You are logged in as customer LOG OUT


Vad ingår?

 • Test i abstrakt tänkande
 • Test i induktiv slutledning
 • Test i deduktiv slutledning
 • Test i numerisk analys – rutnät, sifferserier och läsexempel
 • Språkfärdighetstest – ordförråd ochsynonymer
 • Test av rumslig uppfattning – 2D och 3D
 • Studieguide i induktiv slutledningsförmåga med videotutorial
 • Tidtagna övningstest med poängredovisning
 • Mängder av lösningsmetoder
 • Säker betalning
 • Omedelbar åtkomst online, öva 24/7
 • De senaste uppdateringarna
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska


Om

kognitiva test

Ett test i kognitiv förmåga är ungefär samma sak som andra lämplighetstest eller IQ-test, och används ofta av olika företag i deras rekryteringsprocesser. Termen kognitivt test används dock vanligen när det handlar om psykometriska test som avser att bedöma förmågorna hos potentiella anställda. Kognitiva test består av ett antal flervalsfrågor, vanligen 20–50, och ger en god bild av en kandidats intellektuella profil och kognitiva förmåga.

Trots att många av dessa test endast inriktar sig på en enda egenskap, som matematisk förståelse eller språkförståelse, så är det inte ovanligt att de innehåller flera olika aspekter, såsom förmåga till rumslig eller mekanisk förståelse, eller förmåga till abstrakt tänkande. Test gör vanligen på en dator och under tidspress.

Vårt övningspaket ökar din chans att lyckas

Kognitiva färdighetstest bjuder på två kända svårigheter: Dels de snäva tidsramar inom vilka du måste slutföra testet, dels att dessa test är utformade för att distrahera kandidaten. Med hjälp av vårt övningspaket och ihärdig träning kan du dock överkomma dessa svårigheter. JobTestPreps övningspaket erbjuder en komplett genomgång av de frågetyper som förekommer på olika arbetsgivares kognitiva tester.

Genom att öva med testfrågor som mäter numerisk, språklig, rumslig, deduktiv och logisk förmåga under tidspress, ökar dina chanser väsentligt att nå ett gott resultat. Vårt paket erbjuder även omfattande svarsförklaringar, som hjälper dig förstå frågornas inre logik.

Exempelfrågor i enlighet med de kändaste testproducenterna

Många testföretag använder sig av kognitiva testbatterier som mäter numerisk, språklig och ickespråklig logisk förmåga. Märkligt nog är dock typen av frågor och dess inneboende logik snarlik mellan de olika företagens test.

Ett av de populäraste proven är Wonderlic-testet. Detta test finns i två versioner. Ett med 30 frågor som måste slutföras inom åtta minuter, och en längre version om 50 frågor som måste besvaras inom 12 minuter.

Ett test som liknar Wonderlic-testet är Onetests kognitiva färdighetstest, som innehåller 51 frågor som måste besvaras inom 20 minuter. Cubiks är ett annat ledande testföretag. Även deras kognitiva test liknar de ovan nämnda, och innehåller 50 frågor som ska besvaras inom 12 minuter.

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.

Hittade du inte vad du letade efter?
?
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.