PI-test (PLI Test) - öva med våra exempel och övningstest - JobTestPrep

PI Cognitive Assessment

PI Cognitive Assessment-testet består av 50 frågor som ska besvaras inom 12 minuter. Det finns tio sidor på provet, varje sida innehåller fem frågor. Dessa frågor består av en blandning mellan fyra olika ämnen: numeriska test, verbal/logisk förståelse, spatial förmåga och abstrakt tänkande.

Syftet med provet är att mäta din inlärningsförmåga, problemlösningsförmåga, förmåga att följa specifika anvisningar och förmåga att anpassa dig till olika situationer.

Se vår PI (PLI) test videoguide här:

Play PLI test
PLI test

PI-test gratis exempel 1

PLI Free Sample

 

Svar och förklaring

Rätt svar: 12

Förklaring till svaret

För att beräkna antalet gula blommor kan man skapa en ekvation mellan förhållandet och de verkliga antalet blommor genom att låta antalet gula blommor vara X:

3/2=X/8

24=2X

X=12

PI-test gratis exempel 2

De två översta figurerna har ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget? Inom varje figur i den här gruppen finns det tre cirklar, två romber och en kvadrat. De fyra formerna har ordnats slumpmässigt. Regeln gäller alla figurer utom alternativ (4) som har enbart två cirklar.

PLI Free test

De två översta figurerna delar ett gemensamt drag. En av de fyra undre figurerna delar INTE samma drag. Vilken av de fyra alternativen delar INTE det gemensamma draget?

Svar och förklaring

Rätt svar: 4

Förklaring till svaret

Inom varje figur i den här gruppen finns det tre cirklar, två romber och en kvadrat. De fyra formerna har ordnats slumpmässigt. Regeln gäller alla figurer utom alternativ (4) som har enbart två cirklar.

PI-test gratis exempel 3

PLI Tips and answers
Svar och förklaring

Rätt svar: 1

Förklaring till svaret

Varje term tredubblar den föregående termen.

PI-test gratis exempel 4

 

Vilken är nästföljande figur i serien?

Svar och förklaring

Rätt svar: 5

Förklaring till svaret

Förhållandet mellan figur X och figur Y är som följer: Varje linje som återfinns enbart en gång i figur X återfinns även i figur Y. Streck som återfinns i bägge former i figur X återfinns inte i figur Y. Rätt svar måste stå i samma förhållande till figur Z.

Alternativ 1 kan elimineras eftersom det innehåller de lodräta och vågräta linjer som delar in rektangeln i fjärdedelar och vilka återfinns hos bägge former i figur Z. Alternativ 2 kan elimineras eftersom den vågräta linjen som skär rektangeln itu återfinns hos bägge former i figur Z. Alternativ 3 kan elimineras eftersom det innehåller alla linjer i de bägge formerna i figur Z.

Alternativ 4 kan elimineras eftersom den vågräta linjen som skär rektangeln itu återfinns hos bägge former i figur Z. Det lämnar alternativ 5, som är det rätta svaret, eftersom varje linje inom rektangeln är exklusiv till en av formerna i figur Z medan de linjer som de två formerna i figur Z har gemensamt inte förekommer.

PI Behavioral Assessment

PI Behavioral Assessment är ett personlighetstest som arbetsgivare använder för att skaffa sig en uppfattning om dig och hur du kommer att fungera på en arbetsplats

På testet kommer du att ställas inför ett antal påståenden, och din uppgift är att gradera hur väl de stämmer in på dig, på en skala från ”Strongly Disagree” till ”Strongly Agree”. Själva testet mäter din personlighet i fyra kategorier:

  • Dominans – I vilken utsträckning försöker du kontrollera din omgivning?
  • Extraversion – I vilken utsträckning söker du sociala interaktioner med andra?
  • Tålamod – I vilken utsträckning eftersträvar du konsekvens och stabilitet i din omgivning?
  • Formalism – I vilken utsträckning försöker du anpassa dig till formella regler och strukturer?

Genom att öva inför personlighetstest skaffar du dig en förståelse för hur de fungerar och vad som mäts, liksom en känsla för hur du ska besvara frågorna på ett bra sätt. Du hittar mer information i vår dedikerade artikel om personlighetstest.

​Varför ska jag förbereda mig inför PI Cognitive & Behavioral Assessment?

Dessa test är utformade för att avgöra om du är en potentiell tillgång för det företag du söker anställning hos. Det finns två stora svårigheter med  dessa prov: För det första ser frågorna förvirrande ut för det otränade ögat, vilket kan få dig att begå misstag. För det andra innehåller provet många frågor som måste lösas på mycket kort tid, vilket gör det extremt pressat.

JobTestPrep har skapat ett omfattande övningsspaket, som hjälper dig förbereda dig inför alla aspekter av PI Cognitive & Behavioral Assessment. Vårt PrepPack™ innehåller fullständig och tidsbegränsade test. Dessa hjälper dig att få en känsla av vad själva provet innebär, samt att minska nervositet och stress.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.