Öva med oss och klara ditt Aon's Assessment cut-e-test - exempel och förklaringar - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Vilket test ska du ta?

I rullgardinsmenyerna hittar du länkar som tar dig direkt till det test du söker:

scales
scales numerical Numeriska test
scales eql Räkneförmåga
scales verbal Läsförståelse (Engelska)
scales cls Induktiv logik
scales ix Induktiv logik
scales sx Deduktiv logik
scales lst Deduktiv logik
scales tmt Tillämpade beräkningar

Vad har scales-testen gemensamt?

scales är den klassiska serien kognitiva tester från Aon's Assessment Solutions. Det tillhör den bredare familjen av test som också kan kallas IQ-test, eller test i koncentration, logiskt tänkande eller färdighetstest. Dessa rekryteringstest bedömer din numeriska förmåga, läsförståelse och förmåga till abstrakt tänkande, liksom specifika kunskaper och färdigheter.

Tips

Din responstid, det vill säga hur lång tid du tar på dig att besvara varje fråga, kan påverka ditt testresultat. Det är bara stora avvikelser från din genomsnittliga responstid som kan påverka din poäng negativt, men om du märker att du tar väsentligt mer tid på dig att besvara en viss fråga, så är det en god idé att gå vidare till nästa fråga, och sedan gå tillbaka till den svåra frågan när du är klar med testet, om du har tid över.

smartPredict
gridChallenge Korttidsminne
switchChallenge Logiskt tänkande
digitChallenge Räkneförmåga

Vad har smartPredict-testerna gemensamt?

Testen i smartPredict-serien är utformade som spel. Aon's Assessment Solutions har utvecklat denna nya familj av test utifrån sina scale-test. Spelinslaget är underhållande, men testen är samtidigt mycket krävande.

squares

Squares är ett integritetstest

Squares är ett personlighetstest som söker bedöma om en jobbsökande kommer att uppvisa beteenden som är kontraproduktiva eller skadliga för företaget.
På testet möts du av olika situationsrelaterade påståenden, och din uppgift är att positionera dig på en skala mellan olika förhållningssätt med hjälp av ett skjutreglage.

Hur skulle du till exempel besvara den här frågan?

Exempel för Squares integritetstest

 

Förklaring

Påståendet handlar om din förmåga till empati.
Ju starkare du identifierar dig med påståendet - "holds more true for me than for others " – desto mer uttalad bedöms din empatiska förmåga vara.

Samma empatiska förmåga kan även bedömas genom att du får ta ställning till mycket annorlunda påståenden. Du skulle till exempel kunna mötas av påståendet: "I am annoyed by unhappy people who are just sorry for themselves."

Ju starkare du identifierar dig med detta påstående, desto mindre uttalad bedöms din empatiska förmåga vara.

Alla påståenden på testet söker bedöma dig efter sex faktorer, som anses vara problematiska på en arbetsplats:

 • Oansvarighet
 • Tvetydighet
 • Leda
 • Likgiltighet
 • Opportunism
 • Ytlighet

Testet är utformat för att bedöma om du har de nödvändiga karaktärsdragen för att att motstå trycket av dessa faktorer, och har förmågan att agera på ett bra sätt.

Squares-testet består av 36 påståenden . Sex påståenden handlar om var och en av de sex faktorerna ovan (6 faktorer x 6 påståenden = 36 påståenden).

På testet graderar du dessa på en niogradig skala från "Holds less true for me than for others" till "Holds more true for me than for others" . Testet har inga rätt eller fel svar och ingen tidsgräns. Du bör dock slutföra testet inom en timme.

 Med Vårt PrepPack™ lär du dig känna igen de faktorer som bedöms, så att du kan ge konsekventa svar

När du tar vårt övningstest skapas en personlighetsprofil baserad på dina svar. Med hjälp av den får du en uppfattning om vilka dina styrkor och svagheter är, och vad du behöver jobba på. Inte heller på det verkliga testet får du någon sorts slutgiltig poäng. Istället jämförs din profil med företagets personlighetskriterier för att se om du passar för den sökta positionen.

Tips

 • Svara ärligt på alla frågor. Vi rekommenderar att du svarar helt ärligt på frågorna, inte minst när du tar vårt övningstest. De personlighetsprofil som genereras kommer då att fungera som en utgångspunkt som hjälper dig att identifiera beteenden, och om så behövs, arbeta på att förändra dem.

 • Undvik de neutrala svarsalternativen annat än när du verkligen är helt neutral. De neutrala alternativen bidrar inte till att bygga din profil.

 • Om du ändrar dina svar noteras det, och det påverkar det resultatet. Så tänk efter noga innan du avger dina svar, och försök undvika ändringar.

 

Så här lyckas du på Aon cut-e-test

 Som framgår av exempelfrågorna så ligger en stor del av utmaningen i att faktiskt förstå vad du ska göra på testet. Ta hjälp av våra detaljerade anvisningar och exempel, och se till att du är helt på det klara med vad du ska göra.

Vad som vid första påseendet framstår som omöjliga uppgifter på den korta tid som finns till förfogande, kommer att framstå som överkomliga så fort du förstått den bakomliggande principen.

De simulerade övningstesten i vårt PrepPack™ erbjuder en heltäckande förberedelse inför testen. Samtliga frågor ges med facit och ingående svarsförklaringar. Övningspaketet innehåller även guider för de mer komplicerade testen, och du kommer att upptäcka att du förbättrar dina resultat bara genom att läsa igenom dem.

 

Aon's Assessment Solutions färdighetstest

scales numerical

Detta test bedömer din numeriska förståelse. Du har 12 minuter på dig att lösa 37 uppgifter. Det innebär en genomsnittlig tid på 19 sekunder för att besvara varje fråga.

Testet presenterar information i sex flikar. Dessa innehåller den nödvändiga informationen som krävs för att besvara frågorna.

Frågorna består av påståenden vars sanningshalt måste kontrolleras mot informationen i de sex flikarna. För att kunna lösa uppgifterna måste du göra två saker.

 • Hitta den relevanta fliken
 • Leta fram informationen som låter dig lösa uppgiften

Nedan följer ett exempel från vårt PrepPack™ :

Steg 1: I vilken flik hittar du information om det här påståendet?

Under andra kvartalet av det senaste räkenskapsåret var vinsten per aktie ungefär dubbelt så hög som under det första kvartalet samma år.

 

Detta bör inte ta mer än 10 sekunder.

Exempel för scales numerical - fråga

Bildkälla: exempel från ett övningstest inför scales numerical

I vilken flik finns den relevanta informationen?

Påstående: Under andra kvartalet av det senaste räkenskapsåret var vinsten per aktie ungefär dubbelt så hög som under det första kvartalet samma år.

Uttrycket ”vinst per aktie” indikerar att den relevanta informationen bör återfinnas i fliken ”Share summary”. Denna flik bör alltså vara det korrekta valet.

Exempel för scales numerical - lösning

Bildkälla: exempel från ett övningstest inför scales numerical

Steg 2: Är påståendet sant, falskt eller icke tillämpligt?

För att avgöra det tittar du i den valda (korrekta) fliken.

Detta bör inte ta mer än 10 sekunder.

Sant
Falskt
Icke tillämpligt
Rätt!
Fel svar

Tabellen innehåller olika typer av finansiell information för det senaste räkenskapsårets tre första kvartal. (Lägg även märke till informationen under tabellen.)

Vinsten per aktie för kvartal 1 och 2:
0,16 € i kvartal 1 och
0,30 € i kvartal 2
0,30 € / 2 = 0,15 €
0,16 € är mycket nära värdet 0,15 €.
Påståendet är med andra ord sant.

Tips

Lägg märke till påståendets exakta formulering. Det finns två rader i tabellen som visar vinsten per aktie. Så hur kan du veta vilken av dessa två rader som innehåller den information du behöver?

Termen "Rolling 12 months " beskriver en 12-månadersperiod som kan börja vid valfri tidpunkt oavsett månad eller bokslut.

Eftersom påståendet vi har att ta ställning till gäller vinster per aktie under specificerade kvartal under räkenskapsåret och inte allmänt inom de nuvarande 12 månaderna, så är det informationen i den övre raden som är den relevanta.

Påståenden i testet kan vara sanna eller falska. Om det saknas information för att avgöra om påståendet är sant eller falskt så är korrekt svar ”Icke tillämpligt”.

Scales numerical test finns i fyra branschspecifika versioner.

