Söka jobb på Trafikverket

Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att långsiktigt planera Sveriges trafiksystem för vägtrafik, järnvägar, sjöfart och luftfart. Myndigheten har även ansvaret för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Har du en passion för kommunikationer, infrastruktur, vägnät och trafiklösningar kan ett jobb på Trafikverket vara ett klart drömjobb. Konkurrensen om utlysta tjänster och dock hård och mellan ansökan och landad tjänst ligger rekryteringstest i form av kognitiva test, ett personlighetstest, intervjuer och en läkarundersökning. Det är här JobTestPrep kommer in. Vi hjälper dig att öva, med intervjuförberedelser, övningstest och guider. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

Trafikverket PrepPack™

Test och övningsmaterial är på svenska och engelska

  • Aon Scales lst övningstest
  • Aon Scales cls övningstest
  • Aon Scales ix övningstest
  • Personlighetstest för övning inför arbetsrelaterat beteende-test
  • Språktest - svenska

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra förberedelser inför Lokförarutbildningen får du gärna kontakta mig

Innehåll

Anställningsprocessen på Trafikverket

Beroende på vilken tjänst du söker kan rekryteringsprocessen komma att innebära en eller flera intervjuer färdighetstest och andra rekryteringstest. Naturligtvis kommer en chef, en projektledare eller en vägingenjör inte ha samma krav på sig, men kandidater till trafiktjänster förväntas genomgående ha följande förmågor:

  • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation
  • Ett brinnande intresse för infrastruktur och trafiknät
  • God samarbetsförmåga och noggrannhet

Ansökan och rekryteringsprov

För dig som är intresserad av att jobba hos Trafikverket måste du först skicka in en ansökan. Uppfyller du kraven kommer du att bli ombedd att ta rekryteringstest i olika form. De görs online med övervakas över video.  Hos JobTestPrep kan du öva på rekryteringsprov från Aon som används för vissa positioner. 

Intervju

Kandidater som klarar rekryteringstesten går vidare till ett intervjustadie. Oftast är intervjun med personalansvarig och din ev. blivande chef och görs på plats där du kommer att jobba. I enskilda fall kan intervjun göras online. Du kommer behöva svara på frågor om dig själv och ditt professionella liv. Läs mer om hur du klarar intervjustadiet på vår dedikerade sida om intervjuer

Hälsokoll

Har du klarat även intervjustadiet skickar Trafikverket dig på en läkarundersökning. Du kommer testas för hörsel, syn, gemomgå ett drogtest m.m., allt för att bara de bästa kandidaterna skall gå vidare. Det är viktigt att de anställda som representerar ett statligt kontor är lämpade för tjänsten. 

Referenser och anställning

Har du kommit såhär långt i processen är jobbet praktiskt taget ditt. Du behöver bara ge din kommande chef 1-2 referenser som kan berätta vilken fantastisk person du är och vilket bra jobb du kommer göra. Sedan är det som är kvar att göra att få ett anställningserbjudande och vi kan bara önska lycka till med jobbet. 

Lämplighetstester för jobb på Trafikverket

De flesta som söker jobb hos Trafikverket, i alla fall för högre positioner eller för kontorsjobb behöver ta ett eller flera av logik- och begåvningstest från Aon (cut-e). Bland de test som kandidater ombeds ta finns Aon scales lst, Aon scales cls och Aon scales ix.

Aon cut-e Scales lst

Aon cut-e scales lst är ett deduktivt logiktest där din uppgift är att hitta mönstret och den saknade figuren i ett rutmönster, som i början är 4x4 rutor men sedan ökar till att vara ett 5x5 rutmönster. I våra övningstest är de olika storlekarna på rutmönster blandade och du måste du svara på 15 frågor på 6 minuter. Det riktiga testet ger minuspoäng för obesvarade frågor så det är bättre att gissa än att bara hoppa över frågan. 

Såhär ser en exempelfråga ut från Aon cut-e scales lst: 

Vilken symbol saknas och är markerad med '?' ?

Exempel - trafikverket Aon Scales lst

Vilket av följande svarsalternativ är den figur som saknas i rutmönstret?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: 

Förklaring: 

Den andra raden saknar följande symboler: cirkel, triangel och kvadrat.

Den andra kolumnen saknar en cirkel och en kvadrat.

Eftersom det redan finns en cirkel i den första raden (sista kolumnen) kan cirkeln i den andra kolumnen endast finnas i den andra raden.

I den sista raden för den sista kolumnen finns redan en triangel.

Efter att cirkeln har lagts till i den andra raden och triangeln inte får finnas i den sista kolumnen, så kan triangeln endast placeras i fältet med frågetecknet.

Korrekt svar är alltså triangeln.

Aon cut-e Scales cls

Detta test är ett induktiv logiktest som består av 12 frågor, vilka måste besvaras på 12 minuter. Du kommer att se romber som du måste gruppera enligt en orange eller en blå grupp. När du listar ut mönstret som ofta består av stora eller små bokstäver, placering av bokstäver eller siffror etc. kommer du klara provet. Detta test ser mer komplicerat ut än vad det är, som sagt, det gäller att lista ut mönstret som kopplar ihop figurerna.

Såhär ser en exempelfråga ut från Aon cut-e scales cls: 

Sortera in de fyra romberna från den nedre raden i den orangea eller den blåa gruppen: 

cls exempel trafikverket

Aon cut-e Scales ix

Även detta test är ett induktivt logiktest som du som söker jobb hos Trafikverket ofta behöver ta. Din uppgift här är att hitta den figur av de 9 du ser framför dig som inte passar in. Du måste svara på 20 frågor på 5 minuter, så det gäller att tänka snabbt. 

Såhär ser en exempelfråga ut från Aon cut-e scales ix: 

Vilken av följande figurer följer inte mönstret och måste elimineras?

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Kvadraterna visar stjärnor som ökar i antal från 1-5 och sedan minskar i antal tillbaka till 1 stjärna. Figur nr. 7 har 4 stjärnor men bör enligt mönstret ha 3 stjärnor. Därför passar denna figur inte in och måste tas bort.

Aon Adept-15

Adept 15 är ett typ av personlighetstest visar på din typ av personlighet på arbetsplatsen. Adept-15 är ett nytt tillagt test på vår sajt och det finns i nuläget på engelska. För dig som är intresserad av att även öva på ett personlighetstest på svenska erbjuder vi ett stort, välutvecklat, generiskt personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Du kan läsa mer om det här

Börja öva redan idag

Om en tjänst hos Trafikverket är vad du är ute efter är det bäst att börja öva redan idag. Köp vårt PrepPack™ och bli expert på testen du behöver ta. Övning ger färdighet och färdigheten kan ge dig jobbet. 

Lycka till!  

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst