You are logged in as customer LOG OUT

Vad är Matrigma test?

Matrigma är ett datorbaserat test. Du har 40 minut att slutföra 35 frågor. Numera finns även en kortversion av testet som kallas Adaptive Matrigma där du bör slutföra testet på 12 minut. I Både Matrigma och Adaptive Matrigma, ökar provets svårighetsgrad allteftersom du jobbar dig igenom det. Matrigma test kräver av dig följande färdigheter: att se och skapa logiska samband, att förstå relationer mellan olika objekt, och att hitta regler i symbolserier.


Hur kan vi hjälpa dig?

Vår övningspaket förser dig med alla verktyg som krävs för att du ska kunna förbereda dig inför ditt Matrigma-test. Skräddarsydda övningstesten som simulerar det verkliga testet. En omfattande studiehandbok speciellt framställt för dig som ska ta ett Matrigma-test. Tidstagning och resultatrapport . Tillsammans erbjuder dessa verktyg ett djup och ingående förståelse. Du ökar dina chanser att uppnå goda resultat och få jobbet.


Vår testmetodik

  • Efter kort inledning kör du ett diagnostiktest. Du få en känsla hur testen ser ut, och hur mycket bör du satsar inför den kommande prov.
  • Därefter började du öva med simulerade Matrigma frågor i matrisform.  Du övar först med våra "steg för steg" förklaringar. Prova därefter även att tävla mot klockan. Glöm ej att läsa vår handledning, eventuellt innan du börja med din simulering.
  • Tillslut har du ett verkligt matrigma test. Studera din testrapport, hitta dina svaga sidor och kör om din test tills du klara tidspressen och rätt antalpoäng.

Matrigma exempel 1

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Den här frågan består av flera element, ska man fokusera på ett i taget. Notera längs med raderna att den vita ramen roterar medurs runt rutnätet. Därför måste det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen innehålla en vit ram i rutnätets övre högra hörn. Du kan därmed utes

Du kan uteluta svarsalternativen (2) och (5).

Längs raderna roterar den svarta L-formade figuren moturs runt i rutnätet. Därför måste den svarta L-formade figuren, i det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen, befinna sig i nedre vänstra hörnet av rutnätet. Du kan utesluta svarsalternativ (4) eftersom dess L-figur befinner sig i fel position. Utöver detta, roterar de svarta L-figurerna längs raderna vertikalt från ruta till ruta. Därför kan du utesluta svarsalternativ (1). Då återstår svarsalternativ (3), vilket är det korrekta svaret.

Matrigma exempel 2

 Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

I varje steg, från vänster till höger, rullar en kub över resten av objektet. Detta gör att kuben förflyttas stegvis medurs runt objektet. Till exempel, på översta raden, i figuren längst till vänster, befinner sig den rullande kuben i objektets nedre högra del.

cube1

I figuren i mitten, har kuben rullat över till nedre vänstra delen av figuren. Och, slutligen, i figuren längst till höger, befinner sig kuben till vänster om de två andra kuberna. Följande illustration visar kubens rörelse, där den kub som rullar är lilafärgad.

Med hjälp av den här regeln kan man nu lokalisera den rullande kuben på bottenraden och därmed också avgöra vilken figur som saknas. Rörelsen hos den rullande kuben på bottenraden är följande:

cube3

Nästa stopp för den rullande kuben måste vara längst ned till höger i objektet. Alltså är det korrekta svaret (3).

Matrigma exempel 3

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Den tredje bilden i de två första raderna är resultatet av att kombinera de horisontella och vertikala linjerna som visas i båda de två första bilderna med de diagonala linjerna som bara visas i den första eller andra bilden, men inte båda.

Således måste den tredje bilden i den nedre raden vara resultatet av att kombinera de horisontella och vertikala linjerna som visas i båda de två första bilderna med de diagonala linjerna som endast visas i den första eller andra bilden, men inte båda.

Hur använder arbetsgivare Matrigma testet?

Testresultaten hjälper arbetsgivare att identifiera förmågor som är direkt korrelerade med arbetsprestanda, såsom analysförmåga, inlärningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Kandidater som har höga betyg på Matrigma-testet kan vanligtvis hantera komplexa uppgifter, de behöver mindre uppmärksamhet från handledare och kan hantera en snabb och dynamisk arbetsmiljö. Ofta används Matrigma-testet i kombination med personlighetstest, och då är idén att Matrigma-testet mäter kandidatens mentala förmåga medan personlighetstestet hjälper arbetsgivaren att fokusera på de kandidater som passar in i företagets DNA och som har de karaktärsdrag som krävs för rollen i fråga.


Arbetsgivare som använder Matrigmas test

Matrigma & arbetsgivare
ABC Lerums kommun Statsförvaltningen
Adecco Lex Legem Stena Fastigheter
Åklagarmyndigheten Martin & Servera Swedbank
Amaka MTR T&P
Ascend Polismyndigheten Tarasso
Aspia Poolia tepe
DES PwC Toyota
DN regeringskansliet volvo
Domstolsverket Region Stockholm Volvo Cars
Dustin Group rekryteringsmyndigheten wise
Emerson Renova Statsförvaltningen
Familjebostäder RISE Stena Fastigheter
Folktandvården  Rise IVF Swedbank
Göteborgs kommun  SEB T&P
Göteborgs Spårvägar SJR Tarasso
Göteborgs Stad Skandic tepe
Hälso- och sjukvård Skanska Toyota
Hemfrid SKF volvo
Karolinska sjukhus Skogstomtarnas  Volvo Cars
Knightec Sopra Steria Wise

 

Yrkes kategori där matrigmas test kan förekomma

 

Matrigma & yrkeskategori
administration Finance manager  
Affärsområdeschef Fondförvaltare  
åklagare Forvalter  
Antagning till polisen hösten 2020 Global Graduate Programme  
Arbetsledare Graduate Project manager  
Business Analyst Group financial controller  
Business Area manager Gruppchef  
CEO management trainee Hållbarhetschef  
Chef Digital Transformation Head of business control  
Chefsposition HR Chef  
Chefstjänst HR Specialist  
Controller HR-generalist  
Data Scientist HR-partner  
Director Ingenjör  
E commerce Junior Redovisningskonsult  
Ekonomiadministratör Jurist  
Ekonomiansvarig Lager- och Logistikchef  
Ekonomichef Läkare  
Enhetschef Logistik  

 

*Det är viktigt att notera att medan dessa företag är kända för att använda Matrigma-provet, kan de även kräva att kandidaterna utför andra bedömningsprov, blir intervjuade eller deltar i gruppövningar.


Tips inför ditt Matrigma test

1 Skumma igenom frågan för enkla svar. Börja med att snabbt överblicka matriserna, såväl rader som kolumner, för att se om något omedelbart fångar din uppmärksamhet.

2 Fokusera på en egenskap i taget. Om den regel som styr matrisen inte är omedelbart uppenbar, så undersöker du symbolerna i matrisen noggrant och en i taget.

3 Håll vår ”5-regel” i tankarna när du undersöker matrisens symboler. Kom ihåg att den regel som styr matrisen nästan alltid är baserad på symbolernas: 1. form, 2. färg, 3. rörelse, 5. position eller slutligen 5. antal.

4 Fokusera separat på förändringar i rader och kolumner. Regeln kan operera på raderna, kolumnerna, eller bägge.

5 Slösa inte tid på svåra frågor. Tillåt dig att spendera högst en minut per fråga. Kan du inte lösa frågan inom en minut så gå vidare till nästa.

6 Hoppa över svåra frågor och gå tillbaka till dem senare om det finns tid. Matrigma, (med undantag av det korta Adaptive Matrigma-testet), ger dig möjlighet att gå tillbaka till obesvarade frågor.

Genom att hoppa över svåra frågor så får du möjlighet att spendera mer tid på de enklare frågorna, och i bästa fall får du sedan tid över till att gå tillbaka till och besvara de frågor du hoppat över.

7) Om du är osäker på svaret så gissa. Besvara samtliga frågor. Matrigma ger inte minuspoäng för felaktiga svar, så du har allt att vinna på att chansa. 


Att tolka testresultatet

Det sätt på vilken Matrigma-testets poäng beräknas är konfidentiellt. Det innebär att du inte kommer att få veta din exakta testpoäng, du får endast veta om din poäng är genomsnittlig, eller under eller över genomsnittet.

Med det sagt har vi lyckats forska fram att om du besvarar hälften av frågorna korrekt så kommer du att få en genomsnittlig poäng.

Enligt vår mångåriga erfarenhet måste du ha ett resultat inom den 80:e percentilen, alltså inom de 20% bästa resultaten bland kandidaterna, för att gå vidare till nästa steg i rekryteringen.

 

Du kan öka dina chanser att nå den nödvändiga poängen med upp till tre gånger, jämfört med jobbsökare som inte övar, i enlighet med våra kundundersökningar.


Hjälp: Vi sammanställt FAQ sidor (på engelska) med de vanligaste frågorna och svar. Hittar du inte svaret på din fråga, vänligen kontakta vår Kundtjänst.

Betalning - Teknisk support - Komma igång - Kundtjänst

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.