Gratis cut-e-test: information, övningsfrågor & exempel

Om Aon cut-e-test

Många företag använder Aon cut-e:s unika test- och utvärderingsverktyg när de rekryterar. Dessa test är allmänt kända som "skalor" hos Aon cut-e, och dessa deras lämplighetstest finns i många olika varianter. De täcker alla huvudsakliga lämplighetstest (numeriska, verbala, etc.) och finns i olika svårighetsgrader. Aon cut-e-test tenderar att skilja sig kraftigt från andra företag, när det gäller begrepp, format och frågetyper. En av de mest intressanta skillnaderna är att Ao cut-e-provet vanligtvis är mycket kortare än andra prov på marknaden. Kandidaterna har ofta inte mer än 12 minuter på sig att imponera med sina förmågor i ett visst ämne, i vissa fall ännu mindre.

4 gratis övningstest inför Aon cut-e

Ta testet, gå igenom dina svar och ta del av svarsförklaringarna

cut-e numeriskt test

Testtid 3,30 min
Antal frågor 10
Godkänd poäng 8

cut-e språktest

Testtid 3:00 min
Antal frågor 10
Godkänd poäng 8

cut-e-test i deduktiv logik

Testtid 4,00 min
Antal frågor 7
Godkänd poäng 5

cut-e-test i induktiv logik

Testtid 2,30 min
Antal frågor 10
Godkänd poäng 8

 

Landa drömjobbet! Börja öva idag.

Vad ingår?

✓ 1 fullständigt övningstest simulerar cut-e Style Squares personlighetstest.
✓ En omfattande studieguide till cut-e Squares personlighetstest.
✓ 4 fullängds övningstest som simulerar cut-e språkförståelsetest, samt 3 extra övningar.
✓ 6 övningstest som simulerar cut-e numeriska test, samt 3 extra övningar.
✓ 2 övningstest som simulerar cut-e-test induktiv logik [Scales cls].
✓ 3 övningstest som simulerar cut-e-test i induktivt tänkande [Scales ix], plus en studieguide för Scales ix.
✓ 4 övningstest som simulerar cut-e-test i deduktiv logik [Scales lst].
✓ 11 numeriska övningar som relaterar till ämnena i Scales tmt-testet.
✓ Ytterligare 21 videotutorials och studiehandledningar i relevanta ämnen.
✓ Förstklassig support
Obs! Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Olika typer av cut-e-test

Cut-e test (kallas även ibland AON-test) är konstruerade för att mäta en kandidats intelligens och bedöma dess personliga egenskaper. Cut-e scales-testen är ett batteri kognitiva test och består av numeriska test, test i språkförståelse och logiska test. Testens komplexitet och svårighetsgrad varierar en hel del mellan de olika testen i dessa kategorier.

Cut-e squares är ett personlighets- och integritetstest som syftar till att identifiera kandidater som tenderar till kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen.
Siktar du på att lyckat på ditt cut-e test? Om så är fallet, är det en god idé att öva med övningstest som simulerar det verkliga testet snarare än med ett generiskt övningstest. Hos oss hittar du PrepPack™ övningspaket som skräddarsytts för att simulera frågorna på de verkliga cut-e-testen.

Numeriskt cut-e-test (Scales)

Numeriska cut-e-test bedömer din förmåga att ta till dig information och dra logiska slutsatser från sifferdata som presenteras i tabeller och grafer.

Under cut-e:s numeriska test presenteras numeriska data i tabeller och grafer på ett sätt som påminner om hur de skulle ha presenterats i en typisk fallstudie. Samtliga tabeller och grafer refererar till specifika företag och är organiserade i sex olika flikar, så att endast en flik kan visas i taget. Varje flik innehåller en tabell eller graf. Du kan endast titta på en graf eller tabell eller graf i taget, men du kan växla fram och tillbaka mellan flikarna så många gånger du behöver.

Frågorna på provet består av ett påstående som refererar till informationen i en av flikarna. Din uppgift är att hitta den relevanta fliken, gå igenom informationen som presenteras i den, och sedan avgöra om påståendet är sant eller falskt, eller eventuellt om informationen inte räcker till för att avgöra det. För att lyckas med det måste du inte bara tolka den numeriska informationen korrekt, men också räkna ut vilken flik som innehåller de data som är relevanta för det specifika påståendet.

