Jobba hos OKQ8

OKQ8 är ett stort drivmedelsföretag som sedan 2012 ingår I företaget OKQ8 Scandinavia. OKQ8 rekryterar till ett stort antal olika tjänster bl.a. i Sverige och Danmark och använder rekryteringstester från Master, bl.a. ACE general problem solving och OPTO eller MPA, som är Masters personlighetstest. Vi erbjuder ett användbart och lärorikt övningspaket för just ACE och MPA med övningar och simulerade ACE-test. Du har alltså chansen att förbereda dig ordentligt med vårt paket, prestera bra på provet och få jobbet. 

OKQ8 (ACE) PrepPack™

Övningstesten, svaren och förklaringarna är för närvarande till största delen på engelska

 • 1 standard simulerat ACE test
 • 2 hög precision simulerade ACE test
 • Övningsmaterial för de olika delmomenten
  • Spatial
  • Logik
  • Verbala analogier
  • Numeriska ordproblem
 • MPA- / OPTO-liknande Personlighetstest
 • Facit och svarsförklaringar 

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra ACE test för OKQ8 får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vad ingår i vårt OKQ8 PrepPack - inför ACE test?

I vårt OKQ8 PrepPack™ ingår övningar inom de 3 olika delmoment som ACE generell problemlösning (standard och high precision) test innehåller. ACE test testar numerisk förståelse, genom ordproblem och matematiska logikfrågor (bl.a. syllogism och placeringar), verbal förmåga, via verbala analogier och spatial/logisk förmåga via relativt svåra matrisövningar.

Frågorna är blandade i ACE test. Standard testet ger dig 12 frågor att svara på under en halvtimme och High Precision testet innehåller 24 frågor med en tidsgräns på 75 minuter. Det finns relativt gott om tid att svara på frågorna men om du svarar rätt eller inte och hur stressad du blir eller hur lugn du håller dig beror i stort sett mest på hur förberedd du är. Med vårt OKQ8 PrepPack™ kan du förbereda dig väl för att klara även de svårare frågorna i detta adaptiva test.  

Vi erbjuder även vårt stora generiska personlighetstest som uppfyller kraven för de flesta personlighetstesten baserade på the Big5 Model, vilken är den vanligaste teorin som används i personlighetsformulär för rekrytering i Sverige.

Nedan kan du se exempel på den typer av frågor som kommer på ACE generell problemlösning och även ett exempel från vårt personlighetstest inför OPTO eller MPA.

Numeriska ordproblem och logiska matematiska övningar

De numeriska frågorna som ställs under ditt ACE kognitiva färdighetstest är ordproblem. Vissa av övningarna i vårt OKQ8 PrepPack™ tillåter miniräknare medan andra inte gör det. Ordproblemen kan vara lite krångliga. Med bra förberedelser inför provet, papper och penna och gott om tid, vilket de ger dig på ACE general problem solving testet, kan du klara frågorna galant om du har en allmän förståelse av de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division).

Här är ett gratis exempel på en fråga från de numeriska ordproblemen: 

Two brothers have an age difference equal to their sum divided by two. The younger one is 5 years old. What is the age of the older kid?

Välj det korrekta svaret:

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 5.

x: age of old brother
y: age of young brother
x - y = 1/2(x + y)
y = 5
Plugging in the first equation:

De mer logiska mattefrågorna är baserade på placering i en kö, runt ett bord, syllogismer och liknande. Du får t.ex. information om 6 personer som står i en kö och du måste lista ut var en specifik person står i kön baserat på de uppgifter som ges.

Här är ett gratis exempel på ett logiskt matematikproblem: 

Fiona, Georgia, Heather, Ian, John, Kilgore and Lumina are forming a line, trying to get tickets to a concert.

Fiona is standing in front of Ian.
John is standing in front of Heather.
If John is not first in line, Lumina is standing somewhere in front of him.
Ian is standing immediately in front of or immediately behind Kilgore.

If Heather, Kilgore and Lumina are the last three, not necessarily in that order, then which one of the following could be the order of the first four people (from left to right)?

Välj det korrekta svaret:

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 1.

The remaining four people are John, Fiona, Ian and Georgia. We need to find the answer choice that does not violate any of the conditions regarding those four. Since we have no information about Georgia's place, we should start with one of the other three.

Ian is one of the first four fans in line, while Kilgore is one of the last three. According to the fourth condition, Ian and Kilgore must be standing immediately in front of or behind one another. Therefore Kilgore must be the first out of the last three (which makes him 5th overall), and Ian must be the last out of the first four (which makes him 4th):

The only option which follows this requirement is answer choice A.


Pay attentioncondition number three can be confusing- IF John is not first in line, Lumina is standing in front of him. However, since the final condition states that Lumina is one of the last three, John has to be the first in line.

Verbal förmåga - analogier

Verbala analogier är i vårt fall ordpar som man måste komplettera. Du får det första ordparet helt men det andra ordparet saknar en av delarna. Ditt jobb är att lista ut hur ordpar två matchar ordpar ett, genom att välja det ord som kompletterar det halva ordparet, så att analogin stämmer. Våra exempelfrågor är i nuläget på engelska men vi hoppas kunna översätta alla delar av ACE test förberedelserna till svenska inom en snar framtid. 

Här är ett gratis exempel på en verbal analogi: 

Ordpar:
1. Police officer : Arrest            2. Surgeon : ?

Vilket ord kompletterar ordpar nr. 2 och är det korrekta svaret för den verbala analogin?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer option 3: Surgery.

police officer conducts arrests like a surgeon conducts surgeries

Spatial/logisk förmåga

Förutom din numeriska kunskap och din språkförståelse genom verbala analogier, testar ACE generell problemlösnings-testen även din spatiala förmåga med frågor i matrisform. Du får en matris med 8 fulla rutor och olika svarsalternativ. Du måste välja vilket av svarsalternativen fulländar matrisen. Du väljer alltså den bild som ska vara i den nionde rutan. ACE matriser liknar Alva Labs logiktest en del men ibland kan svårighetsgraden skilja sig.  

Här är ett gratis exempel på en spatial frågeställning i matrisform:

Välj det korrekta svarsalternativet:

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer option 3.

In this question each figure contains a cross, and around it there are a varying number of parts of a
circle.

The pattern for the rows is subtraction: the rightmost figure is the result of removing the middle
figure from the left figure.

The pattern for the columns is complex construction: the bottom figure of every column contains
the overlapping items of the top and middle figure.

Because there are two different patterns being used for the rows and columns, there are two
different ways to look at this question: we can follow the pattern for the bottom row (from left to
right) or the right column (from top to bottom). Let’s look at the bottom row, and remove the
middle figure from the left figure: 

For practice, let’s follow the pattern for the right columns as well: both figures only contain the
bottom-left part of the circle. As it’s the only overlapping part of the two shapes, the third figure
should contain only the bottom-left part of the circle as well.

Answer (3) fits this description and is the correct answer.

OPTO eller MPA – personlighetstest

OPTO eller MPA personlighetstest ges ofta till kandidater som vill jobba på OKQ8 Scandinavias kontor. Personlighetstest mäter hur du reagerar i olika situationer och vad du är för typ av person och HR vill se detta för att göra sig klara med om du passar in i teamet och om du passar för rollen. Saker som hur du jobbar under stress, vad du har för värderingar när det gäller ditt arbete o.s.v. är bara en del av vad som rekryterare tittar på innan anställning. Vi erbjuder, som nämnts, ett stort personlighetstest med frågeställning liknande de flesta personlighetstest för rekrytering på marknaden. Du kan öva hur många gånger du vill och även öva på mindre, profilerade test som passar ditt specifika yrke. Vårt personlighetstest ser inte exakt ut som Masters personlighetsformulär men teorin är densamma och det hjälper dig en god bit på vägen. 

Här är ett gratis exempel på en fråga från vårt personlighetstest: 

Här är ett exempel på hur en del av rapporten ser ut efter avslutat personlighetstest: 

Rekrytering hos OKQ8

Det kognitiva ACE testet ges till kandidater som redan har klarat steg 1 i rekryteringsprocessen: Ansökningsformuläret och en eventuell kort telefonintervju.  

Steg 2 i processen är ACE test från Master. Klarar du även det, vilket du har bra chanser att göra om du har övat ordentligt med JobTestPrep, går du vidare till en Intervju, som är steg 3. Tidigare gav OKQ8 två intervjuer men med Masters test har rekryteringsprocessen förbättrats och förkortats. Därför är det nu extra viktigt att klara rekryteringstestet bra och det ger ännu större anledning att öva med vårt paket.  

Efter intervjun kan HR-avdelningen ibland behöva kolla upp olika saker om dig men gör du bra ifrån dig i steg 2 och steg 3 av rekryteringsprocessen har du stor chans att få jobbet. 

Vidareutveckling – OKQ8 värnar om personalen

För dig som har blivit anställd hos OKQ8 efter att ha övat med oss inför ACE och klarat ACE generell problemlösning testet och eventuellt en version av ett personlighetsformulär och väntar en spännande och lärorik karriär. Vidareutbildning och vidareutveckling av personalen är viktigt och står ut hos detta företag, som värnar om sina anställda, personuppgifter från ansökande m.m. Många som jobbar på OK/Q8-kontoren började t.ex. som sommarvikarier eller i låga positioner för att sedan klättra på karriärstegen inom företaget och få högre chefstjänster och liknande.  

Förutom karriärsutvecklande aktiviteter ger ett jobb på OKQ8 dig förmåner som betalning under föräldraledighet. Företaget är mycket familjevänligt och uppmuntrar en bra balans mellan arbets- och privatlivet. Det är absolut ett företag man vill arbeta för så att öva på vårt OKQ8 PrepPack™ är från alla mått mätta värt det för att kunna få jobb på OKQ8 Scandinavia. 

Trainee-program

Som ytterligare ett bevis på OKQ8:s fantastiska personalpolicy finns ett traineeprogram som är 12 månader. Detta program riktar sig till ambitiösa individer med masters inom ekonomi, business management, hållbarhet, IT o.s.v. och även till civilingenjörer med 300 högskolepoängs examen. Även för att komma in på trainee-programmet kan test krävas och vi kan hjälpa dig att klara till ACE general problem solving test med bravur. 

Lycka till!