Öv inför test för flygtrafikledare och trafikledareutbildning - JobTestPrep

FEAST Test

FEAST test bedömer de kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta för flygledarens jobb. De omfattar tester av färdigheter och kognitiva förmågor, ett engelskspråk, ett personlighetsfrågeformulär och flera uppdragstest

Testning utförs i första hand Sturup, men eventuellt också i Stockholm. Intervjuer genomförs på Sturup samt i Stockholm.

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Exempel på anlagstest:

  • förmåga att fatta beslut
  • minnas och komma ihåg information
  • simultankapacitet
  • perceptuell snabbhet
  • tredimensionellt förmåga

Den första fasen

Den första fasen av FEAST är avsedd att mäta dina grundläggande färdigheter och förmågor som beslutsfattande, planeringsförmåga, minne, logisk resonemang, visuell uppfattning, uppmärksamhet och rumslig orientering. Den här fasen testar även dina engelskakunskaper.

Det tar minst 2 ½ timmar att ta testerna. Det kommer att finnas en eller flera tio minuters pauser under testet.

Vissa test använder ett flervalsformat, dvs att du får ett antal lösningar att välja mellan. Endast en lösning är den rätta. I andra tester kommer du att behöva reagera så snabbt som möjligt.

Generellt sett bör du alltid försöka arbeta så snabbt och exakt som möjligt. Det är också viktigt att notera att du kanske inte kan svara på alla punkter i alla test. Detta bör inte avskräcka dig, eftersom det inte nödvändigtvis betyder att du har misslyckats testet.

Den andra fasen

När du har klarat FEAST första testen kan du bli inbjuden att delta i en andra testrunda. I den andra fasen kommer du att ta ett eller två arbetsprovstester:

  • FEAST Dynamic ATC Radar test (FEAST DART)
  • och eventuellt FEAST MULTI-PASS-testet

Testerna är mer komplexa och kommer att kräva att du utför ett antal olika uppgifter samtidigt.

Det är dock viktigt att notera igen att förkunskap om ATC-förfaranden eller annan specifik kunskap inte krävs. Dessa tester är designade för nybörjare utan bakgrund i ATC. Testinstruktionerna är mycket detaljerade och ser till att allt förklaras innan testen startar.

Den tredje fasen - FEAST Personality Questionnaire.

 

Frågeformuläret skiljer sig från de andra FEAST-bedömningarna. Det är inte ett test vilka kandidater godkännas eller inte. Det ger dock en bild av dig som person i den mån detta kommer att vara relevant för det jobb du ansökt om. Det finns inga felaktiga eller rätta svar.

I frågeformuläret uppmanas du att betygsätta dig själv i förhållande till ett antal frågor på en enkel skala från 1-5. Frågeformuläret är lätt att fylla i men fullständiga instruktioner ges till dig på skärmen innan du börjar. Du bör försöka svara naturligt och instinktivt och inte spendera lång tid på varje svar. Det finns ingen tidsbegränsning som sådan men vi kan förvänta dig att du är klar på cirka 35-40 minuter.

Testkomplettering

Den leverantör av flygtrafiktjänster (ANSP) som du har ansökt om kan komplettera FEAST-testerna med andra tester. Vanligtvis deltar du i en jobbintervju i slutet av processen. ANSP kommer att ge dig ytterligare information separat med avseende på andra test förutom FEAST.

Tips

Det är viktigt för dig att leta efter information om flygtrafikstyrning och jobbet som en flygledare. Du bör bekanta dig med jobbets utmaningar och krav. Du kan använda Internet och du kan läsa flygtidskrifter och böcker om ämnet. Ju mer du förstår om jobbet du söker, desto bättre kommer du att känna dig som sökande. Erfarenhet med virtuella ATC-simulatorer och / eller flygsimulatorer krävs inte för FEAST.

FEAST olika moment

Förstå de stora siffrorna

Syftet med testet att förstå stort antal är att testa förmågan att förstå de stora siffrorna korrekt. Du får ett fyra till sexsiffrigt nummer i en slumpmässig försök. Du måste identifiera numret från ett val av fyra liknande nummer.

Systemkoordination

Syftet med testet är att bedöma din förmåga att korrekt bestämma avstånd och riktningar i tidspress. Denna utbildningsmodul innehåller tre uppgifter: uppskatta avståndet mellan två punkter markerade i ett koordinatsystem, riktningsberäkning, bestämd ankomstpunkt och uppskattning.

Kubtestet

I början av detta test kan du välja ett antal tärningsformer som öppnas vid deras sidor, din uppgift är att välja kuben och återställa sin form.

Uppmärksamhetstest

Ett delat uppmärksamhetstest är utformat för att bedöma din koncentrationsförmåga för situationer med flera händelser. Skärmdumpar visas på din bildskärm när varje punkt och stapel roterar oberoende och med olika hastigheter. Du måste se skärmarna på ett sätt och svara när en punkt och en linje korsar varandra eller interagerar (en kritisk händelse).

Tillämpningsregler

Syftet med studier och tillämpningsregler är att bedöma minnesretention, koncentration och psykomotorisk kraft i ett fysiskt uthållighetstest.

kortvariga minne

Ett instrument testar din visuella uppfattning och kortvariga minne i en flyginspirerad uppdragsmiljö.

Visuella uppfattning

Den selektiva visuella uppfattningen testas tillsammans med korttidsminnet. Och sedan en snabb övergång från minne till kontouppgifter.

Planeringsförmåga test

Syftet med Planning Ability Test är att testa din konceptuella planeringsförmåga i att utveckla situationer när det gäller beslut om tidstryck. Testuppsättningen samlar abstrakt luftrum som innehåller flera vägspärrar och flygplatsbanor. En statisk ögonblicksbild indikerar det aktuella tillståndet i lämpligt luftrum. Du bör hitta svaren på problem relaterade till start eller landning av flygplan genom att utveckla ett dynamiskt designkoncept under vilket situationen kan utvecklas. Vissa regler bör beaktas i detta test.

Den relativa positionen

Bestäm objektens relativa position ur olika perspektiv.

Vaksamhetstest

Mental bearbetningskapacitet, psykomotorisk hastighet, vakenhet och kontinuerlig uppmärksamhet genom visuell spårningsuppgift.

Dynamiskt radar test

Dynamisk radartest kräver att du guidar flygplan i kontrollerat luftrum. Denna grundläggande uppgift måste utföras säkert, korrekt och effektivt.

Kontrolltest

Ett kontrolltest sätter dig i rollen som en flygledare och ansvarar för ett kontrollfält. Du navigerar i lufttrafik genom ett nätverk av waypoints och löser konflikter innan de inträffar.

Spårhanteringstest

Remshanteringstestet är en integrerad del av urvalsprocessen för flygledare. Strip Management Test är ATC-hantering av remmar som representerar flygplanets framsteg i luften. Du måste upptäcka tidiga konflikter som kan utvecklas.

Scenarier för kollision i flygtrafik

Scenarier för kollision i lufttrafik testar din visuella vakenhet, strategiska planering, delad uppmärksamhet och dina mentala aritmetiska färdigheter.

Bokstavliga problem i matematik

Problem och beräkningar som inkluderar hastighetskonverteringar, procenttal och ett system med ekvationer

Oral aritmetik

Utför beräkningar snabbt och korrekt utan en miniräknare eller papper och penna. Uppgifterna visas på skärmen eller genom ljud.

Serienummer

Du måste identifiera systemet för rätt numerisk serie och hitta nästa nummer som behåller sin interna logik.

 

Lycka till!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.