Capital One bedömningsdag och test

Vill du förbereda dig inför ett Capital One lämplighetstest? Då har du hittat rätt! Hos oss får du tillgång till övningstest som simulerar SHL—test, videor som förbereder dig inför intervjuerna och mycket mer! Registrera ett konto hos JobTestPrep och börja öva redan idag.

Capital One PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Verify G+
 • Numerisk resonemangsförmånga - övningstest 
  • Beräkningar
  • Tabeller och grafer
 • Induktiv slutledningsförmåga
  • Mönsterserier
 • Deduktiv slutledningsförmåga
  • Logik från fakta
 • Verbal förmåga
  • Analyser
  • Textförståelse 
 • Personlighetsprofilering
 • Videotutorials och studieguider
 • Tidsbegränsade test med poängrapporter och svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Capital One test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Capital One

Capital One är ett USA-baserat holdingbolag som specialiserar sig på kreditkort och banklån. De har även ett omfattande graduate-program. Hos oss på JobTestPrep kan du lära dig allt du behöver om anställningsprocessen, få tips och råd, och på så sätt maximera dina chanser att landa jobbet. Dessutom får du chansen att öva inför SHL-test, som är de vanligaste rekryteringstesten hos Capital One.

Graduate-program hos Capital One

Capitals One graduate-program erbjuder höga och marknadsmässiga löner. Det innebär att de utgör en suverän startpunkt för dig som är nyutexaminerad, och ger dig chansen att börja bygga upp din karriär och växa med företaget. Företaget har en platt struktur, vilket ger dig chansen att arbeta med seniora personer och lära av deras erfarenhet.

Detta är ett av skälen till att konkurrensen är hård om utlysta tjänster, eftersom åtskilliga nyutexaminerade ser företaget som mycket attraktivt. Den inledande delen av anställningsprocessen är ganska mycket raka puckar – du skickar helt enkelt in ditt CV tillsammans med ett personligt brev, varefter HR-avdelningen bestämmer om de vill gå vidare med din ansökan. Om de finner ditt CV relevant kommer de att be dig ta ett eller flera test online.

Capital One-test på nätet

Capital One använder sig av lämplighetstest från SHL, och de administreras vanligen online. Det första testet som du kommer att ta är ett kompetenstest, och du kan förbereda dig inför detta test med hjälp av JobTestPreps övningspaket.

Om du passerar kompetenstestet kommer du att gå vidare till Capital One numeriska test och Capital One språkfärdighetstest. Bägge dessa test levereras av testföretaget SHL. Genom att förbereda dig ordentligt inför dessa test ökar du dina chanser att passera dem exponentiellt.

Capital One numeriskt test

I det numeriska testet kommer du att i exemplen att få tillgång till sifferdata i tabeller eller grafer, tillsammans med en fråga och ett antal svarsalternativ. För att kunna besvara frågorna korrekt måste du ha koll på grundläggande matematik, liksom förmågan att utföra beräkningar inom områden som procenträkning, bråk, förhållanden och enhetskonverteringar.

Capital One språktest

Det finns olika svårighetsnivåer på SHL:s språkfärdighetstest. På ingångsnivån mäts din grundläggande språkförmåga och din förmåga att följa anvisningar, förstå skriftliga instruktioner och tekniska frågor, liksom att komplettera meningar och liknande uppgifter. Söker du till deras graduate-program så kommer testen att vara av mer komplicerad art. Med hjälp av vårt PrepPack™ för Capital One så får du en grundläggande genomgång av vad du kan vänta dig på testet, vilket ökar dina chanser att passera det inom den satta tidsgränsen.

Capital One Stes i konflikthantering

Konflikhanteringstest kallas ibland SJT-test (Situational Judgement Test). I dessa test presenteras du med hypotetiska scenarier av arbetsplatsrelaterade konflikter, av en typ som ofta uppstår i professionella situationer. Sedan uppmanas du att välja mellan ett antal lösningsmetoder för situationen. Di kommer att uppmanas att svara baserat på din intuition. Det är dock en bättre idé att analysera de olika scenarierna och välja de svar som kommer att framställa dig i bästa möjliga dager.

Öva inför ditt Capital One-test

JobTestPreps Capital One PrepPack™ simulerar de SHL-test som du kommer att behöva ta i samband med anställningsförfarandet, och övningspaketet är utformat av våra testexperter. Våra omfattande övningstest med inkluderade svarsförklaringar och facit kommer att ge dig såväl självförtroendet som kunskaperna att gå vidare i rekryteringen till Capital One. Börja öva redan idag!

Intervjuprocessen hos Capital One

Du kommer att kallas till minst två intervjuer hos Capital One, dels en klassisk intervju och dels en fallstudie-intervju.

Capital One videointervju

Om du passerar online-testerna kommer du att bjudas in till en videointervju på Capital One. Intervjun kommer att fokusera på dina erfarenheter under din skolgång, dina universitetsstudier och ditt yrkesliv. Intervjuformatet kommer att följa en standardiserad mall, och typiska frågor kan inkludera:

 • Berätta om ett tillfälle där du drog nytta av din förmåga att inspirera eller övertyga andra personer?
 • Beskriv ett projekt som du är stolt över att ha rott i hamn?
 • Varför tror du att du skulle passa in hos oss på Capital One?

Du kan läsa mer om olika typer av intervjuer här.

Fallstudie hos Capital One

Om du passerar den första intervjuns nålsöga så kommer du att kallas till en så kallad fallstudieintervju hos Capital One. Den här typen av intervju kommer att ge dig en känsla för hur det kommer att vara att arbeta på Capital One, där du kommer att diskutera ett affärsproblem med intervjuaren.

Intervjun kommer mer att ha karaktären av en tvåvägskommunikation, snarare än en typisk intervju där du svarar på frågor. Målet med den här typen av intervju är inte bara att hitta en lösning på det uppställda problemet. Intervjuaren kommer än att vara uppmärksam på hur du löser problemet och hur din tankeprocess ser ut. Du kan öva inför dina intervjuer med hjälp av JobTestPrep förberedelsematerial. 

Capital One bedömningsdag

Den sista etappen av rekryteringsprocessen består av en bedömningsdag hos Capital One. Du kommer endast att kallas till bedömningsdagen om du passerat de tidigare etapperna. Bedömningsdagen kommer att bjuda på ytterligare två eller tre fallstudieintervjuer, beroende på många deltagare är närvarande, liksom ytterligare en klassisk arbetsplatsintervju.

Du kommer även att behöva ta en intervju som är specifik för den position. Sist i programmet för bedömningsdagen kommer du att få möjlighet att ställa detaljerade frågor om företaget – se till att du förbereder dig inför det. Att ställa intresserade och nyfikna frågor är ett utmärkt sätt att visa dig intresserad. Lycka till!

JobTestPrep

JobTestPreps skräddarsydda SHL-style PrepPack™ simulerar SHL:s språkliga och numeriska test, liksom deras SJT-test i konflikthantering. Vårt övningspaket hjälper dig i varje aspekt av Capital Ones rekryteringsprocess.

Registrera konto

Genom att öva med vårt skräddarsydda övningspaket för Capital One kommer du att anlända väl förberedd inför lämplighetstest och intervjuer. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

FAQ - Vanliga frågor

Capital One använder sig av lämplighetstest som ett sätt att bedöma din kompetens och ditt sätt att agera i en arbetsplatsmiljö. Sedan jämförs dina testresultat med andra sökandes, liksom emot standardpoängen för testet.


Kandidaters resultat bedöms inte primärt efter antalet rätt svar. Snarare jämförs de resultat som andra sökande till positionen uppnår, liksom med anställda som innehaft samma eller liknande positioner som den du söker. Den här bedömningsmetoden gör testet svårare att klara, för även om du objektivt sett får ett högt resultat, så innebär det inte att det kan mäta sig med andra sökandens resultat.

Så om du exempelvis får ett relativt sett högt resultat som 91 poäng, så innebär det inte att du kan räkna med att bli kallad till en intervju, eftersom åtskilliga kandidater kan ha fått ett högre resultat än 91. Eftersom dina resultat kommer att jämföras med andra kandidaters resultat, så är det i det närmaste en nödvändighet att förbered dig inför ditt test.

Med hjälp av vårt sofistikerade övningspaket slipar du enkelt dina färdigheter, och står dig i konkurrensen mot övriga kandidater till den åtråvärda positionen hos Capital One. Mer information om språkfärdighetstest hittar du här.


Ett test i konflikthantering, ett så kallatSJT-test, är ett personlighetstest som ställer dig inför ett antal hypotetiska situationer, där din uppgift är att välja mellan olika lösningar på en konflikt eller ett arbetsrelaterat problem. Konflikthanteringstest har blivit mycket populära som ett sätt för företag, arbetsgivare och organisationer att bedöma kandidaters kognitiva och arbetsmässiga förmågor.


Förmågan att kunna förstå, använda och analysera sifferdata är kritiskt för många positioner. Capital One använder dessa test för att skaffa sig en uppfattning kring dina matematiska förmågor, och vi rekommenderar starka att du fräschar upp dina kunskaper innan du tar testet.


En panelintervju är en intervju som sker på plats, men till skillnad från en klassisk anställningsintervju pratar du inte bara med en eller två personer, utan med en panel på mellan fyra och sex personer. Personerna som i panelen som intervjuar dig består vanligen av en HR-person, liksom teamledare och chefer som du kommer att arbeta med om du blir anställd.

Frågorna fokuserar primärt på din kompetens, din utbildningsbakgrund och dina arbetserfarenheter. Testen handlar i hög grad även om att se hur du hanterar stress, och det är viktigt att du förbereder dig ordentligt inför din panelintervju.Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst