Öva inför Matrigma-test och Intervjuer för jobb på Adecco - JobTestPrep

Anställningsprocessen på Adecco

Anställningsprocessen på Adecco kan vara krävande. Företaget är väldens största inom bemanningsbranschen, och bara dess svenska bolag omsatte 2,8 miljarder kronor år 2015. De ställer med andra ord höga krav på sina anställda. För en anställning måste ta klara ett Matrigma-test, och beroende på position, gå igenom ett antal intervjuer. Specifika kunskapskrav varierar förstås, beroende på det jobb du söker, men nedanstående förmågor krävs från samtliga Adeccos anställda.

  • Förmåga att kommunicera effektivt och samarbeta inom ett team
  • Förmåga att arbeta i en miljö där det undan
  • Förmåga att hållla flera bollar i luften och hålla deadlines

Adecco Matrigma-test

Matrigma är ett så kallat matristest, där uppgiften är att känna igen mönster, och komplettera symbolserier i rutmönster. Det är ett icke-verbals test, vilken innebär att det inte är beroende av språkkunskaper, och att kulturell eller utbildningsmässig bakgrund inte spelar någon roll för möjligheterna att få ett bra resultat.

Matrigma skiljer sig från andra psykometriska test dels genom att det är längre än det typiska testet, med en tidsgräns på 40 minuter snarare än vanliga 20. För det andra blir uppgifterna långsamt svårare ju längre fram i testet du kommer, vilket gör det enkelt att se på vilken nivå du hamnat. Du kan läs mer om Matrigma här.

Utöver Matrigma-testet kan du behöva ta nedanstående test: Ett test i Microsoft Word. Microsoft Word-testet mäter din förmåga att utföra olika uppgifter på olika nivåer i programmet Microsoft Office Word. Testet kan bestå av flervalsfrågor, eller vara interaktivt och simulera den verkliga programvaran.

Ett Microsoft Excel-test. Ett grundläggande Excel-test är utformat för att bedöma en kandidats förmåga att använda programmet till typiska kontorsuppgifter, och är det test som ges till tjänstemän och administratörer på lägre nivå. Ett sådant test innehåller vanligen inga avancerade frågor. För IT-folk och andra med tekniska uppgifter finns det även avancerade test i Microsoft Excel. Du kan läsa mer om MS Office-test här.

Intervjuer hos Adecco

Du kan förvänta dig att bli kallad till en eller flera intervjuer hos Adecco, och det kan komma att handla om telefonintervjuer, Skype-intervjuer eller intervjuer på plats hos företaget. Hur många intervjuer och av vilken typ beror på vilken position du sökt. Tumregeln är att ju högre position, ju fler intervjuer. Du kan läsa mer om olika intervjutyper och våra intervjuförberedelser här.

Börja öva

Att öva inför Matrigma-testet resulterar garanterat i bättre resultat på det verkliga testet och ökar dina chanser att landa det jobb du sökt på Adecco. Så missa inte chansen att öka dina chanser, registrera ett konto hos JobTestPrep och börja öva redan idag!

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.