I-prov 2000 - öva och klara mönstring begåvningstest

Fyller du snart 18 år kommer du bli kallad till mönstring där du bl.a. kommer att genomgå ett mönstring begåvningstest, I-2000-provet (inskrivningsprovet), vilket ligger till grund för de andra prov och tester du kommer att genomföra under mönstringen. Vi förbereder dig inför Pliktverkets I-prov så att du kan få chansen att välja den värnplikt du vill. Ju bättre du presterar I-provet, ju fler valmöjligheter finns för din värnplikt, eller fortsatta militära karriär. Börja öva med oss redan idag! 

I-prov 2000-mönstring-PrepPack™

Övningsmaterial och förklaringar är på svenska:

 • Ordförståelse
  • Synonymer
  • Antonymer
 • Spatial förmåga
  • Guide till kubvikning
  • Guide till Spatial förmåga
  • Kubvikningsövningar
  • Figurer och rotationer (2D-3D)
 • Logiskt tänkande
  • Videoguide till induktiv slutledningsförmåga
  • Symbolserier (nästa i serien)
  • Logiska analogier (symbolanalogier)
 • Personlighetstest och profilering inför bl.a. psykologintervjun

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om I-prov 2000 får du gärna kontakta mig

Innehåll

Hur går mönstringen till?

Innan mönstringen får du som snart fyller 18 år en enkät hemskickad där du måste svara frågor om dig själv. Frågeformuläret innehåller ca 60 frågor och tar ca 15 min att fylla i. Detta formulär är grunden för en eventuell kallelse till försvarsmaktens mönstring. Är du fysiskt begränsad, har varit inlagd sjukhus för psykologiska problem, har det dåligt ställt ekonomiskt eller om du bor utomlands blir du t.ex. inte kallad. 

Exempel frågor från formuläret: 

Hur ofta tränar du kondition eller styrka?

- Varje dag
- En gång i veckan
- En gång i månaden
- Bara på skolidrotten
- Aldrig

Hur ser du dig själv socialt i skolan?

- Populär - alla gillar mig
- Jag har många vänner
- Jag har några få nära vänner
- Jag har nästan ingen att umgås -
- Jag har svårt att skaffa vänner

Hur arbetar du i grupp?

- Jag tycker om att jobba med andra
- Jag tar på mig ledarrollen i grupparbeten
- Jag tycker om att följa mängden
- Jag föredrar att fullända uppgifter själv
- Grupparbeten är värdelösa, bara jag vet hur man gör

Vill du se hela frågeformuläret kan du göra det här:

https://mb.cision.com/Public/15719/2755739/a840d61dcbe153c2.pdf

Efter att formuläret har godkänts får du kallelse till mönstring i Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på var du bor.

Detta händer på mönstringen oavsett var den görs

 1. I-provet (inskrivningsprovet)  
 2. Hälsoundersökning av sjuksköterska, syntest, hörseltest 
 3. Styrketest (Isokai) 
 4. EKG och pulsmätning inför det fysiska arbetsprovet – provet görs på en träningscykel
 5. Läkarkontroll 
 6. Psykologiintervju - här används bl.a. dina resultat från I-provet för att psykologen ska kunna bedöma din kapacitet och lämplighet 
 7. Du får veta vart du antagligen hamnar under värnplikten innan du åker hem/åker till övernattningsstället om du kommer från en annan stad än där du mönstrar 

I-prov 2000

I-provet är mönstringens begåvningtest, ett avancerat databaserat kunskapstest.  Den nuvarande versionen togs i bruk i början av 2000-talet. I-2000-provet följde efter I-94-provet med skillnaden att det prov som nu använts i närmare 20 år är ett adaptivt test. Det finns flera stora testleverantörer som erbjuder adaptiva test till kandidater, t.ex. Assessio med deras Adaptive Matrigma, eller Alva Labs logiktest, men Sverige är unikt på så vis att Försvarsmakten använder ett adaptivt test för sitt intag.   

Du blir testad i flera olika kategorier och får en poäng som sedan följer med dig till fystesten o.s.v.  Du har 80 minuter på dig att göra ditt inskrivningsprov (I-prov) men de flesta blir klara på 50-60 minuter. Vi erbjuder förberedelser för dig som skall mönstra för att öka dina valmöjligheter inför värnplikten. Vi garanterar såklart ingenting men om du övar ordetnligt med vårt I-prov-mönstring PrepPack™ har du chansen att klara testet även på de svårare nivåerna och ha mycket större chanser att få välja något som passar dig när du gör lumpen.  Bland kategorierna som kommer på I-provet hjälper vi dig med förberedelser i följande kategorier: 

Ordkunskap

Ordkunskapstestet består av två delar: synonymer och antonymer. En synonym är ett alternativt ord som betyder samma sak som originalordet och en antonym är ett motsatsord. Vi har förberett övningstest med både synonymer och antonymer för dig.  

Här är ett exempel som liknar synonymdelen

Vilket av följande ord är en synonym till kognitiv?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1 - “som rör intellektet”.

Här är ett exempel som liknar antonymdelen

Vilket av nedanstående ord är en antonym till altruism?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2 - “egoism”.

Enism är en riktning, ofta i form av en ideologi, åsikt eller liknande.

Kubvikning

Kubvikning är ett typ av spatialt test där du behöver kunna bedöma hur den ihopvikta, eller utvikta kuben ser ut efter att ha sett en kub i motsatt situation. I våra övningstest fokuserar vi hur den ihopvikta kuben kommer att se ut från att ha sett den utvikta kuben. Detta är ett relativt svårt moment som du tjänar att öva mycket . Viktigt är att läsa vår guide till kubvikning och att igenom svaren och förklaringarna efter att du har avslutat övningen  

Exempel på kubvikning

kubvikning exempel mönstring

Vilket av de fyra alternativen representerar kuben i dess ihopvikta form?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3.

Svarsalternativ 1 är felaktigt för när sidan med den ljusblå triangeln ligger ovanför sidan med den gula triangeln, hamnar en mörkblå triangel på höger sida och inte en lila triangel.

Svarsalternativ 2 är felaktigt eftersom sidan med den lila triangeln och sidan med den mörkblå triangeln befinner sig på motsatta sidor av den utvikta kuben, och kan alltså inte hamna bredvid varandra i den hopvikta kuben.

Svarsalternativ 4 är felaktigt eftersom sidan med den gröna triangeln och sidan med den gula triangeln befinner sig på motsatta sidor av den utvikta kuben, och kan alltså inte hamna bredvid varandra.)

Figurer och rotationer

I den här sektionen av mönstring begåvningstest blir du testad på din spatiala förmåga när det gäller att t.ex se hur olika 2D- och 3D-objekt ser ut när de är roterade. Olika objekt har tagits isär och det är ditt jobb att förstå hur de har roterats för att sätta ihop dem igen eller för att välja vilken bild som visar samma objekt som i originalexemplet.

Exempel på figurer och rotationer

exempel 2d3d mönstring

Vilket svarsalternativ representerar figuren roterad åt ett annat håll?

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

För att kunna lösa uppgiften måste du mentalt lista ut hur 3D-figuren skulle se ut roterad. Det som är viktigt är att hålla koll var punkterna är och att följa dem för att kunna lista ut vilka figurer som är de korrekta. Titta de olika svarsalternativen och försök lista ut vilken bild punkterna är i samma hörn  som originalbilden i relation till de andra delarna av objektet. I den här uppgiften är det korrekta svaret svarsalternativ 5. (E)

Nästa i serien

I form av logiskt tänkande erbjuder vi två olika typer av övningar:

1. Symbolserier (nästa i serien) och 2. Logiska analogier. Den här delen förklarar nästa i serien. Se exempel på logiska analogier längre ner. 

När det gällernästa i serienkommer du att se olika symboler och det gäller för dig att välja den symbol/bild som är nästa I serien, alltså den som fulländar serien. Ibland behöver du hitta en bild i mitten av serien och ibland I slutet. Du får fem svarsalternativ och endast ett är rätt. Titta hur mönstrena ser ut och hur de roterar, förflyttar sig och beter sig för att kunna lista ut svaret. Vi erbjuder olika svårighetsnivåer för att du ordentligt skall kunna öva inför ditt I-prov din mönstring 

Exempel på nästa i serien

Detta exempel kommer från ett av våra medelsvåra test

nästa i serien exempel iprov

Vilken bild är nästa i serien?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

För varje steg (vilket består av en svart och en vit triangel), ändrar en ruta riktning. I det första steget har rutan högst upp i den vänstra hörnet ändrat sin riktning, i nästa steg har rutan längst ner till vänster ändrat riktigt o.s.v. i forsatt ordning motsols.

Ordningen av riktningens förändring kan ändras men den måste ändras så att den är annorlunda än riktningen i föregående figur. Förutom alternativ 1 har består alla svarsalternativ av figurer som liknar den sista visade figuren i serien, förutom en förändring av en ruta. Dock är svarsalternativ 4 den enda bilden som också följer riktningen av hur figuren förändras. Därför är svarsalternativ 4 det korrekta svaret.   

Logiska analogier - Symbolanalogier

Det finns olika typer av analogier. Ett analogitest kan vara språkligt, alltså med ordpar man måste matcha eller liknande. De analogi-test vi erbjuder dig som ska mönstra är symbolanalogier. Du får se olika symboler som på ett logiskt sätt förhåller sig till varandra. Ditt jobb är att lista ut mönstret och vilket figur av svarsalternativen som förhåller sig till den ensamma figuren på samma sätt som exemplet du får. Det finns övningsprov på olika nivåer även för denna del av övningstesten inför ditt I-2000-prov.

Exempel från våra analogitest

Titta på bilden och välj sedan bland alternativen nedanför:

exempel symbolanalogier iprov

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1.

Relationen mellan figur X och figur Y är som följer: figur Y är den inre figuren från figur X.

Det korrekta svaret måste stå i samma relation till figur Z.

Svar 5 kan uteslutas eftersom det representerar den yttre figuren från figur Z.
Svaren 2, 3 och 4 kan uteslutas eftersom de inte representerar den inre figuren från figur Z.

Då återstår endast svar 1, som är det korrekta svaret eftersom det består av den inre figuren från figur Z.

Styrketest och cykeltest (fystest)

Efter att du har genomfört ditt inskrivningsprov och undersökts fysiskt av en sköterska är det dags för de två fystesten. Det första, det isokinetiska testet (Isokai) utvärderar din styrka och det andra, det välkända cykeltestet är till för att testa din kondition. Det är värt att vara I bra fysisk form inför dessa test men det är inget vi erbjuder någon förberedelse inför.

Isokai

Även om vi erbjuder förberedelse inför de kognitiva och logiska delarna av mönstringen vill vi göra dig uppmärksam på de olika delarna av fystesten. Isokai, som styrketestet kallas är ett speciellt typ av styrketest som är baserat på att lyfta tyngder. Det mäter en dynamisk styrka och gjorde tidigare i en speciell stol. Nuförtiden blir kandidaten inför värnplikt ombedd att lyfta en tyngd och måste göra det så snabbt de kan. Motståndet anpassar sig efter lyftet och blir svårare ju snabbare du lyfter. Du får upprepa övningen några gånger.

Cykeltestet

Inför detta test är det viktigt att vara i god kondition. Du får ett betyg mellan 1-9 (enligt Stanine-skalan) på cykeltestet precis som på I-provet. Trots att en relativt stor del faller bort baserat på I-provsresultaten är de flesta som mönstrar mest oroliga inför cykeltestet, psykologintervjun och styrketestet (Isokai). Du får cykla tills du inte orkar längre med visst motstånd baserat på din kroppsvikt. De tips som ges inför cykeltestet är som sagt att vara allmänt vältränad för att prestera bra.

Psykologintervju

Det sista steget av mönstringen, innan du får veta var du blir placerad och vad du kommer få göra under lumpen är ett möte med en psykolog. Många oroar sig för detta möte och därför erbjuder vi dig ett personlighetstest där du kan öva på att svara på frågor om dig själv.

Var ska du göra värnplikt?

Innan du får gå hem från din mönstring blir du meddelad om du behöver göra värnplikt och i så fall var, hur länge och i vilken roll. Som vi har nämnt tidigare kommer du som är förberedd inför testen ha fler valmöjligheter och bli erbjuden bättre jobb då övning ger färdighet och denna övning kommer att reflekteras, speciellt på I-2000 provet.

Vanliga frågor

Innan du fyller 18 år får du ett formulär hemskickat som du fyller i. Kvalificerar du dig för värnplikt får du kallelse till mönstring där du behöver ta ett antal olika test. 


Först tar du Iprov-2000 (inskrivningsprovet), ett adaptivt begåvningstest som består av olika kategorier som du kan läsa om i vår artikel och även öva på med vårt PrepPack™. Resultatet av detta prov ligger till grund för bl.a. poängsättningen för fystestet.

Du behöver även genomgå en psykologisk utvärdering, en läkarundersökning och,som nämnt, ett fystest. 

Beroende på dina resultat får du olika möjligheter för din värnplikt. 


För att du skall kunna göra så bra ifrån dig som möjligt hos psykologen på mönstringen förbereder vi dig med ett personlighetstest. Från det kan du få erfarenhet av olika typer av frågor du kan få och lära känna dig själv lite bättre.


Lycka till!