Klara Alva Labs logic test

Alva Labs tror mätning av kandidater som är baserad vetenskap. Psykometriska test som visar vad man verkligen går för är framtiden, enligt Alva Labs. Vi JobTestPrep förbereder dig inför ditt Alva Labs logic test med flera olika övningstest där du måste hitta den bild som fulländar matrisen. Du kan köpa vårt Alva Labs logiktest PrepPackhär och genom att använda studieguiden och övningstesten till fullo kan du prestera ditt rekryteringstest och jobbet.  

Alva Labs logiktest

Alva Labs logiktest med övningar på engelska:

  • En studieguide för Alva Labs logiktest
  • 3 simulerade logiktest
  • Facit och svarsförklaringar
  • NU även övning inför Alvas personlighetstest (på svenska)

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt Alva Labs Logiktest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Hur fungerar Alva logic test?

 Alva logiktest är uppbyggt av 3x3 rutmönster, s.k. matriser, precis som Matrigma andra logiktest som bygger på Ravens matriser. I frågorna på Alva Labs logic test saknas en del och du måste välja vilket av de 6 svarsalternativen är det korrekta som behövs för att fullända matrisen. ACE generell problemslösning test använder liknande matriser i sitt test. Endast ett alternativ är korrekt och det kan ibland vara svårt att förstå mönstret bl.a. då mönstret ofta gäller både för raderna och kolumnerna. Därför tjänar du på att öva innan. Vi erbjuder övningstest på engelska med samma typ av problem som du möter på det verkliga Alva testet. Vårt facit och våra svarsförklaringar ger dig ett logiskt test med figurer i många av förklaringarna. 

Här är ett exempel på hur en fråga ser ut i vårt övningstest för Alva Labs logiktest:

Såhär ser matrisen ut. Den nedre vänstra cirkeln som fulländar matrisen saknas:

Ex. Alva logiktest 1

Vilket av de 6 svarsalternativen nedan fulländar matrisen:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

I den här frågan ser du en "tårta" med 8 bitar. I de olika tårtbitarna synd figurer - kronor och cirklar. 

Förflyttningarna och förändringarna av kronorna och cirklarnas placering utgör en komplicerat mönster. På varje rad/kolumn kombineras de två första figurerna för att skapa en tredje. När två identiska figurer överlappar varandra ändrar de form och blir den andra typen av figur, alltså blir cirkeln en krona och kronan en cirkel när de överlappar. 

Mönstret följs både från höger till vänster (på raderna) och uppifrån och ner (i kolumnerna). Om vi tittar på den nedre raden från vänster till höger kan vi se att cirklarna har fått behålla de figurer som de föregående cirklarna innehåller, både på raden och i kolumnen. De enda figurerna som överlappar varandra är kronorna i tårtbit nr. 4 från höger (tårtbit nr. 1 är den översta vänstra tårtbiten).
Kronan i tårtbit nr. 4 blir en cirkel. Den saknade bilden visar denna cirkel plus alla figurer som syntes i föregående cirklar. 

Därför är svarsalternativ 4 det korrekta svaret. 

Du kan även öva på fler gratis exempel av Alva Labs logic test.

Adaptivt logiktest

Alva logic test består av 20 frågor och är adaptivt, vilket betyder att svårighetsgraden ökar när du svarar rätt och minskar när du svarar fel. Du har 2 minuter på dig per fråga. De flesta kandidater klarar Alva logiktest på 15-20 minuter. I våra övningstest får du ett betyg från 1-10. Över 7 är väldigt bra. På det verkliga testet jämförs du dock med en jämförsgrupp av arbetande personer som har tagit testet för att Alva ska kunna avgöra vilket betyg du förtjänar men även där kan du få 10 som mest. Eftersom Alva Labs logik test även är adaptivt kan två personer hamna i olika betygsgrupper (olika procentnivåer) även om de svarar rätt på lika många frågor. Beroende på hur snabbt du svarar o.s.v. kan nivåerna skifta och svarar du på frågor på en lägre nivå får du ett lägre betyg helt enkelt. Det betyder dock inte att du inte klarar provet. Det är det som blir beroende av jämförsgruppen.

Andra test från Alva Labs

Förutom det adaptiva och moderna logiktest som Alva Labs erbjuder behöver många kandidater även ta ett personlighetstest. T.ex. vill SEB som arbetstgivare att man tar både logiktestet och personlighetstestet. Vi har inget specifikt dedikerat personlighetstest likt det från Alva Labs i nuläget men vi på JobTestPrep Sverige erbjuder ett stort generiskt personlighetstest baserat på the Big 5 Model/femfaktormodellen, eller OCEAN, som det kallas ibland. Du kan nu även läsa guiden till -och öva på vårt personlighetstest på svenska i vårt Alva Logics PrepPack™. 

Lycka till!

FAQ - Vanliga frågor och svar

Våra övningstest, inklusive facit och svarsförklaringarna är på engelska.


Alva Labs ger även sina test på engelska så att vi erbjuder vårt PrepPack™ på engelska är precis som i originalet. 


Testet är adaptivt, vilket betyder att inte alla får samma frågor på samma nivå. I våra övningstest är nivån och frågorna desamma för alla som övar. Dock är svårighetsgraden hög och det är viktigt att läsa alla förklaringar för att första mönstrena i matriserna.