Öva inför Raven-test för anställning

Söker du ett jobb där du måste ta ett RPM-test (Raven Progressive Matrices) som en del av rekryteringen? Öka dina chanser med JopTestPrep. Vårt PrepPack™ övningspaket innehåller tre fullängds övningstest som simulerar Ravens matriser, liksom ytterligare 21 övningar som hjälper dig passera ditt test med glans. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

Raven PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Övningstest för Raven
  • Matrisövningar
  • Nästa-symbol-övningar
  • Databas med exempelfrågor
  • Facit och svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra Raven-övningar får du gärna kontakta mig

Innehåll

Raven test

Ravens matriser utvecklades på 1930-talet som ett verktyg för att kunna skilja mellan genetisk och miljömässig inverkan på en människas intelligens. Raven-testet är ett så kallat ickeverbalt test som endast består av geometriska figurer, vilket innebär att kandidatens socioekonomiska och kulturella bakgrund inte spelar roll för möjligheten att få höga poäng på testet, och inte heller spelar förkunskaper någon roll. Det är numer mycket vanligt som rekryteringstest.

Frågorna på testet

Uppgifterna på testet består av symbolserier, som presenteras i matriser (rutnät) i uppsättningar av 2x2 eller 3x3. Genom att identifiera de mönster enligt vilka symbolerna förändras från ruta till ruta, så ska kandidaten sedan välja, från ett antal svarsalternativ, vilken symbol som avslutar serien.

Testet är utformat på så sätt att frågorna gradvis bli svårare, ju längre fram i testet du kommer. Testet mäter din generella intelligens, eller den så kallade flytande intelligensen. Med flytande intelligens menas den intelligens som inte är bunden till termer, begrepp eller siffror.

Raven, Matrigma och anställningar

Skälet till att Raven-matriser har blivit så populära vid rekryteringar är att de mäter en kandidats framtida potential på arbetsplatsen eller i en viss position. Personer som har höga poäng på Raven-test kan snabbt ta till sig ny information och dra slutsatser av den, en förmåga som är ovärderlig för exempelvis ingenjörer, programutvecklare och chefer.

Åtskilliga nyare tester har konstruerats med Raven-test som förlaga. Det kändaste av dessa i Sverige är utan tvivel Matrigma-testet, utvecklat av det svenska rekryteringsföretaget Assessio. Skillnaden mellan Raven och Matrigma är att i Matrigma används genomgående 3x3-rutnät, och i Matrigma kan vilken som helst av symbolerna vara den som saknas, inte nödvändigtvis den sista. Du kan läsa mer om Matrigma här.

Öva inför Raven-matriser

Är det då någon mening med att öva inför ett Raven-test? Absolut, genom att öva så bekantar du dig med testformatet och skaffar dig en känsla för det ”tänk” som styr testet. Detta i sin tur förbättrar dina resultat. Det innebär att du kommer att komma till testdagen med större självförtroende.

Vårt övningspaket

Vårt övningspaket ger dig tillgång till 3 fullständiga övningstest som simulerar Raven-matriser, liksom över 500 extra frågor där du får chans att öva på symbolserier och frågor av Matrigma-typ. Övningspaketet erbjuder även facit och omfattande förklaringar av svar. Först gör du testet med tidtagning, varefter du får resultatet och kan gå igenom frågorna steg för steg med facit och svarsförklaringar. Ska du ta ett Raven-test framöver så ge dig själv en present: Registrera ett konto hos oss, sätt igång att öva, och öka dina chanser att landa drömjobbet.

Lycka till!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst