PI Cognitive & Behavioral Assessment- exempel, svar och tips för PI Predictive Index

PI Cognitive & Behavioral Assessment (tidigare PI LI-test) är ett antal lämplighetstest som används vid rekrytering till internationella jättar som Maersk och IKEA. Testet går även under namnet PI Predictive Index. I den här artikeln går vi igenom testets olika delar och ger dig tips på hur du får ett bra resultat på provet. Ta hjälp av oss och spetsa testet. Registrera dig hos JobTestPrep!

PI Cognitive & Behavioral Assessment PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

Övningar inför PI Cognitive Assessment:

 • Diagnostiskt test
 • Övningstest som simulerar PI-testen
 • Nummerserier, symbolserier, logik, mattematik
 • Övningar på alla relevanta områden
 • Studieguider och videotutorials

Övningar inför PI Behavioral Assessment:

 • Guide till PI Behavioral Assessment
 • Övningar: Känna igen faktorer för personlighetsdrag, faktorernas hierarkier, fyra tumregler för PI-test
 • Extra guide: The M Factor

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra PLI test får du gärna kontakta mig

Innehåll

PI Cognitive Assessment

PI Cognitive Assessment-testet består av 50 frågor som ska besvaras inom 12 minuter. Det finns tio sidor på provet, varje sida innehåller fem frågor. Dessa frågor består av en blandning mellan fyra olika ämnen: numeriska test, verbal/logisk förståelse, spatial förmåga och abstrakt tänkande.

Syftet med provet är att mäta din inlärningsförmåga, problemlösningsförmåga, förmåga att följa specifika anvisningar och förmåga att anpassa dig till olika situationer.

Se vår PI (PLI) test videoguide här:37kgu68jNp0

PI-test gratis exempel 1

The ratio between yellow flowers and red flowers at the shop was 3:2. If there were 8 red flowers how many of the flowers were yellow?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Rätt svar: 12

För att beräkna antalet gula blommor kan man skapa en ekvation mellan förhållandet och de verkliga antalet blommor genom att låta antalet gula blommor vara X:

3/2=X/8

24=2X

X=12

PI-test gratis exempel 2

De två översta figurerna har ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget? 

Vilken av de fyra alternativen passar inte ihop med de två övre bilderna?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Rätt svar: 4

Inom varje figur i den här gruppen finns det tre cirklar, två romber och en kvadrat. De fyra formerna har ordnats slumpmässigt. Regeln gäller alla figurer utom alternativ (4) som har enbart två cirklar.

De två översta figurerna delar ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget?

Rätt svar: 4


PI-test gratis exempel 3

PLI Tips and answers

Rätt svar: 1


PI-test gratis exempel 4

 Vilken är nästföljande figur i serien?

Rätt svar: 5


PI Behavioral Assessment

PI Behavioral Assessment är ett personlighetstest som arbetsgivare använder för att skaffa sig en uppfattning om dig och hur du kommer att fungera på en arbetsplats

På testet kommer du att ställas inför ett antal påståenden, och din uppgift är att gradera hur väl de stämmer in på dig, på en skala från ”Strongly Disagree” till ”Strongly Agree”. Själva testet mäter din personlighet i fyra kategorier:

 • Dominans – I vilken utsträckning försöker du kontrollera din omgivning?
 • Extraversion – I vilken utsträckning söker du sociala interaktioner med andra?
 • Tålamod – I vilken utsträckning eftersträvar du konsekvens och stabilitet i din omgivning?
 • Formalism – I vilken utsträckning försöker du anpassa dig till formella regler och strukturer?

Genom att öva inför personlighetstest skaffar du dig en förståelse för hur de fungerar och vad som mäts, liksom en känsla för hur du ska besvara frågorna på ett bra sätt. Du hittar mer information i vår dedikerade artikel om personlighetstest.

​Varför ska jag förbereda mig inför PI Cognitive & Behavioral Assessment?

Dessa test är utformade för att avgöra om du är en potentiell tillgång för det företag du söker anställning hos. Det finns två stora svårigheter med  dessa prov: För det första ser frågorna förvirrande ut för det otränade ögat, vilket kan få dig att begå misstag. För det andra innehåller provet många frågor som måste lösas på mycket kort tid, vilket gör det extremt pressat.

JobTestPrep har skapat ett omfattande övningsspaket, som hjälper dig förbereda dig inför alla aspekter av PI Cognitive & Behavioral Assessment. Vårt PrepPack™ innehåller fullständig och tidsbegränsade test. Dessa hjälper dig att få en känsla av vad själva provet innebär, samt att minska nervositet och stress.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst