Så klarar du Talogy Cubiks Online test

Ska du ta ett Cubiks test i samband med en rekryteringsprocess? Cubiks, del av Talogy är en av världens största testutvecklare och allt fler företag kräver at du tar ett av deras test i samband med att du söker jobb.

Dessa test är svåra, men vi finns här för att hjälpa dig. I artikeln nedan går vi igenom de olika test du kan behöva ta, vilka utmaningar de erbjuder, och och hur du möter dem på bästa sätt. Vi bjuder även på gratis exempel för ökad förståelse.

Cubiks Talogy PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

Övningstest och guider för:

 • Logiks General Intermediate
 • Logiks General Advanced
 • Logiks Verbal Advanced
 • Logiks Numerical Advanced
 • Logiks Abstract Advanced
 • PAPI 3 N test (på svenska)
 • Situational Judgement Tests

2 Logiks General Intermediate övningstest på SVENSKA

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Talogy (Cubiks) test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vilket Cubiks-test ska du ta?

Testutvecklaren Talogy erbjuder ett antal olika Cubiks rekryteringstest. Ofta blir du ombedd att ta både ett färdighetstest och ett personlighetstest. Du hittar vanligen vilket test du ska ta i inbjudan till testet, oftast en länk du får via e-post.

Om du är osäker på vilket test du ska ta så föreslår vi att du frågar din blivande arbetsgivare eller det aktuella rekryteringsföretaget. Du är även välkommen att höra av dig till oss på e-postadressen ovan så försöker vi hjälpa dig tillrätta.

Se vilka övningstest vi erjuder i tabellen nedan.

Våra övningstest för Cubiks är på engelska.

Testnamn Vad testas
Logiks General (Intermediate) Kognitiv förmåga/Flytande intelligens
Logiks General (Advanced) Kognitiv förmåga/Flytande intelligens
Logiks Verbal (Advanced) Verbal förmåga (engelska)
Logiks Numerical (Advanced) Numerisk förmåga
Logiks Abstract (Advanced) Abstrakt tänkande
Personlighetstest PAPI 3 N, STJ

Varför öva inför Cubiks-testet?

 1. Bli klar över vad som förväntas av dig. Genom att öva med vårt PrepPack™ får du klart för dig vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och ökar dina chanser att få höga poäng på testet.
 2. Vänj dig vid tidspressen. Tidspressen på det verkliga testet är en stor utmaning. Genom att öva förstår du ”tänket” bakom testfrågorna och vänjer dig vid den tickande klockan, så att du kan lösa frågorna snabbare och slipper förlora dyrbara sekunder.
 3. Bekanta dig med formatet. Våra övningstest simulerar de verkliga testerna och låter dig bekanta dig med testformat och frågor. Du slipper ödsla tid på hur testet fungerar och kan fokusera på uppgifterna.
 4. Nervositet spelar roll. Hur kolugna vi än är i vanliga fall tenderar vi alla att bli nervösa vid test. Genom att ha mött simulerade test tidigare vet du vad som väntar, vilket minskar nervositeten och höjer prestationsförmågan.

Cubiks Logiks

Dessa test bedömer din förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån textinformation och numeriska data, liksom din förmåga att tänka abstrakt och dra logiska slutsatser.

Obs! Cubiks Logiks finns i två olika versioner, Intermediate och Advanced . Den enda skillnaden dem emellan är svårighetsgraden, något som även avspeglar sig i antalet frågor och testernas tidsgränser. Din potentiella arbetsgivare eller det anlitade rekryteringsföretaget kommet att informera dig om vilken svårighetsnivå du ska ta. Många arbetsgivare använder just dessa test, t.ex. Vattenfall

Följande test återfinns i serien Cubiks Logiks:

Logiks General (Intermediate)

Teman: verbalt, numeriskt och abstrakt

Tidsgräns : 12 minuter / 4 minuter per avsnitt

Antal frågor : 50 totalt. 24 verbala frågor, 16 numeriska, 10 abstrakta

Logiks General (Advanced)

Teman: verbalt, numeriskt och abstrakt

Tidsgräns: 20 minuter

Antal frågor : 30 totalt. 12 verbala frågor, 8 numeriska, 10 abstrakta

På testen Logiks General Intermediate och Advanced bedöms du inom tre olika områden, och det är viktigt att du klarar av att behålla din koncentration och ditt fokus. Testet kan innebära en hel del stress, eftersom du endast har i snitt 15 sekunder på dig att besvara varje fråga i General Intermediate och 40 sekunder per fråga i General Advanced.

Men genom att öva kommer du att veta vad som väntar, och ha lättare att ta det lugnt vid testtillfället. Låt oss förklara hur.

Dessa tre ämnen kommer på testet (såväl Intermediate som Advanced) :

Verbal förståelse

Detta avsnitt bedömer din ordförståelse och din förmåga att använda dig av språklig logik.

Vi hittar fyra typer av frågor i detta avsnitt:

Antonymer: Du får ett ord och måste välja vilket av svarsalternativen som betyder det diametralt motsatta: (t.ex. tydligt och otydligt eller skarp och slö).

Språkliga analogier: Du får två relaterade ord och måste identifiera sambandet mellan dem. Sedan får du ett tredje ord, och nu ska du välja det ord som följer samma logik som det tidigare ordparet, från ett antal svarsalternativ.

Exempel på denna typ av fråga:

Embarrassment is to Blush as Fear is to:

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: Perspire.

Förklaring:

One blushes when they are embarrassed like one perspires (sweats) when they are afraid.

Ord som inte passar in: Du får en serie ord som tydligt hör ihop. Din uppgift är att hitta det ord som inte hör till.

Låt oss titta på ett exempel från vårt PrepPack™

Which is the odd one out?

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Rätt svar är: Blurred.

Förklaring:

Blurred is a word used to describe something unclear. The other words are used to describe something clear and understandable.

Syllogismer: Du presenteras med flera påståenden och måste välja rätt svar från alternativen baserat på den logiska slutsats du kan dra av påståendena.

Ett exempel på en syllogism

Some furniture is made from plastic.

All tables are made of wood.

If the two statements are true, what is the most logical conclusion?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Rätt svar är: None of the above.

Förklaring:

Some tables are made from plastic - if all tables are made from wood, none of the tables are made from plastic.

All furniture is made from wood - if some of the furniture is made from plastic, not all of the furniture is made from wood.

All furniture is made from plastic - some furniture is made from plastic and "some" does not mean "all".

Numerisk förmåga

I det här avsnittet bedöms dina matematiska kunskaper och din förmåga att hantera numeriska data. Här ett exempel från vårt PrepPack™.

Kan du lösa ekvationen på 15 sekunder?

Vad är värdet av X?

68 – (3 x 4) = 4 x X

Välj det rätta svaret nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: 14

Förklaring:

68 – (3 x 4) = 4 x X

68 – 12 = 4 x X

56 = 4 x X // dividera bägge led med 4

14 = X

Obs! Merparten av frågorna ser ut på det här sättet och består av ekvationer som du ska besvara så snabbt du kan. Du bör inte räkna med att få använda miniräknare på testet, så vi rekommenderar att du övar upp vanan att snabbt kunna räkna ut uppgifterna med papper och panna, eller ännu hellre i huvudet.

Du kommer också att få frågor som består av talserier, där ett eller två tal saknas. Din uppgift är att identifiera den logik som styr talserien och sedan avgöra vilket tal som fortsätter serien.

Ett exempel på en fråga på en talserie

Vilket är nästa tal i talserien nedan?

29, 56, 108, 208, 402

 

Välj rätt svar från alternativen

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: 782

Förklaring:

Uppgiften består av en talserie inuti en talserie. Skillnaden mellan de talvärden som visas består av en egen talserie. Samtliga tal multipliceras med 2 för att få fram nästa tal, men för varje steg subtraheras dessutom resultatet med ett tal som ökar med 2 i varje steg, eller med andra ord:

-2, -4, -6

Således ska det sista talet i serien multipliceras med 2 och sedan subtraheras med -8. Varvid vi får det rätta svaret 782.

Abstrakt tänkande

I den här typen av uppgifter presenteras du med ett antal symboler. Din uppgift är att identifiera den regel som styr symbolernas förändringar, och sedan välja den symbol som saknas eller som fortsätter serien, från ett antal svarsalternativ.

Ett gratis exempel från vårt PrepPack™

Exempel Logiks General Intermediate Abstract

Välj rätt svar från alternativen:

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är svarsalternativ 1.

Förklaring:

Fyra regler styr symbolerna i serien:

 1. Antalet trianglar varierar mellan en och två i för varje två rutor.
 2. Trekanterna vrider sig 90 grader medurs i varje steg.
 3. Trekanterna flyttar sig moturs flytter i varje steg.
 4. I udda rutor (1, 3 och 5) visas endast en kvadrat. I jämna rutor (2 och 4) ökar antalet kvadrater med en.

I enlighet med den andra och tredje regeln måste den saknade rutan innehålla två trianglar som pekar nedåt. Det innebär att alla alternativ utom (1) och (3) kan uteslutas.

Eftersom den saknade rutan (6 i serien) är en jämn ruta, så måste antalet kvadrater öka med ett jämfört med föregående jämna ruta, som hade 3 kvadrater. Endast alternativ 1 har två trianglar som pekar neråt samt 4 kvadrater, och är alltså det rätta svaret.

 

 

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Övningstest inför Logiks General som simulerar de verkliga testerna.
 • Facit med lösningar, svarsförklaringar och tips om hur man löser uppgifterna.
 • Resultatrapport som visar dina framsteg varje gång du tar testet.

Logiks Verbal (Advanced)

Tidsgräns: 25 minuter

Antal frågor: 36 frågor

På det här testet bedöms din förmåga att snabbt läsa en text och ta till dig innehållet. Du kommer att presenteras med ett antal texter och sedan måste du svara på frågor om innehållet i texterna.

En exempelfråga från vårt PrepPack™

Sinkholes are usually the result of what are known as karst processes. They happen when a layer of rock underneath the ground is dissolved by acidic water. Usually, this layer is a soluble carbonate rock, such as limestone, or its purer form, chalk. Typically, rainfall seeps through the soil, absorbing carbon dioxide and reacting with decaying vegetation. As a result, the water that reaches the soluble rock is acidic. The acidic water erodes the soluble rock layers beneath the surface, eventually creating cavernous spaces. The soil or sand over the limestone finally collapses into a sinkhole when it is no longer supported because of the cavity below. Circular patches of wilting vegetation or water gathering in small ponds where it never gathered before are among the warning signs before a sinkhole collapses.

Which of the following best summarizes the above passage?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: Karst processes can be the catalyst of sinkholes

Förklaring:

Option (A) is the correct answer because it focuses on the main aspect elaborated throughout the passage—karst processes creating sinkholes.

Option (B) is incorrect because it offers a definition for the term 'sinkhole', rather than describing the development of a sinkhole.

Option (C) is incorrect because it focuses on a specific stage. Though it may be the most important stage of the creation of a sinkhole, it cannot be considered the best summary of the passage.

Option (D) is incorrect because it also focuses on a specific stage. Unlike option (C), this is a secondary stage.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • ​Övningstest i läsförståelse med tidsgränser och format som simulerar Cubiks Logics Verbal Advanced.
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor och lösningstips.
 • Resultatrapport som visar dina framsteg varje gång du tar testet.

Logiks Numerical (Advanced)

Tidgränst: 25 minuter

Antal frågor: 20 frågor

Dessa tester bedömer din matematiska och numeriska förmåga. Du måste demonstrera att du kan ta in och förstå sifferdata i tabeller, grafer och diagram samt göra beräkningar under tidspress.

Ett exempel från vårt övningstest

What proportion of both sites' April and May traffic was for Cusine.net?

Eksempel på øvelsestest i Logiks Numerical Advanced

Välj rätt svar från alternativen:

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: 38.1%

Förklaring:

In order to calculate this we add up the total pageviews of Cuisine.net for April and May, and divide this amount by the total pageviews of both sites for the same period,
Therefore, the calculation is:

(35+45)/(35+45+70+60) = 80/210 = 38.1%

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • ​Övningstest i numerisk förmåga med tidsgränser och format som simulerar Cubiks Logiks Numerical Advanced.
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor och lösningstips.
 • Resultatrapport som visar dina framsteg varje gång du tar testet.

Logiks Abstract (Advanced)

Tidsgräns: 15 minuter

Antal frågor: 30 frågor

Dessa test bedömer din förmåga att tänka abstrakt och se mönster. På testet visas en serie rutor med symboler. Din uppgift är att identifiera de regler och mönster som styr förändringarna mellan rutorna, och sedan applicera dem för att välja vilken ruta med symboler som logiskt skulle vara nästa i serien, utifrån ett antal svarsalternativ. I genomsnitt har du 30 sekunder på dig för att lösa varje uppgift.

Låt oss ta en titt på ett exempel från vårt PrepPack™

Vilken är nästa symbol i serien?

Exempel Logiks Abstract Advanced

Välj rätt svar från alternativen:

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: 1

Förklaring:

Objekten i den här uppgiften flyttar sig enligt följande mönster:

Triangeln och den överkorsade cirkeln flyttar sig en sektion moturs i varje steg. Stjärnan och hjärtat flyttar sig en sektion medurs för varje steg. Dessutom vrider sig triangeln och hjärtat 180° för varje steg.

Notera att det räcker med att identifiera stjärnans mönster för att kunna utesluta alla svarsalternativ utom (1) och (2). Och valfritt övrigt mönster räcker för att utesluta alla andra alternativ utom (1).

Således räcker det med att upptäcka två av reglerna för att besvara frågan korrekt.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till:

 • ​Övningstest i numerisk förmåga med tidsgränser och format som simulerar Cubiks Logiks Abstract Advanced.
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor och lösningstips.
 • Resultatrapport som visar dina framsteg varje gång du tar testet

Personlighetsutvärdering

Arbetsgivare använder ofta personlighetstest som ett sätt att bedöma om du passar till den sökta positionen och om du kommer att fungera på ett bra sätt i organisationen. Nedan tar vi en titt på Cubiks olika personlighetstest.

PAPI 3

PAPI står för Personality and Preference Inventory. Testet har ingen tidsbegränsning och antalet frågor på testet varierar beroende på vilken arbetsgivare du sökt jobb hos.

Cubiks erbjuder två olika varianter:

 • PAPI N
  • Normativt test där kandidaten ska ange sin grad av samtycke till ett antal påståenden på en skala av 1–7.
 • PAPI I
  • Ipsativt test där kandidaten ”tvingas” bedöma vad de är bäst respektive sämst på ställd mellan tre olika alternativ. Detta test används närmast aldrig för rekryteringar, utan snarare för personalutveckling.

Vårt PrepPack™ erbjuder övningstest inför PAPI N, det normativa testet.

Här bjuder vi på ett exempel från ett sådant test

I am able to express criticism openly.

1 - strongly disagree | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - strongly agree

 

Visa förklaring

 Det är inte det enklaste att veta hur du ska svara på den här typen av frågor, inte minst om du förväntas gradera dem på en så pass bred skala. Det viktigaste att komma ihåg när du gör ett personlighetstest är att svara utifrån vem du är på en arbetsplats, i din professionella roll, inte hur du agerar i ditt privatliv. Detta är något vi fokuserar mycket på i vårt Cubiks PrepPack ™. I våra guider och tutorials förklarar vi hur du skiljer mellan dessa, och hur du bäst ska förstå frågorna så att du kan presentera dig på ett rättvist och bra sätt.

Situational Judgement Tests (SJTs)

Situational Judgement Tests (SJTs) kallas ibland även test i konflikthantering och söker bedöma hur du kommer att hantera olika situationer på en arbetsplats, och hur väl lämpad du utifrån detta är för den tjänst du sökt. På testet presenteras du med ett problem, och fem olika handlingsalternativ för att hantera det. Din uppgift är att rangordna dem mellan 1 och 5, där 1 representerar det bästa alternativet och 5 det sämsta.

Låt oss ta en titt på ett exempel för att illustrera vad som kan komma på testet

You have recently joined a big accountancy firm as an accounts trainee. You have been assigned several tasks, including vendor invoices, paying bills, and creating invoices for numerous clients. You are therefore committed to several deadlines. An experienced partner in your team, with whom you usually have lunch, approaches you. He asks you to join him at a conference next week as a representative of the company, presenting detailed information regarding the exclusive services your firm has to offer. This would be a great learning opportunity for you, but it will keep you out of the office for two whole days.

Hur skulle du ha hanterat den här situationen? Rangordna dina svar från 1-5. Det "rätta"" svaret med förklaring visas när du klickar på det.

Visa förklaring

Response 1: Skip the opportunity, as you must meet your deadlines and feel that, as a trainee, you are not yet qualified to represent the company in such a situation. Make a note to yourself to be more prepared for such an opportunity in the future.

Response 2: Thank your partner and agree immediately to go, as this is a great opportunity. Try to move some of your deadlines and ask your fellow trainees to help you prepare for the conference.

Response 3: Agree to go. Work extra hard during the weekend to meet all your deadlines and put in a few extra hours to prepare yourself adequately for the conference.

Response 4: Thank your partner for his offer and try to find out more about your expected role in the conference. Then, figure out if you can meet your deadlines before the conference, and if you can, notify the partner you will join him.

Response 5: Thank your partner and agree to go. Delegate your tasks equally among your fellow team members so you won't overload one individual person with all your tasks and ensure these will be completed in time.

Primary competencies: Decision making

Secondary competencies: Organisational thinking; Conscientiousness; Achievement striving

The correct ranking is: 4 → 3 → 1 → 2→ 5

Som framgår av exemplet och förklaringarna ovan så kräver dessa test att du läser igenom situationen noggrant och utvärderingar svarsalternativen grundligt. Frågorna är vanligen direkt kopplade till den typ av position du söker. Vi rekommenderar att du studerar våra guider noggrant så att du förstår hur testen fungerar och hur du själv resonerar i olika, mer eller mindre knepiga, situationer.


FAQ - Vanliga frågor och svar om Cubiks

Nedan listar vi några av de företag som använder Cubiks i sina rekryteringar:


Vilket test du ska ta beror på vilken position du sökt. Vanligen står det i inbjudan till testet vilket test/tester det handlar om. Gör det inte det är det en god idé att fråga det anställande företaget eller rekryteringsfirman. Vanligen har de inga skäl att dölja vilket test det gäller. Du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor.


Att veta ungefär vad som väntar på ett test är A och O för ett lyckat resultat. Genom att bekanta sig med frågorna och formatet minskar man nervositet, och genom att gnugga geniknölarna mot logiska problem så väcker man sitt inre mattesnille, som inte sälla slumrat sedan man lämnade skolbänken. Så i ett ord: Ja.