Förbered dig inför SJT-test i konflikthantering

Konflikthanteringstest kallas ibland även SJT-test (Situational Judgement Test) och används av många arbetsgivare i samband med rekryteringsprocessen. Den här typen av test liknar inte traditionella personlighetstest och vi rekommenderar starkt att du bekantar dig med testet innan du tar det.

Vårt exklusiva övningspaket SJT-test i konflikthantering PrepPack™ innehåller övningstest med tidtagning, svarsförklaringar och detaljerade resultatrapporter. Genom att gå igenom övningarna i paketet ökar du dina chanser att göra bra ifrån dig på testet och landa ditt drömjobb. 

SJT-test i konflikthantering PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

 • Test i konflikthantering
 • Svarsförklaringar och analys
 • Studieguide till SJT-test
 • Ledaregenskaper, övning

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om SJT-test i konflikthantering får du gärna kontakta mig

Innehåll

SJT-test i konflikthanteringhttps://youtu.be/2Hqq-b1vhR0

SJT-test är ett vanligt förekommande psykologiskt test med vars hjälp HR-företag, arbetsgivare och organisationer kan bedöma en sökandes kognitiva förmåga och beteende, genom att ställa den sökande inför hypotetiska arbetssituationer. T.ex. används SJT-test av Sova Assessment

SJT-tester i konflikthantering kan ha varierande format. De fokuserar inte på strikta kriterier, och är vanligen skräddarsydda för att motsvara kraven i olika yrken och branscher. Detta innebär att testen kan se mycket olika ut mellan olika organisationer eller olika positioner inom ett och samma företag.

Testets innehåll

Till skillnad från traditionella psykometriska test, så går frågorna på ett SJT-test ut på att ställa den sökande inför olika hypotetiska konfliktsituationer som du sedan ska lösa på bästa möjliga sätt. Trots att konflikterna är hypotetiska så är de ofta baserade på situationer som ofta inträffar på arbetsplatser. Konflikterna på testet kan handla om relationen mellan chefer och underlydande eller om osämja eller skiljaktigheter mellan kollegor, och så vidare.

Den som tar testet ska sedan välja ut den bästa lösningsmetoden bland ett antal lösningsalternativ. Den typ av konflikter som presenteras varierar ofta beroende på vilket yrke du söker. Chefer, poliser och kundtjänstpersonal kommer med andra ord att ställas inför olika konflikter att lösa, eftersom de nämnda positionerna kräver olika talanger.

Frågeformat

SJT-test kan se ut på en mängd olika sätt. De kan bestå av flervalsfrågor med endast ett korrekt svar, eller de kan presentera ett antal svarsalternativ som du ska gradera från bäst till sämst. På många av dessa test åtföljs det beskrivna scenariot av ett video, där professionella skådespelare illustrerar konfliktsituationen.

Tips och riktlinjer

När du besvarar frågorna på SJT-testet, så försök föreställa dig att du verkligen är på jobbet, och besvara frågorna därefter. Detta är viktigt, eftersom vi alla handlar och reagerar olika beroende på om vi är på jobbet eller hemma. När du tar ett SJT-test vill du att det ska vara ditt ”arbetsjag” som besvarar frågorna — den logiska, mogna och resonerande versionen av dig själv. Du hittar en komplett lista över tips inför konflikthanteringstest i vårt PrepPack™ online.

Vilka arbetsgivare använder sig av testet?

Konflikthanteringstester är numer en del av många företags rekryteringsprocess, inklusive advokatbyråer, globala finansfirmor, banker, myndigheter och militära organisationer. KPMG, som är en av världens kändaste finansföretag, är till exempel kända för att använda den här typen av test.

Nedan hittar du ett övningsexempel från ett SJT-test:

Du har lagt märke till att stora mängder kontorsmaterial har försvunnit från företaget de senaste veckorna. Du har sett att en av dina kollegor stoppat ner kontorsmaterial i sin väska vid ett antal tillfällen, och misstänker att han är ansvarig för stölderna.

Rangordna alternativen nedan från den minst effektiva (5) till den mest effektiva lösningen (1), och rangordna de övriga som 2,3 och 4.

 • A – Samla in mer bevis och ta honom på bar gärning.
 • B – Konfrontera din kollega och fråga honom om vad du sett.
 • C – Informera din chefa att du misstänker din kollega för stöld.
 • D – Gör ingenting. Om din kollega är skyldig åker han fast förr eller senare.
 • E – Fråga några av dina övriga kolleger om de sett något misstänkt på sistone.

Rangordna dina svar ovan, och jämför dem sedan med de korrekta svaren nedan:

 • 5 – D (minst effektivt). Detta är det avgjort sämsta alternativet. Det löser ingenting och problemet adresseras över huvud taget inte.
 • 4 - A. Ingen egentlig lösning. Du slösar dyrbar arbetstid på att spionera på en kollega, och under tiden begås eventuellt fler stölder.
 • 3 - E. Du tar itu med problemet, men i mycket liten utsträckning. Att samla in andras intryck kommer antagligen inte att lösa problemet, och inte heller förhindrar det fortsatta stölder.
 • 2 - C. Det näst bästa alternativet. Genom att vända dig till din chef så kommer problemet att få en lösning och chefen får även ta ansvaret.
 • 1 - B (mest effektivt). Det avgjort bästa alternativet. Du pratar direkt med den kollega du misstänker, och kan på så sätt snabbt få till en lösning och reda ut eventuella missförstånd.

Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst