Öva inför Nordea jobb test

JobTestPrep hjälper dig med förberedelserna inför det Aon cut-e test som krävs för anställning på Nordea. Vi ger dig den extra skärpa du behöver för att lyckas i konkurrensen. Öka dina chanser att få tjänsten du sökt och inled ett nytt kapitel i din karriär. Få omedelbar tillgång till vårt Nordea PrepPack! 

Nordea PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Numeriska test
  • scales eql
  • scales numerical (finans)
  • scalet tmt
 • Verbala test
  • scales verbal (finans)
  • scales lt-e - english language tests
  • scales lt-sv - svenska språktest
 • Induktiv logik
  • scales cls
 • Arbetsrelaterat beteende - Adept-15 (just nu på engelska, kommer snart på svenska)
 • Studieguider med förklaringar och lösningmetoder för
 • Facit med svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt Nordea test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Anställningsprocessen hos Nordea

Har du sökt en tjänst för att jobba hos Nordea? Då är det hög tid att du börjar förbereda dig så att du får ditt drömjobb och kan starta nästa kapitel i karriären. Olika tjänster hos Nordea kräver lite olika anställningstest men de flesta jobben hos Nordea kräver liknande rekryteringsprocesser som ser ut såhär:  

 1. Skicka in en online-ansökan för den tjänst som intresserar dig. Om du uppfyller kraven blir du kallad till steg 2.  
 2. Intervju eller intervjuer. Vanligen måste du gå på en eller två intervjuer med chefer och/eller personal från HR-avdelningen. Avsikten med intervjuerna är att bedöma hur väl du kommer att passa in i din framtida arbetsgrupp, liksom med Nordeas företagskultur. Samt naturligtvis om du har de kvalifikationer som krävs. Du måste vara beredd att besvara frågor om dina styrkor och svagheter, dina framtidsplaner och självklart även frågor om hur väl din kompetensprofil matchar positionens kravspecifikation. 
 3. Arbetsrelaterade test. För vissa positioner kan det krävas att du gör ett arbetsrelaterat test, exempelvis ett lämplighetstest eller ett personlighetstest. Dessa test är avsedda att bedöma din lämplighet för den tjänst du sökt. Nordea använder Aon cut-e test för sina rekryteringstest. Du kan läsa mer om den övning vi erbjuder inför dessa test nedan. 
 4. Du får alltid feedback på dina testresultat från Talent Aqcuisition-teamet och går du vidare i processen genomgår du fler steg innan du blir erbjuden anställning hos Nordea.

Öva inför Aon cut-e för Nordea med JobTestPrep

JobTestPreps Nordea PrepPack™ förbereder dig inför ditt arbetsrelaterade test för jobb på Nordea. Testen kommer, som tidigare nämnt från Aon Assessment och är online i deras MapTQ system. Övning ger färdighet och när du är förberedd vet du inte bara vad som väntar dig utan du kan också vara mindre nervös och klara testet inför jobb på Nordea. För att du skall ha den bästa chansen att klara de test du blir ombedd att ta har vi satt ihop ett övningspaktet som innehåller de delar de allra flesta kandidater blir kallade till. Du kan se exempel på övningsmomenten nedan. Vårt Nordea PrepPack™ innehåller: 

Numerisk förmåga

När du söker jobb på en bank, som Nordea är det troligt att du behöver göra något sorts test i numerisk förmåga, antingen med grafer, tabeller och längre frågor eller mer klassisk räkneskap. Vi erbjuder övning inför scales numerical (finans är vanligast inför Nordea test), scales eql och scales tmt i vårt paket.

Scales Numerical 

I vårt scales Numerical (finans) test, som vårt exempel kommer ifrån finns 37 frågor och du har 12 minuter på dig att svara på dem. Svaren är SANT, FALSKT eller VET EJ (vilket betyder att du inte kan dra en klar slutsats från den information du tillhandahållts.) Detta test är för att testa din logiska förmåga när det gäller att dra slutsatser från tabeller. Lista först ut vilken flik som innehåller förklaringen med det korrekta svaret och svara sedan på frågan.  

Exempelfråga från scales numerical (finans)

Sammanlagt står marknadsföringskostnaderna, administreringen och transport och rese-kostnaderna för den största delen av verksamhetskostnaderna. 

Titta i fliken "Verksamhetskostnader".

Nordea scales numerical finans rätt flik

Är påståendet SANT, FALSKT eller VET EJ?

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Ordet verksamhetskostnader antyder att fliken med samma namn är den rätta att titta i. Diagrammet visar en uppdelning av företagets verksamhetskostnader.

Vi behöver räkna ut hur många procent de nämnda avdelningarnas kostnader är tillsammans och se om det överstiger 50%. 

Marknadsföring: 23%
Administrering: 13%
Transporter och resor: 12%

Om vi lägger ihop alla sektioner: 23%+13%+12% = 48%

Sammanlagt uppnår inte de nämnda avdelningarna 50% eller mer så påståendet är FALSKT. 

Scales eql

Scales eql är helt enkelt ett räknefärdighetstest. Vår version är i PDF medan det riktiga testet såklart är datoriserat och online. Du får övningar där du behöver fylla i den/de siffror som saknas, välja rätt räknesätt m.m.  

Exempelfråga från scales eql (hard)

Vilka siffror måste vi välja för att färdigställa ekvationen?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

 

___ * ___ * ___ = 35


Facing a question with more than one operator, we should start with the mathematical
operation that is precedent according to the order of operations. Here, however, both
operations are identical and have the same precedence. The order in which the
operations are applied is insignificant, which means that we can start wherever we like.
Then, we should think about the numbers that will best advance us toward the
predefined result.Using Tip #3 we know that a result ending with the digit 5 is a product of the number 5.
Moreover, we can use Tip #1 and use the digit 1 for a quick solution. Thus, we can
simply replace two empty spaces with these two digits. Now we have a simple onevariable equation:

x * 5 * 1 = 35
x * 5 = 35
x = 7

Therefore, the solution is (7, 5, 1). The order of the digits is insignificant.

Scales tmt

Detta Aon-test mäter applicerad räknefärdighet i fyra olika kategorier: 

 • Enhetslära 
 • Reguladetri 
 • Procentuträkningar 
 • Uträkningar av area och ytor 

Varje sektion består av 5 frågor som du måste svara på på 4 minuter, så hela övningstestet är alltså 16 minuter långt.

Här får du använda miniräknare, penna och papper. 

Exempelfråga från scales tmt (reguladetri)

Nails sell at 15 cents per 3 boxes.

How much will 7 boxes cost?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

This question is solved using the mathematical "Rule of Three" which is used in solving proportion problems. According to this rule you have three known values (e.g. 'a', 'b', and 'c'): two that are proportional to one another ('a' and 'b') and a third value ('c') which maintains the same proportion with a forth, unknown value ('x'). Knowing that 'a' relates to 'b' as 'c' relates to 'x', apply the following formula:

According to the question, Nails sell at 15 cents per 3 boxes. Therefore, the two values of a known proportion are 15 and 3. You are asked about the cost of 7 boxes. Therefore, the third known value is 6 and the unknown value will be x. If 3 boxes cost 15 cents, then 7 boxes cost x. Using the "Rule of three" formula:

Therefore, if 3 boxes costs 15 cents, 7 boxes will cost 35 cents.

Exempelfråga från scales tmt (procentuträkning)

Yesterday, Bob earned $50 mowing lawns. Today, Bob earned 60% of what he earned yesterday mowing lawns.

How much money did Bob earn mowing lawns today?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer option 3.

60% of $50 is the same as $50 × 0.6, which is equivalent to

Verbal förmåga

Den verbala delen av Nordea arbetsrelaterade test består av flera olika delar i språkförståelse och logiskt tänkande relaterat till verbal förmåga.  

Scales verbal

I vår scales verbal (finans)-övning krävs av dig att du svarar på 49 frågor på 12 minuter. Precis som med scales numerical är ditt jobb att hitta den korrekta informationen i den korrekta fliken för att kunna avgöra om påståendet är SANT, FALSKT eller VET EJ (alltså att du inte kan dra en fullständig slutsats).  

Exempelfråga från scales verbal (finance)

Cutting back on the use of inessential resources is one of Arclight's plans to maintain future expansion, in order to increase efficiency so that return on shareholders' investments continues to increase.

Look in the "Future Expansion" tab to find your answer.

Is the statement TRUE, FALSE or CANNOT SAY?

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

The phrase "future expansion" indicates "Future expansion" to be the relevant tab. The term "return on shareholders' investments" suggests we should start with the "Return on shareholders' equity" section.
As the text states, "[…] ROE has remained strong, increasing by almost 3% […] In order to strengthen this trend, Arclight is planning to reduce the use of redundant resources to increase efficiency." As the words 'cutting back' and 'inessential' are synonymous with 'reduce' and 'redundant' (respectively), this is merely a rephrase of the above statement. Therefore, the statement is TRUE.

Språkförmåga engelska

För att få jobb på Nordea förväntas du ha en bra språkförståelse även på engelska. Nordea är en svensk bank med kontor internationellt så det är uppenbart att du som vill jobba hos Nordea kan komma att behöva använda din engelska på jobbet. Då denna språkkunskap kan testas inför din tjänst på Nordea erbjuder vi övningar i stavning, vokabulär m.m. som testar relativt grundläggande engelska språkkunskaper. 

Exempelfråga från English language test - spelling

Which is the correct spelling?

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer option 2 - perceived

Språkförmåga svenska

Likaså på svenska testas din språkliga kunnighet för anställning hos Nordea. Kunderna är viktigast för Nordea bank och sjävklart måste du visa en viss nivå i att kommunicera på svenska för att jobba på något av Nordeas kontor i Sverige.  

Exempelfråga från svensk språkförmåga test - fyll i det saknade ordet

Sibirien upptar merparten av Rysslands landmassa, men eftersom klimatet där är så pass extremt, är det _____ befolkat och endast en tredjedel av Rysslands befolkning bor där.

Fyll i det saknade ordet.

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3 - glest.

Att det är glest befolkat betyder att få människor per ytareal, exempelvis per kvadratkilometer, bor där.

Efter ordet eftersom får vi veta att trots att det utgör den största delen av Ryssland, bor endast en tredjedel av befolkningen där. Vi kan alltså konstatera att det är glest befolkat jämfört med resten av Ryssland.

Induktiv logik – Scales cls

Induktiv logik testas hos Nordea genom scales cls. Ett test där du måste matcha grupper genom att förstå mönstret mellan dem. Vårt test ser inte 100% ut som det riktiga testet men tankesättet är detsamma och därför får man ut mycket av att öva på vårt Nordea övningstest. 

Exempelfråga från scales cls

Sortera diamantformerna efter mönstret/regeln och markera i cirkeln under eller över diamanten.

Se det korrekta svaret i förklaringen:

Visa förklaring

Arbetsrelaterat beteendetest – Adept-15

Som sista del i vårt Nordea PrepPack™ ger vi dig möjlighet att öva på ett arbetsrelaterat beteendetest i form av Adept-15, även det från Aon. Testet går ut på att du skall välja vilket påstående som talar mest till dig av två olika påståenden och sedan hur mycket du håller med om just det påståendet. Det mäter hur du beter dig i olika arbetsrelaterade- och livssituationer. Vårt Adept-15-test är just nu på engelska men är i processen att översättas till svenska.  

Lycka till!

Exempel från Adept-15

Såhär ser en fråga ut i vårt Adept-15 test:

Se ett exempel på svarsrapporten i förklaringen:

Visa förklaring

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst