Öva online inför Hogan test och landa drömjobbet - JobTestPrep

Hogan personlighetstest

Hogan Assessment Systems (HAS) är ett testpaket som mäter olika personlighetsdrag och förutser hur du kommer att fungera på en arbetsplats. De ingående lämplighetstesterna bedömer dina styrkor och svagheter, problemlösningsförmåga, dina grundläggande värderingar och personlighetsdrag, och ditt sätta att lära dig.

Hogan testbatteri består av HPI, HDS, MVPI, HBRI och ledarskapstestet Judgement. I Sverige distribueras testet via det svenska test- och rekryteringsföretaget Assessio, som även utvecklat det välkända Matrigma-testet.


Test som ingår i Hogan Assessment Systems (HAS)

Hogan Personality test sample questions

 

Hogan-testerna hänger intimt ihop, eftersom de mäter olika aspekter av en individs personlighet.

HPI-test

Personlighetstestet Hogan Personality Inventory testar din vardagspersonlighet. Det mäter främst hur du relaterar till andra. Testet ger en arbetsgivare information hur bra du är på att samarbeta med andra, om du är en ledare eller en följare, och om du är en talangfull ledare eller följare. JobTestPrep erbjuder övningstest som simulerar Hogan HPI-testet.

HDS-test

Personlighetstestet Hogan Development Survey mäter din personlighet under stress, och hur du hanterar krissituation. Testet bedömer hur du kommer att bete dig mot andra och hur du kommer att lösa uppgifter när det krisar på arbetet. Arbetsgivare använder sig av det här testet för att ta reda på om du skulle kunna utgöra en risk för företaget. JobTestPrep erbjuder övningstest som simulerar Hogan HDS-testet.

MVPI-test

Personlighetstestet Hogan Motives, Values, Preferences Inventory undersöker drivkrafterna bakom dina personlighetsdrag. Det bedömer dina värderingar, grundläggande mål, drivkrafter och intressen, och ger en potentiell arbetsgivare en uppfattning om på vilken position eller i vilken arbetsmiljö du skulle ha mest framgång som anställd.

HBRI-test

Personlighetstestet Hogan Business Reasoning Inventory bedömer en sökandes kognitiva förmågor och färdigheter. Testet mäter din förmåga att ta in och bedöma information, lösa problem och fatta beslut. Med hjälp av resultaten på testet får en arbetsgivare en uppfattning om din problemlösnings- och ledarstil. JobTestPreps testutvecklare arbetar för närvarande på att ta fram ett test som simulerar HBRI-testet.

Judgment

Personlighetstestet Hogan Judgment mäter ditt sätt att fatta beslut, hur du reagerar när beslutet väl är fattat och hur du hanterar kritik. Det bedömer även din förmåga till inlärning, anpassning och beslutsfattande.

Hogan-rapporter

Efter slutförda tester kan arbetsgivaren ta fram resultaten i olika typer av rapporter. För närvarande kan Hogan generera fem typer av rapporter: Hogan Select, Hogan Develop, Hogan Lead, Hogan SafeSystem och Hogan Team.

  • Hogan Select: Den här rapporten ger en arbetsgivare information om en sökandes sätt att arbeta, hennes drivkrafter och beteenden. Rapporten innebär att arbetsgivaren sparar tid och pengar.
  • Hogan Develop: Den här rapporten visar upp talanger och färdigheter som kanske inte framgår så enkelt under en traditionell anställningsintervju. Den ger även information om en anställds styrkor, liksom vilka färdigheter som kan förbättras.
  • Hogan Lead: Den här rapporten hjälper en arbetsgivare att vaska fram kandidater för ledarpositioner.
  • Hogan SafeSystem: Den här rapporten hjälper till att ta fram kandidater med bra säkerhetstänkande. Det kan handla såväl om arbetsplatssäkerhet som om säkerheten i hanteringen av företagets immateriella rättigheter eller företagshemligheter.
  • Hogan Team: Den här rapporten hjälper en arbetsgivare att skapa eller komplettera effektiva arbetsgrupper. Genom att undersöka kandidaternas styrkor och svagheter får en arbetsgivare möjligheten att sätta ihop team där medlemmarna kompletterar varandra på bästa sätt.

Genom dessa tjänster hjälper Hogan Assessment Systems (HAS) arbetsgivare att sålla bland kandidaterna till ett visst jobb. Vi på JobTestPrep å andra sidan, hjälper arbetssökande att passera testen, genom att erbjuda övningstest och exempelfrågor, och i förlängningen att landa sitt drömjobb.

JobTestPreps övningspaket för Hogan Assessment Systems hjälper dig att bekanta dig med format och innehåll på test som Hogan HPI och HDS, och hjälper dig att framställa dig på bästa möjliga sätt på de verkliga testen. Övningspaketet för Hogan HBRI är under utveckling. Genom att förbereda blir det enklare att ta Hogan-test helt enkelt, och genom att förstå de olika delarna av testet så förstår du även vilken bild du målar av dig själv via de svar du ger på de olika frågorna. Så missa inte chansen att öva i förväg, och landa drömjobbet. Börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.