You are logged in as customer LOG OUT


Vad ingår?

 • Två matris-baserade övningsprover, anpassade efter Matrigmas tidsbegränsningar.
 • Ytterligare fyra matris-övningar.
 • Ytterligare 11 tester av induktiv förmåga.
 • En Matrigma studiehandledning.
 • En videotutorial för induktiv slutledning.
 • Detaljerade förklaringar och poängrapporter.
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst.
 • Matrigma test finns på svenska.
 • Obs! Endast Matrigma-testet är på svenska, övrigt testmaterial i paketet är på engelska.


Om

Matrigma-testet

Assessio International Cooperation var först med att publicera Matrigma-testet år 2010. Nu distribueras Matrigma-testet av Hogan Assessment Systems och Hogans globala nätverk. Matrigma test är en icke-verbal bedömning som mäter individens generella mentala förmåga (GMA) och används för att förutsäga framtida jobbprestanda. Då detta är ett icke-verbalt prov, är det lätt att anpassa det till kandidater från olika kulturer, utbildningsbakgrund och med olika språkbakgrund.

Vad innebär allmän mental förmåga?

Allmän mental förmåga hänvisar till de grundläggande intellektuella talanger som en person besitter, och som tillåter vederbörande att lösa, planera och dra logiska slutsatser. Dessa färdigheter är avgörande för framgång på arbetsplatsen.  

Vad innehåller Matrigma-testet?

Matrigma bedömer följande färdigheter:

 • Se och skapa logiska samband
 • Förstå relationer mellan olika objekt
 • Hitta punkter av likhet i olika objekt

Vad har provet för format?

Matrigma är ett datorbaserat test som tar 40 minuter att slutföra. Numer finns även ett kortversion av testet som kallas Adaptive Matrigma som ska slutföras på 12 minuter. Både i Matrigma och Adaptive Matrigma ökar provets svårighetsgrad allteftersom du jobbar dig igenom det. Det här är av stor betydelse för arbetsgivaren, som enkelt kan se vilka som lämpar sig bäst för jobbet.  

Hur använder arbetsgivare Matrigma-testet?

Testresultaten hjälper arbetsgivare att identifiera kritiska beteenden som är direkt korrelerade med arbetsprestanda, såsom analysförmåga, inlärningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Kandidater som har höga betyg på Matrigma-testet kan vanligtvis hantera komplexa uppgifter, de behöver mindre uppmärksamhet från handledare och kan hantera en snabb och dynamisk arbetsmiljö.  

Vilka företag använder Matrigma-test?

Nedan listar vi några av de populära arbetsgivare och organisationer som använder Matrigma-testet i sin rekryteringsprocess.

 PwC Volvo Ericson Swedbank
Handelsbanken Regeringskansliet  Tobii Deloitte
ICA MTR Red Bull Norwegian Air Shuttle
CEVT Deutsche Bank Duke Energy Michelin
Ascend Publicis Group GE Healthcare Karolinska University Hospital
Ofcom Wow Air Reitan Group  

*Det är viktigt att notera att medan dessa företag är kända för att använda Matrigma-provet, kan de även kräva att kandidaterna utför andra bedömningsprov, blir intervjuade eller deltar i gruppövningar.

Matrigma Test Gratis 1

Matrigma-exempel-1

Korrekt svar: 3

Förklaring av svaret

Då den här frågan består av flera element, ska man fokusera på ett i taget. Notera längs med raderna att den vita ramen roterar medurs runt rutnätet. Därför måste det svarsalternativ man väljer på bottenraden, innehålla en vit ram i rutnätets övre högra hörn. Du kan utesluta svarsalternativen (2) och (5). Längs raderna roterar den svarta L-formade figuren moturs runt i rutnätet.

Därför måste den svarta L-formade figuren på bottenraden befinna sig i nedre vänstra hörnet av rutnätet. Du kan utesluta svarsalternativ (4) eftersom dess L-figur befinner sig i fel position. Utöver detta, roterar de svarta L-figurerna längs raderna vertikalt från ruta till ruta. Därför kan du utesluta svarsalternativ (1). Då återstår svarsalternativ (3), vilket är det rätta svaret.

Matrigma Test Gratis 2

Matrigma-exempel-2

Korrekt svar: 3

Förklaring av svaret

I varje steg, från vänster till höger, rullar en kub över resten av objektet. Detta överrullande gör att kuben förflyttas stegvis medurs runt objektet. Till exempel, på översta raden, i figuren längst till vänster, befinner sig den rullande kuben i objektets nedre högra del.

I figuren i mitten, har kuben rullat över till nedre vänstra delen av figuren. Och, slutligen, i figuren längst till höger, befinner sig kuben till vänster om de två andra kuberna. Följande illustration visar kubens rörelse, där den kub som rullar är lilafärgad.

Matrigma svar: 3

Med hjälp av den här regeln kan man nu lokalisera den rullande kuben på bottenraden och därmed också avgöra vilken figur som saknas. Rörelsen hos den rullande kuben på bottenraden är följande:

Matrigma förklaring

Nästa stopp för den rullande kuben måste vara längst ned till höger i objektet. Alltså, är det korrekta svaret (3).

Matrigma förklaring 3

Varför ska jag förbereda mig inför Matrigma-provet?

Det är viktigt att förbereda sig innan provet och att försäkra sig om att visa upp ens bästa egenskaper, samt minska stressen. Att öva online är det bästa sättet att erfara den verkliga känslan du kommer att ha, när du utför de verkliga proverna du får av arbetsgivarna. Övningsprov på nätet har samma tidsbegränsning som de riktiga proven.

JobTestPrep är det enda företag som tillhandahåller specifikt förberedande material inför Matrigma-provet och vi är stolta över att presentera den största databasen med induktiva och abstrakta resonemangstester på internet. Vi har samlat alla testobjekt som är relevanta för Matrigma-testkandidater i vår databas, och vi har skapat en anpassad PrepPack™ för att hjälpa dig att förbereda till ditt prov. Vinn över dina konkurrenter och säkra din framgång idag.

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.

Hittade du inte vad du letade efter?
?
Behöver du hjälp
stäng
Behöver du hjälp
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.