Språktest

Öva inför språkfärdighetstest, slå konkurrenterna om tjänsten, få jobbet du strävar efter. Hos oss på JobTestPrep får du tillgång till övningstest i språkfärdighet, facit och uttömmande svarsförklaringar, poängrapporter, studieguider och mycket mer. JobTestPreps övningspaket simulerar det riktiga testtillfället och hjälper dig öva inför ditt kommande test. Registrera ett konto redan idag och börja öva inför ditt språktest.

Språktest PrepPack™

Delar av övningsmaterialet är på engelska med några test på svenska:

 • Läsförståelsetest
 • Test med ”sant” eller ”falskt”
 • Test i kritiskt tänkande
 • Test i språkanalys
 • Handledningar, tips och poängrapporter
 • Analogier (ordpar) - på svenska
 • Antonymer - på svenska
 • Synonymer - på svenska

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra språktest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Språkfärdighetstesthttps://youtu.be/saPYxR4Sfgo

Lämplighetstest som bedömer språklig förmåga är bland de vanligaste testen som jobbsökande möter när de söker jobb. Språkfärdighetstest är ett paraplybegrepp för en mängd olika test som använder skriven text för att mäta olika aspekter av språkförståelse.

De bedömer din förmåga att förstå, analysera och dra slutsatser från information presenterad i textform. Obs! Våra språkfärdighetstest är än så länge endast tillgängliga på engelska. Vi arbetar på de svenska versionerna.

Vilka färdigheter och kunskaper mäter språktest?

Språkfärdighetstest mäter ett antal olika språkfärdigheter och grovt sett handlar det om nedan listade kategorier.

 • Ordkunskap. Dessa test bedömer din vokabulär i allmänhet eller din förståelse för facktermer som används inom ditt yrkesområde. Uppgifterna kan bestå av att hitta synonymer, antonymer, fylla i ett saknat ord i meningar, stavningstest o.s.v.
 • Grammatik. Dessa test mäter din grammatiska förståelse och din förmåga att skilja mellan korrekt grammatik och inkorrekt. Grammatiktest ger dig i uppgift fylla i ofullständiga meningar, eller hitta den korrekta meningen som fortsätter ett textstycke.
 • Språkförståelse. Språkförståelsetest bedömer din förmåga att förstå, analysera och dra korrekta slutsatser ut information i textform.
 • Kritiskt tänkande. Test i kritisk tänkande bedömer din förmåga att analyser information i skriven form. På dessa test är vanligen uppgiften att avgöra om ett påstående är samt eller falskt, eller om informationen i det inledande textstycket inte räcker för att avgöra det.

Olika kategorier av språkfärdighetstest

Språktest i kritiskt tänkande

Detta är språktest som fokuserar på din förmåga att dra logiska slutsatser utifrån skriftlig information. Dessa test utgår från att din ordförståelse är perfekt och att du förstå de termer som ingår i de olika textstyckena som presenteras.

Kärt barn har många namn och test i kritiskt tänkande kallas ibland logiska test eller test i språkanalys. Ett av de svåraste språkanalystesterna på marknaden är Watson Glaser-testet i kritiskt tänkande. Det används för att bedöma aspirerande advokater och andra professioner på hög nivå.

Test i läsförståelse

Dessa test i läs- och språkförståelse används ofta i rekryteringsprocessen på lägre- eller mellannivå. Det kan handla om yrken som säljare, kundtjänst-personal eller andra yrken där förmågan att läsa och förstå text är kritisk.

Oavsett vilken språknivå testet bedömer, så är testformatet alltid detsamma: uppgiften inleds med en text, följt av frågor på textstycket som du ska besvara. De inledande textstycken kan vara längre och bestå av ett antal stycken, eller kortare och bestå endast av ett fåtal meningar.

Testet bedömer din förmåga att läsa, analysera och förstå text, dra korrekta slutsatser och svara på frågor om informationen i texten. Ofta innehåller dessa språktest frågor på specifika facktermer inom ditt yrkesområde.

Engelskatest

Färdighetstest i engelska syftar till att bedöma en kandidats engelskkunskaper och kan ges till såväl folk som har det som modersmål, liksom folk som inte har det. När det kommer till yrkesroller där god engelska är en nödvändighet, så är dessa test ett viktigt redskap som hjälper en arbetsgivare eller HR-firma att sålla fram lämpliga sökanden. Dessa test täcker såväl ordkunskap, som grammatik och stavning.

Andra språktest och frågetyper

 • Test i kritiskt tänkande. Exempel på sådana test är bland andra Watson-Glaser-testet or the Oxfords och Cambridges TSA-test (Thinking Skills Assessment).
 • Test i språkligt resonemang. Dessa test ger kandidaten i uppgift att läsa en kortare test och sedan med hjälp av informationen i texten avgöra om ett påstående är sant eller falskt, eller om informationen inte är tillräcklig för att avgöra det.
 • Logiktest. I dessa test mäts din förmåga att dra korrekta slutsatser från premisser eller faktauppgifter.
 • Analogitest. Dessa test mäter din ordförståelse och hur ord relaterar till varandra. Analogierna kan vara en del i ett språkfärdighetstest, eller ges som ett enskilt test.
 • Läsförståelsetest i engelska. Dessa test mäter din förmåga att läsa och förstå instruktioner på engelska och liknar det vanliga engelsktestet.
 • Språkfärdighetstest. Dessa test består vanligen i att du ska fylla i saknade ord i meningar. De testar din ordkunskap och din grammatiska förmåga.
 • Omkastade meningar. Övningar där orden i en mening kastats om. Din uppgift är att identifiera de ord som befinner sig på fel plats i meningen.
 • Ögna igenom-övningar. Ett frågeformat där du på kort tid måste hitta en viss information i en text. Den här typen bedömer din förmåga att snabbt skumma igenom text efter relevanta data.
 • Flervalsfrågor. Många språkfärdighetstest bestås av flervalsfrågor, där din uppgift är att hitta rätt svar från en lista över svarsalternativ.
 • Språkanalystest. Ett test som riktar sig till beslutsfattare, Vd:ar och andra höga positioner. Detta test blandar olika frågeformat och svårighetsnivåer, vilket gör det till ett av de svåraste språktesterna.
 • Grammatiktest. Bedömer en mängd aspekter inom grammatik och bedömer din färdighet att identifiera och konstruera grammatiskt korrekta meningar.

Finns det olika språkfärdighets för olika yrkesnivåer och yrken?

Absolut, det finns mängder av olika språktest som riktar sig till olika nivåer, liksom till sökanden till specifika yrken som polis, brandman eller mekaniker. Nedan listar vi de grundläggande kategorierna.

Språktest för lägre kvalificerade yrken

Dessa test används vid rekrytering till yrken som i sig inte kräver mer än grundskola eller gymnasium. Det kan handla om yrken som säljare, kassörska, butikschef, kundtjänst eller busschaufför. Dessa test mäter grundläggande ordkunskap och läsförståelse.

Språktest för mellan- och chefsnivå

Dessa test används vid rekryteringen till yrken som kräver högskole- eller universitetsutbildning, eller till positioner på mellanchefs- eller chefsnivå. Det kan handla om yrken som projektledare, HR-expert, chefer, advokater och så vidare. Dessa test mäter en kandidats förmåga att förstå och tolka skrift, liksom analysera och dra logiska slutsatser ur skriftlig information.

Andra positioner

Språktest varierar dessutom efter vilka yrken, positioner eller branscher det handlar om. Det innebär att en arbetsgivare ger ett test som är skräddarsytt för yrken och att en sökande har förståelse för ett visst yrkes fackspråk.

Vilka är de stora bedömningsföretagen som skapar språkfärdighetstest?

Om du vet vilket testföretag som skapat det test du ska ta så ger det starka indicier på vilken typ av språktest du kommer att ställas inför på testdagen. De bedömningsföretag som skapar testerna använder sig nämligen av olika format, frågetyper, svårhetsgrad och tidsgränser. Nedan listar vi de största företagen som utformar språkfärdighetstest för rekrytering.

 • SHL. SHL hette tidigare CEB SHL och företaget erbjuder test på en mängd olika nivåer, beroende på vilken position det handlar om . Deras språktest består vanligen av 18 flervalsfrågor, med svarsalternativen ”sant”, ”falskt” eller ”går inte att avgöra” Testen är tidsbegränsade, men tiden du har per fråga varierar beroende på vilken svårighetsgrad det handlar om. Lärd dig mer om SHL-test genom att klicka här.
 • Kenexa. Kenexa erbjuder språktest som är skräddarsydda efter en arbetsgivares kravspecifikation. Dessa språkfärdighetstest är vanligen även de av formatet ”sant”/”falsk”/”går inte att avföra” och är tidsbegränsade. Språktesten i Kenexa Infinity-serien ger en kandidat 20 minuter på sig för att besvara 20 frågor. Vill du veta mer om Kenexa-test så läser du den här artikeln.
 • Talent Q. Talent Q-test anpassar sig efter den som tar testen. Svarar du fel så får du i nästa steg en enklare fråga och svarar du rätt får du en svårare fråga, fram till dess att din nivå fastställts. Provet som helhet har ingen tidsgräns. I stället fungerar det så att du får 75 sekunder på dig att besvara första frågan i en serie och 60 sekunder att besvara de följande frågorna. Frågorna är flervalsfrågor. I en del fall kan du behöva välja fler än ett svar och i andra fall är uppgiften att avgöra om ett påstående är sant eller falskt. Du hittar mer information om Talent Q-test här.
 • Cubiks. Cubiks-erbjuder test på ett antal olika nivåer. Uppgifterna består av en kortare text som innehåller mellan 4 och 6 faktauppgifter. Efter texten följer ett påstående och du måste avgöra om påståendet – baserat på innehållet i texten – är sant, falskt, eller om informationen inte räcker till för att avgöra det. Du hittar mer information om Cubiks-test i vår dedikerade artikel.
 • Saville Consulting. Saville Consulting erbjuder test på tre olika nivåer, beroende på vilken position du sökt. Testerna är tidsbegränsade och du har en minut att på dig att besvara varje set om fyra frågor, med andra ord mindre än en minut per fråga. Saville-test är av formaten flervalsfrågor med svarsalternativ eller ”sant”/”falsk”/”går inte att avgöra”. Du kan läsa mer om Saville-test här.
 • Cut-e. Språkliga test från cut-e skiljer sig formatmässigt från andra språkfärdighetstest. Det börjar med att du får ett antal texter på en och samma gång, var och en med specifik information om ett övergripande ämne.

  Det övergripande ämnet kan till exempel vara ett klädmärke och de olika texterna som visas under sin egen flik på skärmen, kan till exempel innehålla information om en marknadsföringsstrategi, en månadsrapport, en planerad reklamkampanj och en genomgång av de viktigaste konkurrenterna.

  Testet består av 49 ”sant”/”falsk”/”går inte att avgöra”-frågor och din uppgift är att hitta rätt text under rätt flik för att sedan kunna avgöra vilket svar som är det rätta. Läs mer om cut-e-test här.

Språklig förmåga, det vill säga läsförståelse, ordkunskap och analys – är förmågor som du kan förbättra drastiskt genom att öva. Med hjälp av våra övningstest får du chansen att bekanta dig med testformat och frågetyper, vilket kommer att förbättra såväl självförtroende som förmåga, vilket kommer att göra dig mer avslappnad när det väl är dags att ta det riktiga testet. Det viktigaste för att nå goda poäng är dock att du lär dig förstå de principer som styr testet, liksom att du får facit och svarsförklaringar för de frågor du har fel på.

Registrera konto

JobTestPrep har utvecklat ett stort antal övningstest som simulerar formaten och frågetyperna från alla de stora testutvecklarna. Detta innebär att du får möjlighet att öva på övningstest som har samma format och typ av frågor som du kommer att möta på testdagen. Vi uppdaterar hela tiden våra övningstest så att de hela tiden ligger i fas med de senaste trenderna inom rekryteringstest-branschen. Missa inte chansen att hjälpa dig själv till bättre testresultat. Registrera ett konto hos oss och börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst