Öva inför PAPI 3 personlighetstest

PAPI 3 (Personality and Preference Inventory) är ett personlighetstest utvecklat av testföretaget Cubiks och används i samband med rekryteringar. I den här artikeln berättar vi mer om testet, liksom om vårt övningspaket inför PAPI, som innehåller ett fullständigt övningstest som simulerar det verkliga testet, liksom mängder av relevanta övningar och studieguider som hjälper dig att lyckas på testet. 

PAPI 3 PrepPack™

Test och övningsmaterial är på svenska:

 • Studieguider för PAPI 3
 • Övningstest som simulerar PAPI 3
 • Övningar för enskilda personlighetsdrag
 • Facit med utförliga svarsförklaringar

Både komplett personlighetstest och profileringstest på svenska

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om PAPI 3 test får du gärna kontakta migPAPI 3 test

Innehåll

Papi 3

PAPI 3 är ett av Cubiks lämplighethetstest och betraktas allmänt som ett av branschens bästa personlighetstest. Testet hjälper till att bedöma en kandidats eller anställds personlighet och arbetsplatsbeteende. Dessutom hjälper det arbetsgivare att identifiera relevanta kandidater liksom utveckla befintliga anställda.

PAPI 3 finns tillgängligt i en mängd olika format, liksom på ett stort antal språk. Två mycket specifika test är de som bedömer sökande till chefspositioner, liksom sökande till säljarpositioner. PAPI-testet används dock för en mängd olika positioner, liksom som underlag för intervjun

Frågeformuläret

Du bör öva på att fylla i frågeformuläret och försöka matcha uttalanden med motivationsfasetter. Denna övning hjälper dig bättre förstå essensen i frågeformuläret och vad varje fråga bygger på. den hjälper dig också att besvara frågeformuläret bättre eftersom du börjar förstå vad ditt svar säger om dig. Uttalningarna har delats upp enligt typ av frågor som kan visas i frågeformuläret. Tänk på vilket
motivationsfasetter ligger bakom uttalandena. Lämpliga svar ges under uttalanden.

Följande uttalanden kommer att visas efter frågan, I vilken grad gör
Följande uttalanden beskriver dig? 

 1. Brådska tidsfrister gör att jag arbetar effektivt.
 2. Jag försöker alltid vara närmare människor.
 3. För att vara säker på något jag har gjort måste jag bli annorlunda yttranden.
 4. Jag är intresserad av ett jobb där jag kan få ny kunskap och färdigheter.'
 5. Min status i företaget är viktig för mig.
 6. Min förmåga att påverka slutprodukten är viktig för mig.
 7. Jag letar efter ett jobb som kräver kreativitet.
 8. Jag arbetar bättre när det finns utmaningar.
 9. Det är viktigt för mig att producera en kvalitetsprodukt utan fel.

Personlighetsdrag på PAPI-testet

PAPI 3 mäter 22 olika personlighetsdrag som delas in i sju nyckelområden som i sin tur är länkade till de fem faktorerna i den så kallade femfaktormodellen. Dessa nyckelområden delas sedan in i olika arbetsrelaterade egenskaper enligt nedan: Övningspaket för PAPI. Vårt övningstest är generiskt men också baserat på femfaktormodellen (the Big 5) och utformat väldigt likt PAPI 3 Personlighetstest. 

JobTestPreps övningspaket för Cubiks PAPI består av ett fullständigt övningstest som simulerar det verkliga PAPI-testet, liksom studieguider, som tillsammans garanterar att du är fullständigt förberedd inför testtillfället.

Vår studiehandledning i PAPI-teori analyserar och förklarar testets skalor, format och uppgifter, liksom testets funktioner för Roller respektive Behov. Handboken Professional Profile går in på olika positioner, och låter dig veta vilka roller eller tjänster du skulle vara mest lämpad för baserat på resultatet av övningstestet.

Du tar reda på detta genom att först göra övningstestet, och sedan jämföra dina resultat med handboken. Handboken upplyser dig även om vilka personlighetsdrag som gör dig lämpad för olika yrken och positioner. Studieguiden Motivation and Culture Fit är en extra handbok som beskriver din kompatibilitet med olika yrkespositioner och företag utifrån dina testresultat.

Engagemang

Förmåga att stödja chefer och mellanchefer - Fokus på arbetet

Genomslag och drivkrafter

Förmåga att prestera - Förmåga att influera andra - Ledarskap - Behov av uppmärksamhet

Organisation och struktur

Förmåga att slutföra arbetsuppgifter - Känsla för regler och rättesnören - Känsla för detaljer – Planeringsförmåga

Interaktion

Förmåga att relatera till andra människor - Socialt harmonisk - Behov av tillhörighet

Arbetsförmåga

Direkthet – Arbetstakt – Besluttagarförmåga

Fattning

Känslomässig balans – Optimism - Grundläggande stabilitet

Öva inför Cubiks PAPI personlighetstest

Genom att lära dig om personlighetstest, dess frågor och format, så skaffar du dig en känsla för hur de fungerar, och slipper bli överraskad på testdagen. Du skaffar dig dessutom en förståelse för vilka frågor som testar vilka egenskaper, och kan på så sätt framhäva dina bästa sidor genom att anpassa dina svar.

Djuplodande insikter

Vårt övningstest som simulerar det verkliga PAPI-testet, liksom studieguiderna, erbjuder djuplodande insikter i hur testet fungerar, de teorier det bygger på, möjliga fallgropar och tips på hur du lyckas på testet. Våra professionella övningar maximerar dina chanser att lyckas på testet, och ger dig en inblick i vilka egenskaper du bör framhålla på testet, och vilka du ska undvika. Registrera ett konto och börja öva redan idag, och lycka till!

Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst