Öva inför personlighetstest och intervjuer för jobb på Trafikverket - JobTestPrep

Trafikverket

Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att långsiktigt planera Sveriges trafiksystem för vägtrafik, järnvägar, sjöfart och luftfart. Myndigheten har även ansvaret för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket är en mycket stor myndighet och skapades 2010 genom sammanslagningar av Banverket och Vägverket, och ett senare överfördes även verksamheten inom Statens institut för kommunikationsanalys och Rikstrafiken till Vägverket.

Anställningsprocessen på Trafikverket

Beroende på vilken tjänst du söker kan rekryteringsprocessen komma att innebära en eller flera intervjuer, liksom personlighetstest, färdighetstest och andra rekryteringstest. Naturligtvis kommer en chef, en projektledare eller en vägingenjör inte ha samma krav på sig, men kandidater till trafiktjänster förväntas genomgående ha följande förmågor:

  • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation
  • Ett brinnande intresse för infrastruktur och trafiknät
  • God samarbetsförmåga och noggrannhet

Intervjuer för tjänst på Trafikverket

Beroende på vilken tjänst du sökt kan intervjuprocessen bli kort och okomplicerad eller komplicerad och långdragen. Detta har den högst naturliga förklaringen att olika positioner kräver olika ting från kandidaterna. Nedan listar vi de vanligast förekommande intervjumetoderna när du söker jobb på Trafikverket.

En inledande telefonintervju.

Telefonintervjuer används ofta som ett sätt att i det inledande skedet sålla fram kandidater som senare kallas till mer ingående intervjuer. Ofta är dessa intervjuer korta, och rör sig om frågor kring ditt CV, din utbildning, din arbetserfarenhet och så vidare.

Videointervju.

Detta är har blivit en vanlig intervjuform i takt med att programvara för videochatt som Zoom, Teams och andra numer finns i var mans hand, bokstavligen. Fördelen med videointervjuer är att du som kandidat slipper långväga resor.

Traditionella intervjuer på plats.

Om du passerar den inledande intervjun så kommer du att bli kallad till en eller flera anställningsintervjuer på plats på Trafikverket. På dessa kan chefer, HR-personer eller blivande arbetskamrater komma att delta. Vill du veta mer om vårt förberedelsematerial för intervjuer så klickar du här.

Lämplighetstester för jobb på Trafikverket

Under anställningsförfarandet hos Trafikverket så kommer du att gå göra testpaketet Ascend Testing System, som utformats av det svenska bedömningsföretaget Assessio, och innehåller hela deras uppsättning bedömningsverktyg. Deltesterna i detta testbatteri består av:

Matrigma-test

Matrigma mäter allmän begåvning, och är ett av marknadens kraftfullaste verktyg för att förutsäga framtida arbetsprestationer. Matrigma bedömer kognitiv förmåga och används för att förutsäga dina möjligheter att lyckas på en viss position.

Kognitiv förmåga mäter bland annat en persons kapacitet att korrekt se mönster, lösa logiska problem och förmåga att snabbt ta in och analysera ny information – förmågor som är kritiska för vissa positioner. Matrigma är ett icke-verbalt test, som mäter så kallad flytande intelligens, och är inte beroende av förkunskaper.

Testresultat visa på din förmåga till klart och kritiskt tänkande, och din förmåga att ta korrekta beslut. Kandidater med höga poäng på Matrigma-testet tenderar att vara eftertraktade till vissa positioner, och sådana kandidater brukar vara snabba på att lära in och kunna arbeta självständigt. Du kan läsa mer om Matrigma i vår dedikerade artikel här.

Integritetstest

MiNT är ett personlighetstest som mäter en kandidats integritet och tendens till kontraproduktivt beteende på arbetsplatsen. MiNT är ett webbaserat test som mäter grundläggande karaktärsdrag som är kritiska för olika arbetsroller. Testet är baserat på den så kallade femfaktormodellen. Kandidater med höga MiNT-resultat är vanligen ansvarfulla och effektiva, liksom vänliga och samarbetsinriktade, medan kandidater med låga testpoäng ofta visar upp kontraproduktiva arbetsplatsbeteenden, såsom dålig punktlighet eller småsinthet.

MAP-test

MAP-testet är även det ett personlighetstest baserat på femfaktormodellen, men ett betydligt mer omfattande sådant. MAP står för ”Measuring and Assessing individual Potential” och är ett av mest empiriskt väl verifierade personlighetstesten på marknaden. Testet används för att sålla fram kandidater både till chefsposter och poster på mellannivå. Kandidater med höga MAP-poäng tenderar att vara drivna, ha hög arbetstillfredsställelse och passa för ansvarsfulla positioner. Du kan läsa mer om personlighetstest här.

Börja öva

En tjänst hos Trafikverket skulle kunna vara en vitamininjektion för din karriär, givet att du är i den branschen. Men att passera intervjuer och lämplighetstest är inte det enklaste. Ta hjälp av oss. JobTestPrep erbjuder övningstest, med facit, svarsförklaringar, videotutorials och mycket mer! Registrera ett konto och börja öva redan idag.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.