknadsföring, forskning, digital
Directure Sweden AB Ledning & revisor
AAK Chef, analytiker, konsult
Maersk Ingenjör,
Dong Energy Ingenjör, chef, kontrollant, analytiker
Nestle Chef: marknadsföring, forskning, digital
IKEA Chef, analytiker, redovisning, planerare
Damco EVerkställande, ledning, analytiker
UASC Ledning & revisor
Samskip Projektledare & logistikkoordinator
Acciona Ingenjör & juridisk
Samsung Försäljningschef
Shell Projektledare & ingenjör
Emirates Airlines Besättningsmedlem & försäljning
easyJet Besättningsmedlem & försäljning
DayNine Consulting Projektledare & konsult
Oman Air Projektledare & konsult
Svitser Ledarskap, analytiker, föreståndare

 Det är viktigt att notera att även om dessa företag är kända för att använda PI LI, kan de även kräva att kandidaterna utför andra bedömningsprov, blir intervjuade eller deltar i gruppövningar.


Förberedelse inför Maersk PLI bedömningsprov och begåvningstest

Maersk-koncernen är en samling av olika företag inom sjöfarts- och energimarknaden, med över 110 000 anställda i mer än 130 länder. JobTestPrep erbjuder det senast uppdaterade (2019-upplagan) och omfattande förberedelsepaketet inför Maersk PLI-begåvningstest och de personlighetstest som krävs under rekryteringsprocessen.

 


PLI Test Gratis 1

PLI Free Sample

Rätt svar: 12

Förklaring till svaret

För att beräkna antalet gula blommor kan man skapa en ekvation mellan förhållandet och de verkliga antalen blommor genom att låta antalet gula blommor vara X:

3/2=X/8

24=2X

X=12


PLI Test Gratis 2

De två översta figurerna har ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget? Inom varje figur i den här gruppen finns det tre cirklar, två romber och en kvadrat. De fyra formerna har ordnats slumpmässigt. Regeln gäller alla figurer utom alternativ (4) som har enbart två cirklar.

PLI Free test

De två översta figurerna delar ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget?

Rätt svar: 4

Förklaring till svaret

Inom varje figur i den här gruppen finns det tre cirklar, två romber och en kvadrat. De fyra formerna har ordnats slumpmässigt. Regeln gäller alla figurer utom alternativ (4) som har enbart två cirklar.


PLI Test Gratis 3

PLI Tips and answers

Rätt svar: 1

Förklaring till svaret

How to pass the PLI test

Varje term tredubblar den föregående termen.


PLI Test Gratis 4

 

Vilken är nästföljande figur i serien?

Rätt svar: 5

Förklaring till svaret

Förhållandet mellan figur X och figur Y är som följer: Varje linje som återfinns enbart en gång i figur X återfinns även i figur Y. Streck som återfinns i bägge former i figur X återfinns inte i figur Y. Rätt svar måste stå i samma förhållande till figur Z.

Alternativ 1 kan elimineras eftersom det innehåller de lodräta och vågräta linjer som delar in rektangeln i fjärdedelar och vilka återfinns hos bägge former i figur Z. Alternativ 2 kan elimineras eftersom den vågräta linjen som skär rektangeln itu återfinns hos bägge former i figur Z. Alternativ 3 kan elimineras eftersom det innehåller alla linjer i de bägge formerna i figur Z.

Alternativ 4 kan elimineras eftersom den vågräta linjen som skär rektangeln itu återfinns hos bägge former i figur Z. Det lämnar alternativ 5, som är det rätta svaret, eftersom varje linje inom rektangeln är exklusiv till en av formerna i figur Z medan de linjer som de två formerna i figur Z har gemensamt inte förekommer.


Varför ska jag förbereda mig inför PI LI-testet?

Detta test är utformat för att avgöra om du är en potentiell tillgång för det företag du ansöker till. Det finns två stora svårigheter med att göra detta prov: För det första ser frågorna förvirrande ut för det otränade ögat, vilket kan orsaka att du gör misstag. För det andra innehåller provet många frågor som måste lösas på mycket kort tid, vilket gör det extremt pressat.

JobTestPrep har skapat ett omfattande övningsspaket, för att hjälpa dig att vara förberedd inför alla aspekter av PI LI-testet. Vårt paket innehåller hela, tidsbegränsade prov. Dessa hjälper dig att få en känsla av vad själva provet innebär, samt att minska ångest och stress.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.