Hur ser en intervjuprocess ut?

Varje intervjuprocess är lite annorlunda beroende på företag och position. Trots det delar de flesta intervjuer några grundläggande komponenter. Ta en titt på dessa sex användbara tips, som man bör förstå innan man börjar anställningsprocessen.

Intervjuer PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

  • Öva inför intervjuer
  • Baserade på olika jobbprofiler/jobbnivåer
  • Spela in dina intervjusvar
  • Självbedömningsverktyg
  • Databas med tusentals intervjufrågor
  • Telefonintervjuer
  • Jobbintervjuer ansikte mot ansikte 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om intervjuer får du gärna kontakta mig

Innehåll

Anställningsintervju - tips till dig som söker jobb

Söker du jobb och kommer behöva gå på en- eller flera intervjuer? Förbättra ditt självförtroende och din kompetens med vår exklusiva plattform för självbedömning och förberedande inför intervju. Skapa anpassade intervjuer, registrera dig själv och få den bästa intervjuträningen för att bli antagen till ditt nästa jobb.

Varför ska jag förbereda mig inför en intervju?

Att öva inför en intervju är inte annorlunda än att öva inför ett online-test för en specifik arbetsgivare. Om du simulerar situationen i förväg, kommer du att göra bättre ifrån dig på själva intervjun. Som uttrycket säger: "Övning ger färdighet". Vi erbjuder dig professionella tips som kan hjälpa dig få din drömanställning. Med våra övningstestpaket och självbedömningsverktyg kan du enkelt hitta dina styrkor och svagheter och putsa upp dina färdigheter. Börja med att läsa om de 6 tips nedan som sammanfattar de flesta intervjuprocesser.

1. Förstå vem som intervjuar dig

Det är allt vanligare att företag använder rekryteringsbyråer för att hantera den första intervjun, men det är inte alltid fallet. Intervjun kan också utföras av företagets personalavdelning, en chef eller till och med bolagets verkställande direktör. För att du ska känna dig trygg innan den första intervjun, bör du fråga frågor om intervjuprocessen när du först kontaktas, inklusive om du kommer att behöva göra ett anställningsprov.

2. Vilken typ av intervju blir du kallad till?

Det är viktigt att veta vem som kommer att intervjua dig, men det är lika viktigt att ta reda på vilken typ av intervju du ska genomgå. Det finns fyra olika typer av intervjuer som du kan stöta på.

Det är inte ovanligt att den första intervjun i en urvalsprocess är en telefonintervju. Denna intervju fungerar som screener för att se om du kvalificerar för att komma på en mer klassisk intervju. En telefonintervju är ofta kortare än en klassisk intervju. Därför har du mindre tid att göra ett bra intryck. En stor fördel med en telefonintervju är att du kan ha ditt CV, ditt följebrev och arbetsbeskrivningen framför dig.


På den klassiska intervjun kommer du att träffa en eller flera intervjuare personligen. Det kan vara den första intervjun, eller det kan vara uppföljningen av det första telefonsamtalet. En intervju varar vanligtvis mellan 1-2 timmar och syftet är att få en tydligare bild av vem du är, hur du hanterar olika situationer, din personlighet och dina sociala och muntliga färdigheter.


Gruppintervjuer kan också inträffa i början av urvalsprocessen. Företaget sparar tid genom att möta flera kandidater på en gång. Men det handlar inte alltid om att spara tid. I en gruppintervju bedöms kandidaterna i hur de kommunicerar, lyssnar och arbetar med andra lagmedlemmar. Här kommer du inte ha samma uppmärksamhet som under en individuell intervju, så det gäller att hitta en balans mellan att bli uppmärksammad och inte vara för dominerande.


Fallintervjuer har blivit ganska vanliga, speciellt om du planerar att arbeta som konsult. I denna form av intervju ska du lösa ett verkligt problem eller svara på en sorts pussel-fråga, antingen ensam eller i grupp. På en del fallintervjuer behöver du göra ett anställningsprov. Syftet med en fallintervju är att testa en kandidats förmåga i problemlösning, logiskt tänkande, presentationsförmåga och medmänskliga färdigheter. Du bör öva i förväg, innan du deltar i en sådan intervju.


3. Förväntas jag göra ett anställningsprov?

Arbetsgivare använder ofta psykometriska prov för att screena sökande. Dessa prov har blivit allt vanligare på senare år. Olika typer av lämplighetstest och screeningsprocesser som används av arbetsgivare som Academedia m.fl. inkluderar: logiktest, arbetsrelaterade beteendetest, bedömningsövningar, medicinska undersökningar och bakgrundskontroller. Det är viktigt att du förbereder dig i förväg inför dessa prov, för att se till att du träder fram bland andra sökande. Var noga med att be om feedback efter alla genomförda prov och efter alla delar av intervjuprocessen. 

4. Vad behöver jag ta med mig till intervjun?

Var noga med att ta med kontaktinformationen till din referensperson, ditt CV och ditt följebrev. Beroende på jobbet, bör du vara beredd att överlämna kopior av examensbevis och certifikat som visar de kvalifikationer och erfarenheter som nämns i ditt CV.

5. Vilka frågor kommer att ställas?

En klassisk intervju börjar ofta med att rekryteraren berättar lite om företaget och jobbet. Efter det är det troligt att du kommer att bli ombedd att berätta lite om dig själv. Du bör räkna med att ställas inför beteendeorienterade frågor. Frågor som dessa tyder på att rekryteraren vill veta hur du agerar och beter dig i olika situationer. Det är inte ovanligt att fråga dig vad dina löneförväntningar är, under den första intervjun. Det är dock ovanligt att förhandla lön i detta skede, detta väntar man med tills senare i rekryteringsprocessen.

6. Vad händer efter intervjun?

Efter intervjun kan du skicka ett tack-mejl som hänvisar till något från din intervju. Om du inte hör från arbetsgivaren inom några veckor bör du ringa och fråga hur det går din ansökan. Om de bestämmer sig för att välja en annan kandidat kan du be om feedback. 


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst