Öva online inför Hogan test

Måste du ta ett Hogan-test i samband med ett jobb du sökt? JobTestPreps övningspaket innehåller övningstest som simulerar de verkliga Hogan testen. Genom att förbereda dig med hjälp våra övningstest kommer du att hävda dig väl i konkurrensen och öka dina chanser att få tjänsten du sökt. Börja öva redan idag!

 

Hogan Assessment PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • HPI - Hogan Personality Inventory
 • HDS - Hogan Development Survey
 • MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory
 • HBRI - Hogan Business Reasoning Inventory
 • Extra övningar
  • Numeriska
  • Verbala
  • Läsförståelse m.m.

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt Hogan-test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vårt uppdaterade Hogan Assessment PrepPack™

Hogan Assessment Systems (HAS) är ett testpaket som mäter olika personlighetsdrag och förutser hur du kommer att fungera på en arbetsplats. De ingående lämplighetstesterna bedömer dina styrkor och svagheter, problemlösningsförmåga, dina grundläggande värderingar och personlighetsdrag och ditt sätta att lära dig.

Vårt uppdaterade Hogan PrepPack består av HPI, HDS, MVPI och HBRI, plus extra övningar för HBRI. I nuläget är vårt övningsmaterial på engelska men vi är i processen att översätta alla våra relevanta test till svenska.

HPI-test

Personlighetstestet Hogan Personality Inventory testar din vardagspersonlighet. Det mäter främst hur du relaterar till andra. Testet ger en arbetsgivare information hur bra du är på att samarbeta med andra, om du är en ledare eller en följare, och om du är en talangfull ledare eller följare. JobTestPrep erbjuder övningstest som simulerar Hogan HPI-testet.

Efter att du har svarat på alla 206 frågor i Hogan Personality Inventory, får du en rapport som mäter dina resultat i flera olika kategorier. Du kan även se varje kategori, betyg och definition i en förkortad form. 

Såhär ser den förkortade rapporten ut:

HDS-test

Deltestet Hogan Development Survey mäter din personlighet under stress och hur du hanterar krissituationer. Testet bedömer hur du kommer att bete dig mot andra och hur du kommer att lösa uppgifter när det krisar på arbetet. Arbetsgivare använder sig av det här testet för att ta reda på om du skulle kunna utgöra en risk för företaget. JobTestPrep erbjuder övningstest som simulerar Hogan HDS-testet.

Exempelfråga för Hogan Development Survey

Efter att du har svarat på alla 170 frågor i Hogan Development Survey, får du en rapport som mäter dina resultat i flera olika kategorier. Du kan även se varje kategori, betyg och definition i en förkortad form. 

Såhär ser en del av den analyserade rapporten ut: 

MVPI-test

Personlighetstestet Hogan Motives Values Preferences Inventory undersöker drivkrafterna bakom dina personlighetsdrag. Det bedömer dina värderingar, grundläggande mål, drivkrafter och intressen, och ger en potentiell arbetsgivare en uppfattning om på vilken position eller i vilken arbetsmiljö du skulle ha mest framgång som anställd. 

Exempelfråga för Hogan MVPI:

Du kommer att behöva svara på om du håller med. inte håller med eller är osäker på 200 frågor. Sedan kan du läsa en detaljerad och en kortfattad rapport om hur du ligger till i 10 olika kategorier.

Den långa rapporten ser ut såhär:

HBRI-test

Hogan testet Hogan Business Reasoning Inventory (HBRI) bedömer kandidatens kognitiva förmågor och färdigheter. Testet mäter din förmåga att ta in och bedöma information, lösa problem och fatta beslut. Testet består av frågor inom olika kategorier om du rekommenderas att svara på inom 25-30 minuter. Det riktiga testet har dock ingen tidsgräns. Våra simulerade test består av 24 frågor som du måste svara på inom tidsgränsen 30 minuter

Exempel 1 - HBRI test 

Three candidates compete for one open position in your company. Compared to candidate 1 and 3, why is candidate 2 the best one for the job, if all factors have an equal importance?

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2.

Förklaring (på engelska):

Candidate (B) is the best option since this person's cost is "low", while the other two scores are good or high. Candidate 1 and candidate 3 also have "good" or "high" as their two other scores, yet both of them have "good" or "high" as their cost (which in this row is worse than "low"). This means candidate 2 is the best option.

Answer (A) is incorrect since candidate 1 and 2 both have "high" experience, so none is better than the other – this score is not the reason why candidate 2 is the best choice. Besides, this answer points out a reason in favor of candidate 1, while the question is what makes candidate 2 the best option.

Answer (C) is incorrect since, while candidate 2 has higher experience than candidate 3, candidate 2's loyalty is lower. This means that when you look at both factors (since all factors have equal value), both candidates are equal and no one is better than the other. Only when looking at the "cost" factor does it become apparent that candidate 2 is the better option.
In addition, candidate 1 also has a high score in this category, so it does not contribute to proving why candidate 2 is the best option, which is what the question requires.

Answer (D) is incorrect because candidate 2 is the best of the three, as explained in the first paragraph of this explanation.

Another option is to give each score a numeric value:
•Low = 1 point
•Good = 2 points
•High = 3 points

Now you can add the score of each job (keep in mind that “high” in the cost category is actually a “low” score, and vice versa):
•Candidate 1 has a score of 6 (1+3+2)
•Candidate 2 has a score of 8 (3+3+2)
•Candidate 3 has a score of 7 (2+2+3)

Now you can see that candidate 2 is the best choice, and it becomes clear this is because candidate 2 has a low cost.
Notice that all candidates have either 2 or 3 in the last two categories. Since all categories are of equal importance, this means they cancel each other out and you can ignore them. The only category in which each candidate has a different score is the cost category, so this is the only one that matters. Hence the correct answer is (B) – the best choice is candidate 2, who has the highest score in the cost category.

Exempel 2 - HBRI test 

Specifications for a new machine part require that all the holes in a certain part be in the dark section.

Fråga: Which of the following diagrams matches the specifications?

Välj det korrekta svarsalternativet

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1.

Förklaring (på engelska):

This type of question requires you follow the written directions and pay attention to the details.

In this question, the requirement is to pick the diagram in which both holes are in the dark section. The holes are represented by the white circles.

There is only one diagram that matches the requirements – diagram (A), hence this is the correct answer.

Exempel 3 - HBRI test

Välj det korrekta svarsalternativet

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1. 
 
Förklaring (på engelska):

In this question you are presented with a pair of charts and asked to find which of the answer options creates an equivalent pair with the chart on the right. To make an equivalent pair, the relationship between the missing pie chart to the bar chart on the right has to be the same as the relationship between the pie chart and the bar chart in the given pair.
 
Notice that both of these charts represent the same information. Even though there are no specific numbers in the pie charts to make sure, all parameters (A, B, C, and D) are the same in relation to one another in both charts. For example, in both, D is the largest and C is the smallest.
 
The correct answer is (A), since this pie chart represents the same information as the bar chart in the question does.
 
A good way to solve this question is to find in the chart a prominent feature, and look for the same feature in the possible answers. For example, in this case C and D in the bar chart are identical and significantly smaller than the other bars in the charts. The only pie charts in which there are two identical and significantly smaller sections are (A) and (B), and only in (A) are those C and D, which makes answer (A) the correct answer.

Exempel 4 - HBRI test

Four running teams are competing for the national championship. Scores are given in the form of points per mile. Since the maximum running distance in the national championship is 40 miles, the maximum number of points a runner can score is 40. Team One's eight members have an average of 10 points per runner. Team Two's six members have an average of 15 points per runner. Team Three's four members have an average of 25 points per runner, and Team Four's two members have an average of 35 points per runner.

Fråga: What would be the average running score across all 20 runners?

Räkna ut svaret och välj det korrekta svarsalternativet:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4. 

Förklaring med uträkningar (på engelska):

To calculate the average running score across all runners, you need to use the weighted average formula: 

Öva för att klara jobbet

Som nämnts hjälper vårt övningspaket dig på vägen till ditt jobb när du behöver göra Hogan Assessment Tests. JobTestPreps övningspaket för Hogan Assessment Systems hjälper dig att bekanta dig med format och innehåll på test som Hogan HPI och HDS och hjälper dig att framställa dig på bästa möjliga sätt på de verkliga testen. Då testen är svåra att klara och arbetsgivaren letar efter specifika saker är det viktigt att läsa guider, instruktioner och att öva så mycket som det bara går för att ha den bästa chansen att klara rekryteringstestet från Hogan. Köp vårt paket nu och kamma hem drömjobbet!

Lycka till! 


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst