Jobba hos Vattenfall

Vattenfall är ett stort energiföretag inom elekticitet, värme, kärnkraft m.m. Här finns jobb i Sverige och internationellt och vi erbjuder övning inför Cubiks/Talogy-testet som många som vill jobba hos Vattenfall behöver ta. Det kan hända att andra test behöver tas, allt beror på tjänsten du söker och ibland behövs inget Online Test, så vi ger dig även guidning inför din intervju. Vi hjälper dig som vill jobba hos Vattenfall kamma hem jobbet.  

Vattenfall PrepPack™

Övningstesten är delvis på svenska och delvis på engelska:

 • Studieguider och videor
 • Cubiks Talogy General (Intermediate)
 • Cubiks Talogy General (Advanced)
 • Övningar i olika kategorier
  • Verbala logik
  • Numerisk logik
  • Abstrakt logik (bildserier)
 • PAPI personlighetstest
 • Situational Judgement Test (SJT)
 • Facit och svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Vattenfalls online test får du gärna kontakta mig.

Innehåll

Vattenfalls rekryteringsprocess

Vattenfall erbjuder tjänster inom energi och kontorsarbete m.m. runt om i världen. Rekryteringsprocessen ser relativt lika ut för tjänster på olika ställen. Förutom professionella tjänster finns bl.a. internships och program för framtida talanger.  

Söker du en betald tjänst, alltså ett vanligt jobb i en miljö med bra kollegor och stora chanser för personlig utvecklig ser rekryteringsprocessen ut såhär: 

 1. Är du en lämplig kandidat för att jobba hos Vattenfall och för en specifik tjänst som utannonserats, kan du skicka in en ansökan för just den tjänsten. Du hittar tjänsterna på Vattenfalls hemsida. 
 2. Du får veta inom 2 veckor (i de allra flesta fall) om din ansökan har gått igenom och du går vidare till nästa steg eller inte. Vattenfall försöker meddela både de som blir kallade till intervju eller test och de som inte blir det. 
 3. Om du blir ombedd att ta ett Online Test – t.ex. Cubiks Talogy Test, vilket vi erbjuder övning inför här, kommer du få det skickat till dig som ett tredje steg i rekryteringsprocessen. 
 4. För dig som klarar ditt test blir du inbjuden till en intervju. Intervjun är kompetensbaserade och kan vara öga mot öga på ett av Vattenfalls kontor eller online, beroende på tjänsten, var du bor och var du söker jobb. Även inför intervjun erbjuder vi guider och övning.  
 5. Om du klarar även intervjustadiet och Vattenfall är intresserade av att du skall jobba där kommer alla kandidater gå igenom vad Vattenfall kallar en “Pre-Employment Screening”, där de verifierar dina betyg, intyg och säkerhetsbakgrund.  
 6. Går även denna screening igenom och Vattenfall bestämmer sig för att anställa dig blir du erbjuden ett jobb. Även för dig som inte blir erbjuden jobbet i slutändan finns en avslutning till rekryteringsprocessen där du får feedback och återkoppling. 

Övning inför Vattenfalls Cubiks Talogy Online Test

För många tjänster hos Vattenfall behöver du ta ett Talogy online test. Nedan kan du se exempel på de olika delarna av vårt övningspaket. Du kanske inte behöver ta alla delar, men vi erbjuder ett stort utbud av övningar så att du garanterat kan få det du behöver för att få jobbet hos Vattenfall. Det kan hända att du behöver ta andra test som vi också har övning inför på sajten. Gå till vår hemsida, sök efter ett annat PrepPack™ eller kontakta oss så kan vi i så fall hjälpa dig att hitta rätt.  

Cubiks Logiks test exempel

I vårt Vattenfall PrepPack™ ger vi dig chans att öva på Cubiks Logiks test. Det generella provet som finns i en intermediate och en advanced version består av en verbal del med bl.a. analogier och odd-one-out. I den mer avancerade delen finns även korta texter där du måste dra logiska slutsatser som bevis på din läsförståelse. Den numeriska delen är en blandning mellan nummerserier, ordproblem, logiskt tänkande, diagram m.m. och den abstrakta delen är bildserier i både intermediate och advanced versionen.

Exempel på verbal analogi från Cubiks Talogy Logiks General (Intermediate) test

Ett apotek är i relation till piller vad en matbutik är i relation till: 

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är Matvaror. 

Piller kan köpas på apoteket, precis som matvaror kan köpas i matbutiken. 

Exempel på verbal odd-one-out från Cubiks Talogy Logiks General (Intermediate) test

Vilket ord passar inte in?

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är Föråldrad. 

Föråldrad är ett ord som beskriver något som inte längre används. De andra orden är beskrivningar av någon/något som är störande på något vis/irriterande. 

Exempel på läsförståelse från Cubiks Talogy Logiks General (Advanced) test

To create a proper balance between food security and improved environmental protection, the EU farm policy is committed to making 'greening' measures mandatory but flexible, and help farmers to cope with market volatility through additional funding. These commitments have been instated to ensure that rural economies are promoted and that competitiveness and protection of environment are compatible. Young farmers are set to get 25% top-up payments, and more funds are dedicated to support small farmers. Members of the European Parliament agree that 30% of national budgets for direct payments should be made conditional upon compliance with mandatory greening measures, but stress that these measures must be made more flexible and should be brought in gradually. The three key measures—crop diversification, maintaining permanent pasture and grassland, and creating 'ecologically-focused areas', would remain but with certain exceptions, e.g. to reflect the size of the farm. The final shape of the new EU farm policy will be decided by the European Parliament, EU farm ministers, and the European Commission, in three-way negotiations.

Which one of the following would meet one of the mandatory greening measures?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The correct answer is (C).

This question requires that we focus on the three greening measures mentioned in the passage and try to understand how each measure would be implemented in practice.
The three greening measures presented in the text are:

(1) crop diversification—it can be inferred that this measure is aimed at creating a greater variety of farm products. In other words, farms should produce a range of products.

(2) Maintaining permanent pasture and grassland—this measure is aimed at preserving the natural pasture of farmland, probably by encouraging farmers to monitor the amount of pasture on their land and making sure it isn't consumed completely.

(3) Creating 'ecologically-focused areas'—this measure probably obligates farmers to keep a certain part of their land free of exploitation, allowing the land to regenerate.

Option (C) seems to go well with the second greening measure as it offers a practical method of preserving the natural pasture by enclosing farm areas for grazing, leaving other areas in a natural state.

Options (B) and (D) are not related to the three mandatory greening measures mentioned in the text.

Option (A) may be misleading because it seems like it could refer to the first greening measure. However, it is not an accurate translation of that measure considering that creating new species does not necessarily result in diversification.

Exempel på nummerserie från Cubiks Talogy Logiks General (Intermediate) test

5, 15, 45, 135, 405, ?

Vilket nummer är nästa i sekvensen?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4.

I den här nummerserien multipliceras numrena konstant med 3. Därför är nästa nummer i sekvensen 405 x 3 = 1215

Exempel på matematiskt ordproblem från Cubiks Talogy Logiks General (Intermediate) test

Fyra personer som alla arbetar lika snabbt kan klippa en gräsmatta på 2.4 timmar. 

Hur många personer som arbetar lika fort som de första fyra måste läggas till för att klippa tre gräsmattor på 3.6 timmar? 

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1.

Detta är en unik typ av fråga relaterad till arbetsfart, vilken kan referreras till som "arbetsfrågor". I dessa frågor beskrivs flera arbetare med samma arbetsfart och tricket är att byta ut arbetsfarten med antal arbetare. I detta fall är formulan: Antalet arbetare x tid = arbete.

Det rekommenderas att lösa denna typ av frågor med hjälp av en ratio-tabell som representerar: arbete, tid och antalet arbetare. Tabellen ger dig möjlighet att utforska effekten som de olika faktorerna har på varandra. 

Vattenfall numeriskt ordproblem svarsexempel

Relationen mellan antalet arbetare och arbetet är direkt. Därför måste vi multiplicera antalet arbetare med 3 om vi multiplicerar arbetet med 3. 

Relationen mellan antalet arbetare och tid är omvänd. Om vi multiplicerar tiden med 3⁄2 (2.4-->3.6), måste vi multiplicera antalet arbetare med det omvända värdet, 2⁄3.

Antalet arbetare måste därför multipliceras med 3 x 2⁄3 = 2. Det måste alltså vara 4 x 2=8 arbetare för att de ska kunna klippa tre gräsmattor på 3.6 timmar. 

Dock är frågan hur många FLER personer som behövs, så det korrekta svaret är 8 - 4 = 4. 

Exempel på frågor om diagram från Cubiks Talogy Logiks General (Advanced) test

Diagramfråga exempel

In 2018, 667,284 unemployed people in the Netherlands, whose population was 27.53% of England. With a fixed annual population increase of 0.639% (in England- not in the Netherlands), approximately how many unemployed people in England in 2020?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is (A) - 4,296,108.

While unemployment rates are measured in proportion to the labour force and not the entire population, you must answer according to the data you are given. That is why the "Cannot say" option does not appear.

Netherlands population 2018: 667,284/0.04 = 16,682,100.
England population 2018: 16,682,100/0.2753 = 60,596,077

Calculating a yearly increase of England's population would require multiplying by 1.00639, equivalent to 1+0.639%. Taking that action twice: multiplying by 1.006392
England population 2020: 60,596,077*1.006392 = 61,372,969

To find out the rate of unemployment in proportion to England's population in 2020, look for the purple line's location in 2020's column in the diagram. The rate of unemployment in 2020 in England is 7% or 0.07.
England unemployed 2020: 61,372,969*0.07 = 4,296,108

Exempel på bildserier från Cubiks Talogy Logiks General (Advanced) test

Exempel bildserie Talogy general advanced

Vilken är nästa bild i serien?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is (2).

The frames in this question are divided into 16 squares, around which three shapes move, each in its own pattern.
The circle alternates between the top left square and the bottom right one. The rectangle moves up and down the second from the left column, one square at a time. The triangle moves around the four inner squares, clockwise.

Note you only have to recognize two of those patterns to reach the answer.
The circle pattern rules out answers (4) and (5).
The rectangle pattern rules out answers (1), (3), and (4).
The triangle pattern rules out answers (1), (3), and (5).

Intervjuförberedelse

Förutom de övningstesten som du kunnat se exempel på ovan erbjuder vi tips och guider inför din intervju. Dessa övningar och guider är på engelska och innehåller inte i sig några övningstest utan mer information så att du kan förbereda dig väl och klara även detta steg i rekryteringsprocessen hos Vattenfall. 

Lycka till!