 • Admin
 • Consumer
 • Finance
 • Industry

Dessa versioner skiljer sig endast ifråga om teman, men har samma format och svårighetsgrad. Du har därför stor nytta av att träna på samtliga test oavsett vilken version du ska ta i samband med rekryteringen.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Sex tidtagna övningstest som simulerar scales numerical, med samma typ av frågor, format och tidsgränser.
 • Detaljerade anvisningar som inleder varje test .
 • Facit med svarsförklaringar på alla frågor på testen, som i vårt exempel.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales eql

Detta test bedömer din räkneförmåga . Din uppgift är att komplettera matematiska ekvationer där svaret är givet på förhand. Du har 5 minuter på dig att lösa 15 uppgifter, vilket ger dig en genomsnittlig tid på 20 sekunder per uppgift.

Komplettera ekvationen! En siffra kan endast användas en gång per ekvation.

Du har 20 sekunder på dig att lösa uppfiften.

Exempel för scales eql

Bildkälla: JobTestPrep, exempelfråga från vår simulation av of scales eql

Klicka här för olika alternativa lösningar
Exempel för scales eql - lösning

Bildkälla: JobTestPrep, lösning till ett exempel från vår simulation av scales eql

Varje siffra kan endast användas en gång!

Tips

Kontrollera dina svar noga och gissa inte. Du får minuspoäng för felaktiga svar.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Två övningstest för scales eql (i form av dokument för utskrift)
 • Svarsförklaringar för samtliga uppgifter och tips på hur du löser den här typen av frågor snabbt
 • Extraövningar i form av DigitChallenge, ett test i spelversion baserat på scales eql.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales verbal

Detta test mäter din engelska läsförståelse. Du har tolv minuter på dig att lösa 49 uppgifter. Detta ger en genomsnittlig svarstid på 15 sekunder per fråga.

Testet presenterar information i sex flikar. Dessa innehåller den nödvändiga informationen som krävs för att besvara frågorna.

Frågorna består av påståenden vars sanningshalt måste kontrolleras mot informationen i de sex flikarna.

För att kunna lösa uppgifterna måste du göra två saker:

 • Hitta den relevanta fliken
 • Leta fram informationen som låter dig lösa uppgiften

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Steg 1: I vilken flik hittar du information om det här påståendet?

Flying Colors damkläder har för närvarande inga butiker i Kina. Detta kommer antagligen att förändras om ungefär ett år.

Detta bör ta mindre än 8 sekunder.

Exempel för scales verbal - fråga

Bildkälla: JobTestPrep, exempel från övningstest som simulerar scales verbal

I vilken flik finns den relevanta informationen?

Påstående: Flying Colors damkläder har för närvarande inga butiker i Kina. Detta kommer antagligen att förändras om ungefär ett år.

Påståendet handlar om den geografiska placeringen av Flying Colors butiker. Fliken Geographical positioning borde alltså innehålla den relevanta informationen.

Exempel för scales verbar - lösning

Bildkälla: JobTestPrep, exampel från övningstest som simulerar scales verbal

Steg 2: Är påståendet sant, falskt eller icke tillämpligt?

För att avgöra det tittar du i den valda (korrekta) fliken.

Detta bör ta mindre än 8 sekunder.

Sant
Falskt
Icke tillämpligt
Rätt!
Fel svar

Påståendet gäller den geografiska placeringen av kedjans butiker, och således är fliken Geographic positioning rätt flik att leta information i.

Påståendet gäller dessutom damkläder, och Kina nämns över huvud taget inte i stycket om damkläder. Vi saknar därför helt information för att avgöra om påståendet är falskt eller inte.

Korrekt svar är med andra ord: Icke tillämpligt.

Tips

Svaret ”Icke tillämpligt” baserades på informationen i en enda flik.

Om du har tid över kan det vara en god idé att snabbt kolla igenom andra, mindre självklara flikar, för att kontrollera att du inte missat relevant information

Med detta sagt: Det faktum att du baserat svaret på en flik som uppenbart borde innehålla den information du söker, är en klar indikation på att du hittat rätt flik och att det svar du kommit fram till är korrekt.

Påståenden i testet kan vara sanna eller falska. Om det saknas information för att avgöra om påståendet är sant eller falskt så är korrekt svar ”Icke tillämpligt”.

Scales verbal test finns i fem branschspecifika versioner.

 • Admin
 • Consumer
 • Finance
 • Industry
 • Instruct

Dessa versioner skiljer sig endast ifråga om teman, men har samma format och svårighetsgrad. Du har därför stor nytta av att träna på samtliga test oavsett vilken version du ska ta i samband med rekryteringen.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Fem tidtagna övningstest som simulerar scales numerical, med samma typ av frågor, format och tidsgränser.
 • Detaljerade anvisningar inleder varje test.
 • Facit med svarsförklaringar på alla frågor på testen, som i vårt exempel.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales cls

Detta är ett test i induktiv logik. Du har 12 minuter på dig att lösa 12 uppgifter.

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Kan du identifiera de regler enligt vilka de tre orangemarkerade och de tre blåmarkerade romberna konstrueras? Placera de fyra romberna i den nedre raden i den blå eller den orangea gruppen.

Du har en minut på dig.

Exempel för scales cls
BBildkälla: JobTestPrep, exempel från test som simulerar scales cls
Visa lösning och förklaring
Exempel för scales cls - lösning

Bildkälla: JobTestPrep, exempel från test som scales cls

Steg 1: Identifiera reglerna i den övre raden

De tre orangemarkerade romberna i den övre raden har samtliga en bokstav i det nedersta hörnet som följer alfabetiskt på bokstaven i det övre hörnet. Dessutom följer bokstäverna i det vänstra och högra hörnet på varandra alfabetiskt enligt det engelska alfabetet (där å, ä, ö inte ingår).

Denna regel gäller däremot inte för de blåmarkerade romberna.

Steg 2: Jämför med romberna i den nedre raden

När du identifierat regeln är det dags att jämföra den mot de fyra romberna i den nedre raden.

Då ser du att den regel som du identifierade för de orangemarkerade romberna även stämmer in på den första och den fjärde romben i den nedre raden, men inte på de två återstående romberna, som således hör hemma i den blå gruppen.

Steg 3: Markera romberna med rätt färg

I testet ska du ni markera den första och fjärde romben bland svarsalternativen genom att klicka i den övre cirkeln så att den blir orange, och markera de två återstående romberna genom att klicka i dess nedre cirklar så att de markeras blå.

 

Tips

 • Vanliga regler som styr romberna är exempelvis positionen eller frekvensen hos en siffra eller bokstav i romberna, eller ordningen på dessa numeriskt eller alfabetiskt. Kom ihåg att alfabetet är det engelska (utan å, ä, ö), och att det ses som ”loopat”, vilket innebär att Z följs av A, som i exemplet ovan.
 • Det är nästan aldrig nödvändigt att identifiera reglerna för både den orangea och den blå gruppen.
 • Du kan hoppa fram och tillbaka mellan frågorna så mycket du vill under testet. Så slösa inte tid om du fastnar på en fråga, utan hoppa över den och gå sedan tillbaka om du har tid över.
 • Genom att öva skärper du din blick och internaliserar de vanligaste varianterna av regler, vilket gör att du blir snabbare på att identifiera dem.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Två tidtagna övningstest som simulerar scales cls-testerna med samma typ av frågor, format och tidsgränser.
 • Detaljerade anvisningar som inleder varje test
 • Facit med svarsförklaringar på alla frågor på testen, som i vårt exempel..
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales ix

Detta test bedömer din förmåga att tänka induktivt. Testet består av 20 uppgifter som du måste klara av på bara 5 minuter. Detta ger dig en genomsnittlig svarstid på 15 sekunder per fråga .

Din uppgift är att under stark tidspress identifiera ett objekt i en serie av nio objekt som inte följer den regel som styr de övriga åtta objekten.

Nedan visar vi ett exempel från vårt PrepPack™:

Vilket objekt passar inte i raden?

Du har 15 sekunder på dig

Exempel för scales ix

Bildkälla: JobTestPrep, exempel från övningstest som simulerar scales ix

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rätt!
Fel svar

Alla rutor utom den fjärde innehåller ett udda antal symboler: 1, 3, 5, eller 7.

Det enda rutan som inte följer denna regel är den fjärde som har ett jämt antal symboler, det vill säga 4. Rätt svar är alltså: 4.

Observera: En av de saker som komplicerar den här uppgiften är den skiftande formen på symbolerna, som distraherar från att upptäcka regeln ovan.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Tre tidtagna test som simulerar scales ix, med samma typ av frågor, format och tidsgränser.
 • En guide som går igenom de vanligast förekommande reglerna och hjälper dig att bli snabbare på att identifiera dem.
 • Svarsförklaringar för alla uppgifter på testet
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales sx

Detta är ett test i deduktiv logik. Du har 6 minuter på dig att lösa 30 uppgifter. Det innebär att du i genomsnitt har 12 sekunder på dig att besvara varje fråga.

För varje fråga visas två rader med symboler. Mellan raderna finns ett tomt fält med ett frågtecken. Din uppgift är att välja mellan tre operatorer (en siffernyckel) den operator enligt vars regler den övre radens symbolserie förvandlas till den undre radens symbolserie.

Under testets gång blir uppgifterna successivt svårare, och kräver att fler än en operator identifieras. Sådana uppgifter kräver att du löser dem i fler än ett steg.

Här ett exempel från vårt PrepPack™:

Vilken är den operator vi söker?

En svår fråga som denna bör idealiskt lösas på ungefär 12 sekunder.
Exempel för scales sx
Bildkälla: JobTestPrep, övningstest som simulerar cales sx
1342
2341
3214
Rätt!
Fel svar

Förklaring:

Denna uppgift innehåller tre operatorer, där den mellersta är okänd. Du arbetar dig uppifrån och ner för att få fram symbolserien i den andra raden, och sedan nerifrån och upp för att få fram den i den tredje raden.

Först efter detta kan du identifiera den saknade operatorn.

Steg 1: Den första operatorn är 3241. Trea i den översta raden är en triangel. Denna blir nu den första symbolen i den andra raden.

På plats nummer två i den övre raden hittar vi ett hjärta, som alltså behåller plats två i den andra raden.

På position fyra i den översta raden har vi en cirkel, som nu tar position tre på den andra raden. Stjärnan flyttar från position ett i den första raden till position fyra i den andra raden.

Symbolernas ordning efter den första operatorn blir alltså: triangel – hjärta – cirkel –stjärna.

Steg 2: Den nedre kända operatorn är: 4213. Triangeln i position ett i den nedersta raden är alltså i position fyra i raden ovan.

Cirkeln stannar i den andra positionen. Hjärtat flyttar till den första positionen och stjärnan till den tredje. Symbolernas ordning är nu alltså: Hjärta – cirkel – stjärna – triangel.

Steg 3: Efter att du identifierat symbolsekvenserna i den andra och den näst sista raden kan du nu identifiera den operator (siffernyckel) som kopplar samman dessa två rader.

Hjärtat på första plats i den nedre raden var på plats två i raden ovan. Så den första siffran i operatorn är 2.

Cirkeln var i raden ovan på plats tre. Den andra siffran i operatorn blir alltså 3. Stjärnan befann sig på den fjärde positionen, så nästa siffra i operatorn blir alltså 4.

Triangeln var först i den övre raden, vilket ger operatorn den sista siffran 1.

Således får vi lösningen: 2341.

 

Tips

 • I en del fall kan du utesluta ett eller två svarsalternativ utan att behöva härleda alla led i symbolernas förändringar. Om du har tid råder vi dig dock att inte gissa på testet.
 • Penna och papper för anteckningar kan vara ett bra stöd på detta test!

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Tidtagna övningstest som simulerar scales sx, med samma svårighetsnivåer, format och tidsgränser.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.
 • Facit med lösningar och svarsförklaringar för alla uppgifter
 • Guide som förklarar testets olika svårighetsnivåer med exempel på dessa och detaljerade steg-för-steg-förklaringar för hur du löser dem.

Tillbaka till listan över test

 

scales lst

Detta test mäter din förmåga till deduktivt tänkande. Det påminner om det klassiska spelet Soduku, och du har 6 minuter på dig att lösa 15 uppgifter.

I varje uppgift visas en kvadrat med antingen 16 fält (4 x 4) eller 25 fält (5 x 5), varav vissa innehåller geometriska figurer. Ett av fälten innehåller ett frågetecken. Din uppgift är att identifiera den figur som detta fält ska innehålla. En figur kan endast visas en gång i varje rad och kolumn .

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Vilken symbol saknas?

För att lösa en uppgift som den i exemplet nedan har du en genomsnittlig tid på 24 sekunder.

Exempel för scales lst
Bildkälla: JobTestPrep, exempel från test som simulerar scales lst
1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Förklaring:

Den andra raden saknar följande symboler: cirkel, triangel och kvadrat.

Den andra kolumnen saknar en cirkel och en kvadrat.

Eftersom det redan finns en cirkel i den första raden (sista kolumnen) kan cirkeln i den andra kolumnen endast finnas i den andra raden.

Exempel för scales lst - lösning 1
Exempel för scales lst - lösning 2

I den sista raden för den sista kolumnen finns redan en triangel.

Exempel för svales lst - lösning 3

Efter att cirkeln har lagts till i den andra raden och triangeln inte får finnas i den sista kolumnen, så kan triangeln endast placeras i fältet med frågetecknet.

Exempel för scales lst - lösning 4

Korrekt svar är alltså: (2), triangeln.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Fyra övningstest som simulerar scales lst.
 • Testanvisningar i inledningen till varje test.
 • Facit med svarsförklaringar på alla frågor på testen, som i vårt exempel.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

scales tmt

Detta test bedömer din förmåga att utföra beräkningar. Det består av 20 frågor och du har 16 minuter på dig att besvara dem.

Nedan en exempelfråga från vårt PrepPack™:

Vad är skillnaden i storlek mellan den genomsnittliga filnedladdningen i februari respektive maj i antal tusen bitar? En megabyte (MB) botsvarar 1024 kilobyte.

Du har 48 sekunder på dig att slutföra uppgiften. Kan du klara det?

i-Views Nedladdningar av musik per månad
  Januari Februari Mars April Maj
Antal nedladdningar (miljoner) 13,00 14,30 13,70 17,60 16,90
Genomsnittlig filstorlek (i megabyte) 3,20 3,40 3,10 3,06 3,25
Filstorlek Storlek i bitar
Byte 8
Kilobyte (1.024 Bytes) 8.192
1.258,291
1.356.999
1.288,8
1.288.800
Oklart
Rätt!
Fel svar

Förklaring:

Den genomsnittliga filstorleken för en nedladdad fil i februari är 3,4 megabyte.

Den genomsnittliga filstorleken för en nedladdad fil i maj är 3,25 megabyte.

Steg 1 – Skillnaden i Megabyte (MB):

3,4 – 3,25 = 0.15

Steg 2 – Omvandling till Kilobyte:

Antag att uppgiften 1 MB = 1024 kilobytes. 0.15 x 1024 = 153,6 Kilobytes.

Steg 3 – Omvandling till bitar:

153.6 x 8.192 = 1.258.291 bitar

Steg 4 – Omvandling till tusental bitar:

1 258 291 / 1000 = 1,258291

Korrekt svar är alltså: 1,258291

Detta scales tmt-test bedömer din färdighet inom de fyra nedanstående områdena under fyra minuter per område:
 • Procenträkning
 • Proportionalitet
 • Beräkning av ytor och volymer
 • Enhetsomvandlingar

Tips

Du får använda en enkel miniräknare, penna och papper på detta test!

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Ett övningstest som simulerar scales tmt.
 • Facit med svarsförklaringar på alla frågor på testen, som i vårt exempel.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.

 

Tillbaka till listan över test

 

gridChallenge

Detta test är ett test i spelformat som mäter ditt korttidsminne och din spatiala förmåga. Du har 9 minuter på dig att slutföra testet.

För att hjälpa dig inför gridChallenge-testet har vi tagit fram ett simulerat interaktivt övningstest. Nedan en video från vårt PrepPack™:

Play

GridChallenge-testet består av tre nivåer, och du har 3 minuter på dig att ta dig igenom varje nivå. På varje nivå möts du av olika utmaningar, i tur och ordning:

Första utmaningen: Minne

Ett fält med ett stort antal prickar visas. En av prickarna blinkar mörk en gång. Lägg den på minnet. Du har endast några få sekunder på dig.

Andra utmaningen: lösa en uppgift

Nu visas två eller tre fält som innehåller ett runät med kvadrater och punkter. Du har nu en mycket att kort tid på dig att avgöra, beroende på uppgiften, huruvida:

 • Rutnäten är symmetriska, det vill säga spegelbilder av varandra
 • Rutnäten är identiska men roterade
 • Det nedre rutnätet är resultatet av att de två övre har kombinerats ihop. Var uppmärksam på den aritmetiska symbolen (+/-).

Tredje utmaningen: Kom ihåg prickarna

Fältet med prickarna visas igen. Din uppgift är att markera de blinkande prickarna i rätt ordning.

Vårt PrePack™ ger dig tillgångtill

 • Ett interaktivt övningstest som simulerar gridChallenge, som återskapas på nytt varje gång du startar om det, vilket ger ett nästan oändligt antal varianter av testet.
 • En guide som går igenom alla ingående processer i detta komplexa test i detalj, och ger dig råd och tips om hur du bäst klarar av testet.

 

Tillbaka till lista med test

 

switchChallenge

Detta är ett test i spelformat som mäter din förmåga till logiskt tänkande. Det är baserat på de klassiska scales sx-testerna. Målet är att lösa så många uppgifter som möjligt inom 6 minuter.

I varje uppgift visas två rader med symboler. Mellan raderna finns ett tomt fält med ett frågetecken.

Din uppgift är att välja mellan tre operatorer (en siffernyckel) den operator enligt vars regler den övre radens symbolserie förvandlas till den undre radens symbolserie.

Under testets gång blir uppgifterna successivt svårare, och kräver att fler än en operator identifieras. Sådana uppgifter kräver att du löser dem i fler än ett steg.

En svår fråga som denna bör idealiskt lösas på ungefär 12 sekunder:
Exempel fö SwitchChallenge
Bildkälla: JobTestPrep, exempel från test som simulerar switchChallenge
1342
2341
3214
Rätt!
Fel svar

Förklaring:

Denna uppgift innehåller tre operatorer, där den mellersta är okänd. Du arbetar dig uppifrån och ner för att få fram symbolserien i den andra raden, och sedan nerifrån och upp för att få fram den i den tredje raden.

Först efter detta kan du identifiera den saknade operatorn.

Steg 1: Den första operatorn är 3241. Trea i den översta raden är en triangel. Denna blir nu den första symbolen i den andra raden.

På plats nummer två i den övre raden hittar vi ett hjärta, som alltså behåller plats två i den andra raden.

På position fyra i den översta raden har vi en cirkel, som nu tar position tre på den andra raden. Stjärnan flyttar från position ett i den första raden till position fyra i den andra raden.

Symbolernas ordning efter den första operatorn blir alltså: triangel – hjärta – cirkel –stjärna.

Steg 2: Den nedre kända operatorn är: 4213. Triangeln i position ett i den nedersta raden är alltså i position fyra i raden ovan.

Cirkeln stannar i den andra positionen. Hjärtat flyttar till den första positionen och stjärnan till den tredje. Symbolernas ordning är nu alltså: Hjärta – cirkel – stjärna – triangel.

Steg 3: Efter att du identifierat symbolsekvenserna i den andra och den näst sista raden kan du nu identifiera den operator (siffernyckel) som kopplar samman dessa två rader.

Hjärtat på första plats i den nedre raden var på plats två i raden ovan. Så den första siffran i operatorn är 2.

Cirkeln var i raden ovan på plats tre. Den andra siffran i operatorn blir alltså 3. Stjärnan befann sig på den fjärde positionen, så nästa siffra i operatorn blir alltså 4.

Triangeln var först i den övre raden, vilket ger operatorn den sista siffran 1.

Således får vi lösningen: 2341.

 

Tips

 • I en del fall kan du utesluta ett eller två svarsalternativ utan att behöva härleda alla led i symbolernas förändringar.
 • Om du har tid råder vi dig dock att inte gissa på testet.
 • Penna och papper för anteckningar kan vara ett bra stöd på detta test!

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till™

 • Ett övningstest som simulerar switchChallenge på samtliga svårighetsnivåer.
 • Varje gång du slutför ett test får du en sammanfattad poäng i en resultatrapport.
 • Facit med lösningar och svarsförklaringar för alla uppgifter
 • Guide som går igenom och förklarar de olika svårighetsnivåerna på testet, med exempel och detaljerade förklaringar.

 

Tillbaka till listan över test

 

digitChallenge

Detta är ett test i spelformat som bedömer din förmåga att göra snabba och korrekta beräkningar. Uppgifterna består av att komplettera matematiska ekvationer, vars svar är givna. Du har fem minuter på dig att lösa så många uppgifter du hinner.

Varje siffra kan endast användas en gång per uppgift. Det kan finnas flera korrekta lösningar.

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Komplettera ekvationen!

Exempel fö digitChallenge

Bildkälla: JobTestPrep, exempel frön test som simulerar digitChallenge

Klicka för en möjlig lösning
Exempel för digitChallenge - lösning

Bildkälla, exempel från det simulerade testet för digitChallenge

 

Frågan har två möjliga korrekta lösningar:

8 x 9 + 6 + 4 = 82

8 x 9 + 7 + 3 = 82

 

Tips

 • Talet "1" är ett enkelt sätt vid multiplikation att korta ekvationen med en variabel, och därmed beräkningen med ett steg.
 • Kom ihåg räkneordningsregler såsom parenteser först, multiplikation före addition och så vidare.
 • I början av uppgiften är det en bra idé att arbeta med uppskattade tal (högre tal för högre svar) för att på så sätt få fram ungefärliga siffror.

Tips

Minuspoäng ges för felaktiga svar så kontrollera dina svar noggrant och gissa inte.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Ett interaktivt övningstest som simulerar digitChallenge, som återskapas på nytt varje gång du startar om det, vilket ger ett nästan oändligt antal varianter av testet. När du startar testet kan du välja mellan tre svårighetsnivåer. Så här ser vårt övningstest ut:
Play
 • När du avslutat testet får du en poängrapport där du även hittar detaljerade svarsförklaringar för alla uppgifter liksom tips på hur du bäst löser dem.
 • Ytterligare övningar med förklaringar i form av vårt övningsmaterial för scales eql, det test som digitChallenge baseras på.

 

Tillbaka till listan över test

FAQ - Vanliga frågor och svar

Vad är mapTQ?

Rekryteringstest från Aon's Assessment Solutions kallas ibland felaktigt ”mapTQ-test”. Men mapTQ är bara namnet på Aon’s testplattform. En arbetsgivare eller rekryterare kan välja att själva hosta testen på en egen server, men de kan även välja att använda Aon’s egen plattform mapTQ. I URL:en (internetadressen) som du då får skickad till dig som länk när du ska ta testet, kommer alltså mapTQ att finnas med, och detta är orsaken till missförståndet. Testen heter numer Aon plus någon förkortning (ix, lst och så vidare) som ger information om vilken typ av test det handlar om.

Vad är ett Aon-test?

Aon-test kallades tidigare cut-e-test, men uttrycket leder tankarna fel. Aon är nämligen inte ett test, utan en hel serie test inom olika fält som mäter olika förmågor. Testen från Aon mäter allt från personliga egenskaper till läsförståelse, matematiskt kunnande, grundläggande räkning och logisk förmåga. I de flesta fall kommer du att möta en serie test i din rekryteringsprocess, men sällan eller aldrig kommer någon att vilja att du testar dig igenom Aon’s kompletta katalog. Det är därför viktigt att du vet vilka test som väntar dig.

Vilket eller vilka test ska jag ta?

Aon erbjuder testserier som mäter en mängd olika kunskaper och talanger, och det är viktigt att du vet ungefär vilka test du kommer att möta på provdagen. I artikeln ovan redovisar vi de vanligaste testen som arbetsgivare använder. Kolla också på din inbjudan att ta testen, som ofta innehåller information om vilken typ av test det gäller. Du kan även fråga den rekryterande firman eller din framtida arbetsgivare om besked – I vanliga fall har de ingen särskild önskan att ”överraska” kandidater. Har du frågor kring detta är du förstås också välkommen att höra av dig till oss.

Blir jag verkligen bättre av att öva?

Ja, absolut. Genom att förbereda dig inför testet så minskar du stressen och ökar självförtroendet i vetskap om att du redan arbetat med liknande uppgifter. Men viktigast av allt: hjärnan har olika muskler, och genom att öva drar du igång muskelminnet för just de delar av hjärnan du behöver: De flesta av oss har inte suttit böjda över skolans matteböcker på länge, exempelvis. Genom att öva kommer vi tillbaka till den typen av tänkande som krävs för att göra bra ifrån sig.

Vilka arbetsgivare använder Aon cut-e test?

I rullgardinsmenyn hittar du företag och organisationer i Sverige som vi vet har använt Aon's Assessment Solutions i sina rekryteringsprocesser 2020*. Som framgår av listan är cut-e vanliga rekryteringsverktyg i både privat och offentlig sektor.

*Vi strävar efter att hålla listan så uppdaterad som är möjligt, men vi kan inte garantera att uppgifterna är kompletta eller uttömmande.

Arbetsgivare som använder Aon cut-e

ABB

Amazon

Arbetsförmedlingen

AstraZeneca

Audi

BMW

Credit Suisse

Daimler

Delottie

Deutsche Bank

Elgiganten

Ellevio

Experis

EY (Ernst & Young)

Finansinspektionen

Försäkringskassan

H&M

ICA

Josef Kihlberg

KPMG

Lidl

Morgan Stanley

MTR Nordic

Nordea

Octapharma

P&G (Procter & Gamble)

Puma

PwC

Red Bull

Saab

SCA

SEB

Siemens

Skatteverket

Tessin

TietoEvry

Trafikverket

Upplands Väsby Kommun

Villeroy & Boch

Volkswagen VW

Åklagarmyndigheten

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.