Induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga går ut på att man följer ett redan känt, eller upptäckt mönster för att dra slutsatser om nya exempel. 

I vårt PrepPack™ för induktiv logik kan du prova på och öva på olika test i induktivt tänkade. Vi ger även gratis exempel nedan i olika kategorier.

Induktiv slutledningsförmåga PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • Diagnostiskt test i induktiv logik
 • Övningstest med tidtagning och poängrapportering:
  • Symbolserier
  • Saknad symbol (matriser)
  • Matriser (Matrigma-stil)
  • Odd One Out
  • Bildanalogier
 • Facit med fullständiga svarsförklaringar och lösningsmetoder
 • Guider och videoguider

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt induktiv slutledningsförmåga övningspaket får du gärna kontakta mig

Innehåll

Symbolserier

En symbolserie eller bildserie kallas för “Next in Series” på engelska. Det är en väldigt vanlig form av test i induktiv slutledningsförmåga. I vårt induktiva övningspaket erbjuder vi ett stort utbud av test baserade just på symbolserier.  

Exempel på testleverantör som erbjuder test med symbolserier som du också hittar som övningstest på jobtestprep.se är:

Här är ett exempel på ett induktivt symbolserietest: 

Välj den bild som är nästa i bildserien:

Välj bland svarsalternativen nedan:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4.

Varje cirkel är indelad i sex tårtbitar med tre par identiska figurer i de motsatta tårtbitarna. De grå delarna roterar medsols medan de intre figurerna roterar motsols. Det kan vara svårt att se att det handlar om tre par, men man kan komma fram till svaret på andra sätt också. T.ex. kan man se att samma par figurer syns i den första och den fjärde tårtbiten och likaså i den andra och den femte tårtbiten. Då är det logiskt att nästa del av sekvensen kommer att innehålla två hjärtan i den högra delen och den vänstra delen av cirkeln. Till att börja med bör vår slutledningsförmåga leda oss till att de möjliga svarsalternativen är svarsalternativ 1 och svarsalternativ 4. Om vi bara har listat ut hur de gråa tårtbitarna förflyttar sig kan det vara svarsalternativ 2 eller svarsalternativ 4 som är det korrekta svaret. Eftersom svarsalternativ 4 är det enda som matchar båda delarna av lösningen måste det vara det korrekta svaret. 

Saknad symbol – matrisversion

Förutom att hitta symboler i en linjär bildserie finns versioner av övningar och test i induktiv logik där du måste hitta vilken bild som passar in i en matris (alltså ett rutmönster av bilder).  

Talent Q Elements Logic Test, som du hittar övningar för i vårt övningspaket för:

 • TQ Nordic innehåller dessa typer av symbolserier.

Du kan se ett exempel här:

Välj den bild som passar in i den tomma rutan i rutmönstret:

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

The pop-up: På varje rad består den vänstra rutan av en kopia av den vänstra symbolen från mittenrutan. Därför är det korrekta svaret svarsalterntiv 14. 

Logiken i helhet: På varje rad är symbolerna i mittenrutan en kombination av symbolerna från den vänstra och den högra rutan på följande vis: 

 1. Den första symbolen från vänster i mittenrutan är identisk med de två symbolerna i den vänstra rutan. 
 2. Den andra symbolen i mittenrutan skiljer sig från de andra symbolerna på den raden. 
 3. De tredje och fjärde symbolerna i mittenrutan är identiska med de två symbolerna i den högra rutan.

Enligt denna logik måste symbolerna i den tomma rutan vara två ‘┤’, vilket matchar svarsalternativ 14.  

Matriser

Matriser nämndes i symbol- /bildserie-sektionen ovan. Förutom matriser i vilka du måste hitta den saknade symbolen finns matriser där den sista symbolen (oftast 3x3 rutmönster med symbolen/bilden i den nedersta högra rutan) saknas. För att lista ut vilket av de olika svarsalternativen som skall vara på platsen med den saknade bilden måste vi använda vår induktiva slutledningsförmåga och dra slutsatser om mönster, roteringar, förflyttningar av symboler på bilden och mer, både vågrätt och lodrätt i rutmönstret.  

Exempel på matristest som vi hjälper till att förbereda dig inför är: 

Såhär ser ett exempel från ett Matrigma-liknande matristest ut:  

Använd dig av reglerna för Matrigma för att hitta vilken bild som fulländar matrisen (progression, rotation, förflyttningar, frekvens, konstruktion):

Välj det korrekta alternativet nedan

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4. 

I rutmönstret finns stjärnor i tre storlekar: små, mellanstora och stora. På en och samma rad finns varje stjärnstorlek representerad. (I mittenrutan på mittenraden är stjärnan täckt av en blå cirkel.) På den nedersta raden ser vi en liten- och en stor stjärna. Den mellanstora stjärnan saknas alltså och den bild som fulländar matrisen måste innehålla en mellanstor stjärna. Med denna vetskap kan vi utesluta svarsalternativ 2 och 3, för de innehåller inga mellanstora stjärnor.  

Förutom den regeln kan vi se att varje kolumn har en cirkel i samma horisontella position (i den vänstra kolumnen är den blå cirkeln till vänster i rutan, i mittenkolumnen är den centrerad och i den högra kolumnen är den i den högra delen av rutan.) På en och samma rad är den blå cirkeln alltid placerad på samma höjd. På den nedre raden är cirkeln alltid i den nedre delen av rutan. Den saknade bilden är på den nedersta raden i den högra kolumnen. Därför måste den bild vi söker ha en blå cirkel i den nedre-högra delen av rutan. Därmed kan vi även eliminera svarsalternativ 1, vilket inte innehåller en blå cirkel överhuvudtaget. Om vi tittar på svarsalternativet som är kvar (4 och 5) kan vi se att svarsalternativ 5 inte har en cirkel i det högra nedre hörnet av bilden.

Då kvarstår bara svarsalternativ 4, vilket är det korrekta svaret. 

Odd One Out

Ytterligare en typ av induktivt logiktest är en typ av test som vi kallar Odd One Out. Testet består också av bildserier men istället för att hitta vilken som är nästa bild i serien eller vilken som saknas, går detta typ av test på att använda de mönster som finns för att utesluta en av bilderna - alltså den bild som inte passar in, the odd one out.  

 • Aons test Scales ix är ett exempel på ett sådant test.  

Här kan du se ett exempel på hur en fråga i ett Odd One Out test ser ut: 

En av bilderna passar inte in i mönstret:

Välj det svarsalternativ som är "the odd one out":

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1. 

Varje bild innehåller en polygon och en del av en cirkel. På bilder 2-5 representerar polygonens antal sidor den siffra en komplett cirkel måste delas i för att få fram de gråa delen av figuren. T.ex. på bild 4 finns en triangel med 3 sidor. 360 grader av en cirkel delat på 3 är 120 grader, en tredjedel av en cirkel. 

På vild 1 finns en 12-sidig polygon. Enligt mönstret skall 1/12 av en cirkel (30 grader) synas på den motsatta sidan av bilden men där finns istället en halvcirkel (180 grader), vilket uppenbarligen inte stämmer med mönster. Svarsalternativ 1 är därför the "odd one out". 

Bildanalogier

En analogi är en likhnelse eller motsvarighet, oftast mellan två begrepp, saker eller bilder. I vårt Induktiva slutledningsförmåga PrepPack™ möter du övningstest i bildanalogier. Du ser två bilder som har en likhet och sedan en enstaka bild. Ditt jobb är att avgöra vilket av svarsalternativen som matchar den tredje bilden på samma sätt som bild ett och två matchar varandra. 

Exempel på en bildanalogi från våra övningstest: 

En bild skapar samma sammanhang mellan figur 3 och 4 som mellan figur 1 och 2:

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 5.

I exempelanalogin roterar den vänstra figuren 90 grader mot höger. Förutom det roterar de olika delarna på bilden (den tomma och den färgladga triangeln) 180 grader var. I frågeanalogin (alltså den du måste komplettera) roterar hela figuren 90 grader till höger, vilket betyder att de två delarna på bilden måste rotera 180 grader och därför ser exakt likadana ut efter rotationen. 

Den enda bild som representerar detta är svarsalternativ 5, alltså det korrekta svaret. 

Vi hoppas att du har fått en bra förståelse för vad induktiv slutledningsförmåga innebär och att våra förberedelser inför ditt logiktest är till hjälp. Vill du läsa mer om olika typer av logiktest kan du göra det här och kommer du även prövas i deduktiv slutledningförmåga har vi ett PrepPack™ för det med.  

Lycka till!