Test i El och Mekanik: analys och förståelse

Lär dig allt du behöver veta inför ditt test i el och mekanik med hjälp av vårt kompletta övningspaket. Gör våra övningstester online och ta hjälp av våra studieguider för att förbereda dig inför de lämplighetstest i mekanik som olika arbetsgivare använder. Öva med våra exempel och övningstest och förbättra dina poäng och dina möjligheter att bli anställd. 

El och mekanik PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

 • Mekaniskt diagnostiskt test
 • Kugghjul
 • Vätskor
 • Hastighet
 • Elektricitet
 • Akustik
 • Optik
 • Termodynamik
 • Rumsligt resonemang
 • Studieguider

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om test i el och mekanik får du gärna kontakta mig

Innehåll

Lämplighetsprov i el och mekanik0B6YHUDOWUQ

Färdighetstest i mekanik ges vanligen på en dator, men även fysiska test med papper och penna kan förekomma. Samtliga frågor har endast ett korrekt svar och vanligen finns det tre eller fyra svarsalternativ att välja mellan. För att hinna med alla frågor på provet bör du besvara varje fråga inom 40 sekunder.

Flertalet lämplighetstest inom el och mekanik använder sig av grundläggande begrepp inom "Newtonsk mekanik", liksom inom statisk och dynamisk elektricitet. Kunskapsnivån som krävs motsvarar ungefär gymnasiets yrkeslinjer. Till skillnad från gymnasieprov innehåller dock färdighetstest i el och mekanik betydligt färre, eller inga, beräkningar. Å andra sidan har du mycket kort tid på dig att besvara varje fråga.

Skillnaden mellan analys- respektive förståelsetest

Skillnaden mellan analysprov och förståelseprov handlar om nivåer i fråga om förkunskaper och färdigheter. Ett förståelsetest kräver en grundläggande förståelse för mekaniska begrepp och facktermer som används i fackmannens vardag.

Analystest däremot kräver ofta djupare insikt och kan även inkludera kortare beräkningar. Olika testföretag använder dock ofta dessa termer för samma typ av test, så det är inte alltid helt enkelt att veta vilket test du ska göra. Det enklaste sättet att räkna ut vilken typ av test du kommer att ställas inför är att fundera över vilken nivå av jobb du söker. Lägre nivå, enklare test och tvärtom.

Vanliga ämnen på test i mekanik

Nedan listar vi de vanligaste ämnena på den här typen av test:

Mekanik

 1. Kraft och rörelse: acceleration, gravitation, friktion, tryck, moment, etc.
 2. Energi: omvandling, rörelseenergi och potentiell energi, arbete och kraft
 3. Vanliga frågor på: hävstänger, block och talja, skruvar, kugghjul, fjädrar, etc.

El

 1. Kretsar: parallellkopplade, seriekopplade
 2. Spänning, motstånd, ström, kondensatorer och laddning
 3. Magnetism
 4. Vanliga frågor på: Kretsdiagram, etc.

Annat

 1. Konventioner och enheter
 2. Verktyg, facktermer
 3. Beräkning av ytor

Öva inför lämplighetstest i el och mekanik

Det bästa sättet att förbereda dig inför testet är att träna på de ovan nämnda kunskaperna. Oavsett om du ska göra ett analys- eller ett förståelsetest, så måste du repetera dina fysikkunskaper och se till att du har förmågan att applicera dem på specifika situationer.

JobTestPreps övningspaket går igenom samtliga ovan nämnda ämneskunskaper på både analys- och förståelsenivå, vilket ger dig en utmärkt förberedelse inför ditt test.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst