Öva inför personlighetstest för jobb på statlig myndighet - JobTestPrep

Att arbeta på en myndighet

Våra myndigheter har till uppgift att se till att regeringens och riksdagens politik och lagar omsätts i praktisk verksamhet. Migrationsverket och dess handläggare har exempelvis till uppgift att implementera asyllagstiftningen. Försvaret har ansvaret för det militära försvaret av landet, Domstolsverket har ansvar för domstolsväsendet, medan Åklagarmyndigheten har ansvar för landets 32 åklagarkamrar.

Våra statliga myndigheter har drygt 220 000 anställda tjänstemän, från IT-folk, till utredare, chefer, domare, handläggare och åklagare, och mycket annat. De statliga myndigheterna är underställda regeringens olika departement och dess ministrar. Till skillnad från i andra länder har svenska myndigheter att själva tolka lagstiftningen, och ministrar och departement äger inte rätt att lägga sig i den löpande verksamheten eller enskilda fall.

Detta kallas ibland för att vi i Sverige har ”förbud mot ministerstyre”. En statlig myndighetschef kallas Generaldirektör, eller GD, och utses direkt av den sittande regeringen. En person på en högre position på en myndighet kallas ibland ämbetsman, och på en lägre position tjänsteman.

Söka jobb på en myndighet

Myndigheter anställer som sagt nästan alla i samhället förekommande kompetenser på varierande positioner. Du hittar utlysta tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida, eller direkt på de olika myndigheternas hemsidor. Rekryteringen sköts sedan av myndigheten direkt, eller av ett rekryteringsföretag. Nedan listar vi några av de största statliga myndigheterna.  

Arbetsförmedlingen Banverket
Finansinspektionen Försvaret
IVO  JO
Livsmedelsverket Luftfartsstyrelsen
Naturvårdsverket Patent- och registreringsverket
Riksbanken Riksrevisionen
Skatteverket Skolverket
Statens strålskyddsinstitut Statens kärnkraftinspektion
Trafikverket Transportstyrelsen
Åklagarmyndigheten  

Anställningsprocessen på en myndighet

Anställningsprocessen till statlig myndigheter är ofta omständlig och kan dra ut på tiden, särskilt när det handlar om (icke politiskt tillsatta) chefspositioner, och kan skilja sig åt beroende på myndighet och position, men i grund och botten följer de alltid stegen nedan.

 1. Skicka in ditt CV och ett personligt brev. Se till att någon korrekturläser dem innan du skickar in din ansökan. Ansökan görs nästan alltid via myndighetens hemsida. Se till att ditt CV innehåller uppgifter om nödvändig eftergymnasial utbildning. Även språkkunskaper är ofta meriterande (eller nödvändiga), så lista dessa.
 2. När ansökningstiden gått ut går myndigheten eller rekryteringsbyrån igenom inkomna ansökningar. Tillhör du de kandidater som verkar intressanta är nästa steg att de skickar dig en länk till ett eller flera personlighetstest. Personlighetstest används som ett sätt att sålla fram kandidater med rätt temperament för en viss position. 
 3. Passerar du personlighetstestet så kallas du till en eller flera intervjuer. Du kan även komma att behöva ta ett eller flera övervakade färdighetstest i samband med intervjuerna. Beroende på vilken tjänst du söker kan det handla om ett numeriskt, ett kognitivt, eller engelskatest. De vanligaste testen på svenska myndigheter utvecklas av Assessio, Hogan eller och International. Vid större rekryteringskampanjer kan även en rekryteringsträff ingå.

Öva inför personlighetstest

Finns det någon anledning att öva inför personlighetstest? Ja självklart. Genom att öva ordentligt i förväg så minskar nervositeten inför testtillfället, och du kommer att ta det avslappnad och med bättre självförtroende. Och genom att du kommer att känna igen frågetyperna så blir det inte lika stressande om det skulle visa sig att det är ett tidtaget test.

Men kanske ännu viktigare är att våra övningspaket innehåller facit, svarsförklaringar och studiehandledningar. Med hjälp av dessa får du enkelt klart för dig hur testen fungerar, och vilka principer som styr dem och vilka personliga egenskaper olika frågetyper mäter. På så sätt kan du optimera dina svar, och ge bästa möjliga bild av ditt ”arbetsjag” inför din blivande arbetsgivare.

MINT-test

MiNT är ett personlighetstest från Assessio som mäter en kandidatsintegritet och tendens till kontraproduktivt beteende på arbetsplatsen. MiNT är ett webbaserat test som mäter grundläggande karaktärsdrag som är kritiska för olika arbetsroller. Testet är baserat på den så kallade femfaktormodellen. Kandidater med höga MiNT-resultat är vanligen ansvarfulla och effektiva, liksom vänliga och samarbetsinriktade, medan kandidater med låga testpoäng ofta visar upp kontraproduktiva arbetsplatsbeteenden, såsom dålig punktlighet eller småsinthet.

Börja öva

 • Simulerade personlighetstest
 • Tidtagna övningstest
 • Inlärningsverktyg, tips och betygsrapporter
 • Databas med hundratals exempelfrågor
 • Direkt online-åtkomst
 • Psykometriska test
 • Bedömningsprov och mycket mer
 • Unik studieguide till personlighetstest
 • Facit med utförliga svarsförklaringar

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.