Branschspecifika varianter av testet

Det finns tre branschspecifika varianter av det numeriska testet: handel, finans och industri. Skillnaden mellan dessa varianter handlar inte om svårighetsgrad eller vilka matematiska förmågor som bedöms, utan om de branscher som frågorna handlar om.
Frågorna i den finansiella versionen kan exempelvis handla om ett investment-företag och presentera tabeller som är vanliga inom finansvärlden, exempelvis i form av balansräkningar. Handelsversionen däremot kan handla om ett handelsföretag och innehålla information från HR-avdelningen. Industrivarianten slutligen kan presentera produktionssiffror. Frågorna, tabellerna och graferna ligger dock på samma nivå av komplexitet och svårighetsgrad i de tre olika varianterna.

Cut-e numeriskt test - exempelfråga

 

 

Cut-e Test

 

* Vi rekommenderar att du använder en datorskärm.

I vilken flik är det troligast att du hittar svaret på frågan? Klicka nedan för att se svaret.

 

Cut-e Test sample questions

 

Ordet ”department” i frågan ovan antyder att svaret på frågan står att finnas under just fliken “Departments”.

Kan du svara på frågan nu?

Korrekt svar är ”False”.

Grafen presenterar de varierande andelarna av vinsten som de olika avdelningarna genererat under en treårsperiod.

Vi måste alltså jämföra barn- respektive bebisavdelningarna under de finansiella åren 6–8. I grafen framgår att under det finansiella året 6, hade bägge avdelningarna samma andel i vinsten-

Under år 7 och 8 däremot, var barnavdelningens andel i vinsten större än bebisavdelningens, och inte mindre. Tvärtemot frågans påstående med andra ord. Frågans påstående är således falskt.

Expertens tips

 1. Lägg en eller två minuter på att skaffa dig en överblick över innehållet i de olika flikarna. Detta gör det enklare att snabbt räkna ut vilken flik som innehåller de data som krävs för att besvara de olika frågorna.
 2. Inga frågor kräver information från mer än en flik för att lösa den.
 3. Se till att du baserar dina frågor endast på den information som du hittar i den korrekta fliken. Gör alltså inga antaganden utifrån eventuella förkunskaper.
 4. På det riktiga provet är det viktigt att du har den korrekta relevanta fliken uppslagen när du anger ditt svar. Om du har fel flik uppslagen när du anger ett korrekt svar, så kan det påverka din poäng negativt.

JobTestPreps unika övningspaket för cute-test

Generiska numeriska övningsfrågor kan hjälp dig att fräscha upp ditt matematiska tänkande, men de ger dig inte en god förberedelse för de övriga och unika inslagen i cut-e-testen. Av det skälet har vi på JobTestPrep tagit fram ett skräddarsytt övningspaket som simulerar dessa egenskaper hos numeriska cut-e-test.

Vårt övningspaket för cut-e förser dig med fullständiga övningstest för branscherna handel, industri och finans, liksom med omfattande förklaringar och lösningstips. Vi lär dig också hur du på enklast möjliga sätt navigerar mellan de olika flikarna, vilket gör att du kommer att spara tid på det verkliga testet, och kunna lösa frågorna snabbare.

Fortsätt öva med vårt skräddarsydda PrepPack™ övningspaket för cut-e som redan hjälpt tusentals jobbsökare klara sina test.

Övningspaketet innehåller simuleringar av cut-es numeriska, språkliga och logiska test samt deras personlighetstest – allt i ett!

 

Missa inte chansen. Börja öva idag.

Vad ingår?

✓ 1 fullständigt övningstest simulerar cut-e Style Squares personlighetstest.
✓ En omfattande studieguide till cut-e Squares personlighetstest.
✓ 4 fullängds övningstest som simulerar cut-e språkförståelsetest, samt 3 extra övningar.
✓ 6 övningstest som simulerar cut-e numeriska test, samt 3 extra övningar.
✓ 2 övningstest som simulerar cut-e-test induktiv logik [Scales cls].
✓ 3 övningstest som simulerar cut-e-test i induktivt tänkande [Scales ix], plus en studieguide för Scales ix.
✓ 4 övningstest som simulerar cut-e-test i deduktiv logik [Scales lst].
✓ 11 numeriska övningar som relaterar till ämnena i Scales tmt-testet.
✓ Ytterligare 21 videotutorials och studiehandledningar i relevanta ämnen.
✓ Förstklassig support
Obs! Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Cut-e-test i språkförståelse

Språkförståelsetestet mäter din läsförståelse. Rent konkret kräver de förståelse av, och förmåga att analysera. komplicerad information i textform.

Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan cut-e-test och andra varianter av språkförståelsetest.
Flertalet språkförståelsetest presenterar dig med ett flertal längre textstycken, där varje stycke fokuserar på ett visst ämne och ofta på ett specifikt argument. Cut-e-test är mer objektivt utformade och kräver av dig att du kan hantera ett antal kortare textstycken samtidigt.

Liksom med cut-e´s numeriska test, har språkförståelsetesten ett unikt format, och påminner om en typisk fallstudie. Ett antal korta paragrafer visas i separata flikar, så att du endast kan se en flik i taket. Samtliga frågor består av ett påstående, och din uppgift är att utifrån informationen i flikarna, avgöra om påståendet är sant, falskt eller om informationen inte innehåller tillräcklig information för att avgöra det.

De tre branschvarianterna av testet

För att komma fram till det korrekta svaret måste du inte bara dra korrekta slutsatser utifrån informationen i texten, du måste även räkna ut vilken av flikarna som innehåller den relevanta informationen för det specifika påståendet i frågan.
Det finns tre industrispecifika varianter av detta test: handel, finans och industri. Skillnaden mellan dessa tre varianter består inte i svårighetsgraden, utan i de ämnen de omfattar, och vilken bransch de fokuserar på.

Den finansiella versionen av testet kan exempelvis handla om ett investment-företag och ta upp frågor om finansieringsstrategier. Handelsvarianten kan beskriva ett återförsäljningsföretag och handla om planer för en kommande expansion. Industrivarianten kan handla om HR-frågor eller inköp av maskineri. Texterna och frågorna i samtliga tre varianter har samma svårighetsgrad, och ingen av dem kräver kunskap om specifika facktermer.

Dessa test bedömer din språkliga förmåga, liksom din förmåga att snabbt ta till dig en ganska stor mängd information i textform på en mycket begränsad tid. Dessa cut-e-test används främst vid rekryteringen av kandidater till positioner som mellanchefer och högre ledningspositioner.
Generiska språkförståelsetest kan hjälpa dig att öva din läsförståelse, med de kan inte på bästa sätt förbereda dig för de unika elementen i cut-e-test.

För att kunna hjälpa dig med det har vi tagit fram ett övningspaket online som simulerar cut-e:s språkförståelsetest. Övningspaketet erbjuder fullständiga övningstest som simulerar de verkliga testen, liksom omfattande svarsförklaringar och lösningstips. Vi lär dig också hur du på enklast möjliga sätt löser sant/falskt/går inte att säga-frågor, hur du på ett optimalt sätt navigerar mellan de olika flikarna, och hur du på löser uppgifterna på snabbast möjliga sätt. Ta en närmare titt på innehållet i vårt heltäckande övningspaket för cut-e-test nedan, och börja öva inför ditt test redan idag!

Slå konkurrensen. Börja öva idag.

Vad ingår i övningspaketet?

✓ 1 fullständigt övningstest simulerar cut-e Style Squares personlighetstest.
✓ En omfattande studieguide till cut-e Squares personlighetstest.
✓ 4 fullängds övningstest som simulerar cut-e språkförståelsetest, samt 3 extra övningar.
✓ 6 övningstest som simulerar cut-e numeriska test, samt 3 extra övningar.
✓ 2 övningstest som simulerar cut-e-test induktiv logik [Scales cls].
✓ 3 övningstest som simulerar cut-e-test i induktivt tänkande [Scales ix], plus en studieguide för Scales ix.
✓ 4 övningstest som simulerar cut-e-test i deduktiv logik [Scales lst].
✓ 11 numeriska övningar som relaterar till ämnena i Scales tmt-testet.
✓ Ytterligare 21 videotutorials och studiehandledningar i relevanta ämnen.
✓ Förstklassig support
Obs! Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Cut-e språkförståelsetest: exempelfråga

 

Cut-e språktest - exempelfråga

* Vi rekommenderar att du använder en datorskärm.

I vilken flik är det troligast att du hittar svaret på frågan? Klicka nedan för att se svaret.

 

Cut-e Test free test

 

Påståendet nämner Arclights ”shareholders and customers”. Bara en av flikarna nämner både ”shareholders” och ”customers” i ingressen, nämligen fliken "Values and Philosophy".

Kan du svara på frågan nu?

Korrekt svar är ”True”.

I stycket "Shareholders Authoriy" står att läsa: "The Board of Directors must provide shareholders with monthly progress reports and publish them on the company site, as well as through the corporate mailing list". Informationen publiceras alltså i två olika medier, företagets webbplats och dess e-postlista.

Under "customer Input" states” får vi veta att ”each device has a designated built-in feedback button that enables on-going contact between customer and company. " Så knappen för återkoppling utgör alltså ett tredje medium. Vi får därigenom kunskap om åtminstone tre medium för kommunikation mellan Arclight och deras kunder och aktieägare. Påståendet att det finns minst tre sådana kommunikationskanaler är med andra ord sant.

Expertens tips

 1. Innan du börjar besvara frågorna rekommenderar vi att du snabbt ögnar igenom innehållet i de olika flikarna för att skapa dig en översikt över innehållet. Fokusera särskilt på flikarnas titlar, som ofta ger ledtrådar om deras innehåll.
 2. Påståendena i frågorna är vanligen rakt på sak, och svaren återfinns vanligen mer eller mindre ord för ord i flikarna. När du tror dig hittat rätt flik för en viss fråga så läs texten noga tills du hittat svaret.

JobTestPreps unika övningspaket för cute-test

Öva så mycket du kan för att vässa resultatet på ditt test! Köp vårt heltäckande cut-e PrepPack™ idag!
Övningspaketet innehåller simuleringar av cut-es numeriska, språkliga och logiska test samt deras personlighetstest – allt i ett!

 

Missa inte chansen. Börja öva idag.

Vad ingår?

✓ 1 fullständigt övningstest simulerar cut-e Style Squares personlighetstest.
✓ En omfattande studieguide till cut-e Squares personlighetstest.
✓ 4 fullängds övningstest som simulerar cut-e språkförståelsetest, samt 3 extra övningar.
✓ 6 övningstest som simulerar cut-e numeriska test, samt 3 extra övningar.
✓ 2 övningstest som simulerar cut-e-test induktiv logik [Scales cls].
✓ 3 övningstest som simulerar cut-e-test i induktivt tänkande [Scales ix], plus en studieguide för Scales ix.
✓ 4 övningstest som simulerar cut-e-test i deduktiv logik [Scales lst].
✓ 11 numeriska övningar som relaterar till ämnena i Scales tmt-testet.
✓ Ytterligare 21 videotutorials och studiehandledningar i relevanta ämnen.
✓ Förstklassig support
Obs! Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Cut-e-test i logik: scales logisk förmåga

Cut-e:s abstrakta test skiljer ut sig från nästan alla andra test i logiskt tänkande på marknaden. Dessa test mäter din förmåga till induktivt logiskt tänkande, liksom din förmåga att identifiera regler utifrån begränsad information. Dessa test tar 5–12 minuter att slutföra, och riktar sig oftast till positioner för yrkesutbildade e, graduate-positioner eller administrativa positioner. Andra cut-e-test bedömer deduktiv logik. Även dessa test ska slutföras på 5–15 minuter, och riktar sig ig vanligen till kandidater som söker IT- och ingenjörspositioner.

Scales cls – induktiv logiskt tänkande

I den här typen av test presenteras sex olika tabeller som innehåller siffror eller bokstäver. Tabellerna är uppdelade i två grupper, och siffrorna och bokstäverna i varje grupp följer en viss regel eller uppsättning regler. Varje tabell är färgmarkerad i enlighet med den grupp den tillhör: orange (i cirkeln ovanför tabellen) eller blå (i cirkeln under tabellen).

Cut-e scales cls - exempelfråga

 

 

Sweden Cut-e test

 

* Vi rekommenderar att du använder en datorskärm.

Längst ner på testsskärmen ovan visas fyra ytterligare tabeller med siffror eller bokstäver. Din uppgift är att avgöra vilken grupp var och en av dessa tabeller tillhör. Sedan ska du tilldela varje tabell till korrekt grupp genom att klicka i motsvarande cirkel, antingen under eller ovanför tabellen.

Detta är det korrekta svaret:

 

Cut-e Test tips

 

Regel: Alla tabeller med en markering ovanför tabellen (orange) innehåller 4 olika siffror. Alla tabeller med en markering ovanför tabellen (blå) innehåller 3 olika siffror.


Expertens tips

 1. Du behöver endast upptäcka regeln för ett av mönstren för att kunna besvara frågorna. Så slösa inte tid på att försöka upptäcka regeln för både det orangea och det blå mönstret.
 2. Om du är osäker så gissa! Testet ger nämligen inte minuspoäng för felaktiga svar.

Ta chansen att öva så mycket du bara kan! Skaffa vårt heltäckande övningspaket för cut-e PrepPack™ redan idag!

Övningspaketet innehåller simuleringar av cut-es numeriska, språkliga och logiska test samt deras personlighetstest – allt i ett!

 

Cut-e personlighetstest (squares)

Cut-e squares är ett personlighetstest som mäter integritet och syftar till att identifiera kandidater som tenderar att uppvisa kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen, det vill säga beteenden som går stick i stäv med arbetsgivarens intressen. Cut-e:s personlighetstest bygger på antagandet att olika kandidater i samma situation, kommer att reagera med kontraproduktiva beteenden, medan andra inte kommer att göra det. Testet mäter på din integritet genom att undersöka hur du möter sex olika faktorer som är vanliga på en arbetsplats: distraktion, otydlighet, uttråkning, likgiltighet, opportunism och ytlighet.

Var och en av dessa faktorer sätter press på en individ i skilda situationer, och kräver specifika egenskaper hos kandidaten för att kunna hantera den stress de representerar. För att undvika att hänge sig åt kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen måste personen vara försiktig i sin hantering av opportunism, vara samvetsgrann i sin hantering av ytlighethet, disciplinerad nog att hantera uttråkning, ha förmåga att ta sig an likgiltighet med empati och slutligen vara rak nog att kunna hantera otydlighet. Cut:es personlighetstest mäter med andra ord om du har de egenskaper som krävs för att hantera dessa vanligt förekommande situationer på ett sätt som undviker kontraproduktiva beteenden.

I testet presenteras du med diverse påståenden. Efter att ha tagit del av ett påstående ska du bedöma hur pass väl det beskriver dig på en skala. Skalan löper mellan “Holds less true for me than for others” över “Holds equally true for me and for others” till “Holds more true for me and for the others”. Du svarar genom att helt enkelt klicka i den del av fältet som du tycker stämmer bäst in på dig.

cut-e personlighetstest - exempelfråga

 

 

 

Cut-e test explanation
how cut-e scores

* Vi rekommenderar att du använder en datorskärm.

Testet kan ofta innehålla frågor som mäter personliga egenskaper från olika perspektiv. En fråga som mäter din förmåga till empati kan exempel formuleras från ett positivt perspektiv, som i “Jag känner ofta medkänsla med personer som haft det svårare än jag”, eller från ett negativt perspektiv som i “Jag irriterar mig på olyckliga människor som bara tycker synd om sig själva”.

För att bedöma din grad av försiktighet kan även där påståenden formuleras positivt, som i formuleringen “Jag är en försiktig person som vanligen undviker risker” eller negativt som i “Jag är en orädd person som ofta tar risker”. I varje skala finns det exakt tre positiva och tre negativa formuleringar för de olika egenskaperna.

 

Expertens tips

 1. Din reaktionstid, det vill säga den tid det tar att besvara de olika frågorna, mäts och kan påverka bedömningen. Dock är det bara stora avvikelser från din genomsnittliga svarstid som kan ha en negativ inverkan på din poäng. Med det är alltså en god idé att se till att du tar ungefär lika lång tid på dig för att besvara de olika frågorna.
 2. Det finns även en del som tyder på att ändringar av svar på cut-e-test kan påverka bedömningen. Därför råder vi dig att du tänker igenom ditt svar noggrant innan du klickar in det, för att på så sätt undvika att behöva göra korrigeringar.
 3. Det finns inga ”fel” eller ”rätt” svar. Men genom att öva, och förstå hur testet fungerar, får du möjlighet att framställa dig själv på bästa möjliga sätt.
 4. Slösa inte en massa tid på att tänka igenom varje fråga – din första intuition är vanligen det svar du bör välja.
 5. Besvara samtliga frågor - hoppa inte över frågor.
 6. Försök ge tydliga svar. Välj endast det neutrala svaret när det verkligen är så att inget av svarsalternativen passar dig.

Eftersom testet mäter en enda överliggande egenskap– integritet – så summeras svaren för de sex olika egenskaperna till en sammanlagd integritetspoäng. Genom att öva och förstå vilka egenskaper som mäts av vilken typ av frågor, har du möjlighet att förbättra dina poäng.

Missa inte chansen att öva inför ditt ditt cut-e-test. Skaffa vårt skräddarsydda och heltäckande PrepPack™ övningspacket för cut-e och få tillgång till övningstest, svarsförklaringar och poängrapporter.

 

Varför ska jag förbereda mig inför ett cut-e-test?

cut-e (Aon)s test är varierande och komplexa. De har unika egenskaper och är oftast mycket kortare än andra färdighetstest. Om du får ett prov som bara är en minut lång, betyder det att du bara har en minut på dig för att säkra jobbet. Kom ihåg att det är lättare för ett företag att säga nej, än det är att säga ja. Att öva på dessa prov är inte bara en rolig aktivitet som man gör en regnig dag; Det kommer att göra skillnaden mellan att få ett jobberbjudande eller inte. Så missa inte chansen, börja öva redan idag och lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
;
Hittade du inte vad du letade efter?
?