Jobba på Försäkringskassan

För dig som vill jobba  Försäkringskassan finns stora förmåner, som semesterdagar som ökar i mängd efter ålder, bonustillägg föräldraledigheten och ca 14000 kollegor runt om i landet, för att nämna några Dock måste du jobbet för att kunna jobba som anställd hos Försäkringskassan, ett jobb under hög konkurrens och med många sökande. Det är där vi JobTestPrep kommer in. Vi erbjuder ett övningspaket inför ditt rekryteringstest med test från Aon och vårt stora, generiska personlighetstest baserat the Big5Model, femfaktormodellen, även kallad OCEAN m.m. Det passar speciellt dig som söker en chefstjänst på något av Försäkringskassans kontor, men även för andra tjänster. Du kan läsa mer om rekryteringsprocessen och om begåvningstesten du behöver klara nedan.  

Jobba på Försäkringskassan PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Scales Verbal (consumer)
 • Scales Numerical (consumer)
 • Scales lst
 • Andra logiska test från Aon (cut-e) Scales
 • Personlighetstest och profilering
 • Facit med svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om att få jobb på Försäkringskassan får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vilka yrkesroller erbjuds hos Försäkringskassan?

En stor del av de anställda hos Försäkringskassan arbetar som handläggare men yrkesrollerna är varierade och du som är jurist, arbetar med IT, HR, m.m. kan hitta relevanta jobb på detta statliga kontor. Det finns även möjlighet att vidareutvecklas och bli befordrad till en chefsroll, eller att söka en chefsroll direkt. Det är främst till dig som är intresserad av detta som vi vänder oss till.

Rekryteringsprocessen på Försäkringskassan

Rekryteringsprocessen består av 5 steg innan anställning och träning: 

 1. Ansökan - du skickar in din ansökan och ditt CV online  
 2. De som har den kompetens som söks går vidare i rekryteringsprocessen  
 3. Denna del av rekryteringsprocessen är vår fokus. Det är här du behöver göra ett arbetspsykologiskt test för vilka vi erbjuder övningstest. De arbetspsykologiska test som delges kommer från Aon (cut-e) och består av: 
 1. För att klara dessa test föreslår vi att du övar med vårt Jobba på Försäkringskassan PrepPack™.

  4. Intervju – efter att du har klarat det arbetspsykologiska testet, med hjälp av vårt övningstestpaket, blir du kallad till en intervju. Den tar ca 1 timme och genomförs öga mot öga eller online. Här får du berätta om dig själv och beskriva situationer från arbetslivet och andra delar av ditt liv som berättar vem du är och mer om din kompetens. Vårt personlighetstest, som du får i vårt PrepPack™ kan hjälpa dig även med denna del. För dig som vill läsa mer om intervjuteknik (på engelska) har vi information och ytterligare ett PrepPack™ här
  5. Har du klarat processen såhär långt kollar vi din bakgrund och referenser. Sedan får du meddelande via email eller telefon angående om du blir erbjuden tjänsten.  

Arbetspsykologiska test hos Försäkringskassan

Som redan har nämnts använder Försäkringskassan Aon (cut-e) Scales test för sina kandidater. Man behöver göra verbala, numeriska och logiska test och även ett arbetsbeteenderelaterat test (vilket vi i nuläget tyvärr inte erbjuder).  

Nedan kan du se exempel på de test du kommer att behöva ta.

Scales Verbal (consumer / konsument)

Scales Verbal går ut på informationssökning bland 6 flikar. Du ser ett påstående och ditt jobb är att lista ut vilken flik som är den rätta att titta i och dra slutsatsen om påståendet är SANT, FALSKT eller om du inte har tillräckligt med information för att kunna svara på frågan och därför anger svaret som VET EJ.  

Scales Verbal finns i flera versioner men (speciellt för chefstjänster) hos Försäkringskassan behöver du ta Consumer-typen, vilka vi kallar för “Konsument” i våra övningstest som har översatts till svenska. Vi erbjuder 2 övningstest för Scales Verbal (konsument). Aon Scales Verbal-test är komplicerade och svåra att genomföra då tiden är knapp och informationen inte alltid självklar.  

Exempel på Scales Verbal (konsument): 

 Läs påståendet och välj sedan rätt flik:  

 Enligt Flying Colours affärsplan säljs inga skor i butikerna med andra avdelningar.

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Då påståendet diskuterar affärsplanen är det logiskt att den korrekta fliken att titta i är den som heter "Affärsplan". 

Scales Numerical test, även här konsument eller consumer, är ett test liknande Verbal men med mer siffror, uträkningar och matematiska antaganden än i de verbala testen. Även här är din uppgift att lista ut i vilket flik svaret finns, hitta något som backar upp påståendet och bevisar om det är SANT, FALSKT eller om du saknar information och även här måste svara VET EJ. Det är inte alltid självklart att bara för att en viss typ av information saknas så kan man inte dra en självklar slutsats, speciellt där svaret kan vara FALSKT. Se exemplet nedan för att förstå bättre hur testet ser ut. 

Scales Numerical (consumer / konsument)

Läs påståendet och välj sedan rätt flik:

Under räkenskapsår 6-8 var delförtjänsten från barnavdelningen mindre än förtjänsterna från babyavdelningen. 

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Ordet "avdelning" antyder att svaret på denna fråga finns att hitta i "Avdelningar"-fliken. Grafen visar förtjänster för olika avdelningar under en treårsperiod. 

Hitta rätt siffror i tabellen för de räkenskapsår påståendet nämner, gör dina uträkningar och dra sedan slutsatsen om påståendet är SANT, FALSKT eller du inte har tillräcklig information och måste svara VET EJ.

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Ordet "avdelning" antyder att svaret på denna fråga finns att hitta i "Avdelningar"-fliken. Grafen visar förtjänster för olika avdelningar under en treårsperiod. 

Vi behöver jämföra barnavdelningen med babyavdelningen under räkenskapsår 6-8. Om du tittar på grafen kan du se att under räkenskapsår 6 hade båda avdelningar samma förtjänst. Under räkenskapsår 7 och 8 tjänade barnavdelningen in mer pengar än babyavdelningen, inte mindre. Därför är påståendet FALSKT. 

Scales lst

Scales lst är ett deduktivt logiktest som fungerar ungefär som en sudoko fast med symboler istället för siffror. Du måste passa in symbolerna i rutmönster som är 4x4 eller 5x5 och du kan endast ha samma symbol en gång per kolumn och en gång per rad. Vårt övningstest är i nuläget i svartvitt och inte interaktivt, vilket skiljer sig från det riktiga testet som är mer färgglatt och där man kan prova sig fram. Våra test hjälper dig lära dig systemet och reglerna och övning ger ju färdighet så du kommer komma ordentligt förberedd till det verkliga arbetspsykologiska testet. 

Exempel på Scales lst:  

Vilken symbol saknas i rutmönstret?

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Varje figur måste finnas en gång men inte mer i varje kolumn och på varje dag. Kvadraten är den enda som saknas i den kolumn som visas. Därför kan vi dra en säker slutsats att det är kvadraten som saknas. 

Arbetsrelaterat beteende

För dig som vill jobba på Försäkringskassan ingår ett test om arbetsrelaterat beteende i det arbetspsykologiska test som krävs, speciellt för chefstjänster. Vi erbjuder i nuläget inget specifikt test som fokuserar endast på arbetsrelaterat beteende men vårt personlighetstest baserat på femfaktormodellen och profileringen som du också får tillgång till är till stor hjälp för alla typer av personlighets- och beteenderelaterade test. Personlighetstestet kommer även att hjälpa dig inför intervjustadiet då en del frågor kan upprepa sig i en arbetsintervju.  

Så sätt igång att öva och kamma hem drömjobbet. 

Lycka till!