Öva med vårt övningspaket inför Matrigma test - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Ett litet Matrigma smakprov.

Vilken figur saknas i den tomma rutan här nedan. Detta är en enkel Matrigmas fråga.

(För att se och höra den logiska sekvensen - spela videon nedan).


Vad är Matrigma test?

Matrigma är ett datorbaserat test. Du har 40 minuter på dig att svara på 35 frågor. Numera finns även en kortare version av testet som kallas Adaptive Matrigma där du kan slutföra testet på 12 minuter. I Både Matrigma och Adaptive Matrigma, ökar provets svårighetsgrad allteftersom du jobbar dig igenom det. Matrigma test kräver att du har följande färdigheter: att se och skapa logiska samband, att förstå relationer mellan olika objekt, och att hitta regler i symbolserier.


Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt övningspaket förser dig med alla de verktyg som krävs för att du ska kunna förbereda dig inför ditt Matrigma-test. Skräddarsydda övningstest som simulerar det verkliga testet. En omfattande studiehandbok speciellt framställt för dig som ska ta ett Matrigma-test. Tidstagning och resultatrapport . Tillsammans erbjuder dessa verktyg en djup och ingående förståelse. Du ökar dina chanser att uppnå goda resultat och få jobbet.


Vår testmetodik

  • Efter en kort inledning utför du ett diagnostiktest. Du få en känsla om hur testet ser ut, och hur mycket du bör satsa inför det kommande provet.
  • Därefter börjar du öva via simulerade Matrigma frågor i matrisform. Du övar först med våra "steg för steg" förklaringar. Prova därefter även att tävla mot klockan. Glöm ej att läsa vår handledning, eventuellt innan du börja med din simulering.
  • Slutligen har du ett det riktiga matrigma testet. Studera din testrapport, identifiera dina svaga sidor och gör om ditt test tills du klarar tidspressen och får rätt antal poäng.

Matrigma exempel 1

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Den här frågan består av flera element, ska man fokusera på ett i taget. Notera längs med raderna att den vita ramen roterar medurs runt rutnätet. Därför måste det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen innehålla en vit ram i rutnätets övre högra hörn. Du kan därmed utes

Du kan uteluta svarsalternativen (2) och (5).

Längs raderna roterar den svarta L-formade figuren moturs runt i rutnätet. Därför måste den svarta L-formade figuren, i det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen, befinna sig i nedre vänstra hörnet av rutnätet. Du kan utesluta svarsalternativ (4) eftersom dess L-figur befinner sig i fel position. Utöver detta, roterar de svarta L-figurerna längs raderna vertikalt från ruta till ruta. Därför kan du utesluta svarsalternativ (1). Då återstår svarsalternativ (3), vilket är det korrekta svaret.

Matrigma exempel 2

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

I varje steg, från vänster till höger, rullar en kub över resten av objektet. Detta gör att kuben förflyttas stegvis medurs runt objektet. Till exempel, på översta raden, i figuren längst till vänster, befinner sig den rullande kuben i objektets nedre högra del.

cube1

I figuren i mitten, har kuben rullat över till nedre vänstra delen av figuren. Och, slutligen, i figuren längst till höger, befinner sig kuben till vänster om de två andra kuberna. Följande illustration visar kubens rörelse, där den kub som rullar är lilafärgad.

Med hjälp av den här regeln kan man nu lokalisera den rullande kuben på bottenraden och därmed också avgöra vilken figur som saknas. Rörelsen hos den rullande kuben på bottenraden är följande:

cube3

Nästa stopp för den rullande kuben måste vara längst ned till höger i objektet. Alltså är det korrekta svaret (3).

Matrigma exempel 3

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Den tredje bilden i de två första raderna är resultatet av att kombinera de horisontella och vertikala linjerna som visas i båda de två första bilderna med de diagonala linjerna som bara visas i den första eller andra bilden, men inte båda.

Således måste den tredje bilden i den nedre raden vara resultatet av att kombinera de horisontella och vertikala linjerna som visas i båda de två första bilderna med de diagonala linjerna som endast visas i den första eller andra bilden, men inte båda.

Hur använder arbetsgivare Matrigma testet?

Testresultaten hjälper arbetsgivare att identifiera förmågor som är direkt korrelerade med arbetsprestanda, såsom analysförmåga, inlärningsförmåga och förmågan att fatta beslut. Kandidater som har höga poäng på Matrigma-testet kan vanligtvis hantera komplexa uppgifter, de behöver mindre handledaruppmärksamhet och kan hantera en snabb och dynamisk arbetsmiljö. Ofta används Matrigma-testet i kombination med ett personlighetstest, och då är idén att Matrigma-testet mäter kandidatens mentala förmåga medan personlighetstestet hjälper arbetsgivaren att fokusera på de kandidater som passar in i företagets DNA och som har de karaktärsdrag som krävs för rollen i fråga.

 

Matrigma & arbetsgivare

*Det är viktigt att notera att medan dessa företag är kända för att använda Matrigma-provet, kan de även kräva att kandidaterna utför andra bedömningsprov, blir intervjuade eller deltar i gruppövningar.

ABC Lerums
Adecco Lex Legem
Åklagarmyndig. Martin & Servera
Amaka  T&P
Ascend  Tarasso
Aspia Poolia
DES PwC
DN regeringskansl.
Domstolsverket Region StO
Dustin Group rekryteringsm.
Emerson Renova
Familjebostäder RISE
Folktandvården  Rise IVF
Göteborgs  SEB
Göteborgs Spårv/ Swedbank
Göteborgs Stad Skandic
Hälso- och sjukvård Skanska
Hemfrid SKF
Karolinska sjukhus Skogstomtarnas 
Knighte Sopra Steria
StenFastigheter Statsförvaltningen
Swedbank Volvo Cars
Toyota Stena Fastigheter
 Tarasso  

 

 

Matrigma & yrkeskategori
administration Finance manager
Affärsområdeschef Fondförvaltare
åklagare Forvalter
Antagning till polisen Graduate Programme
Arbetsledare Project manager
Business Analyst financial controller
Business manager Gruppchef
CEO management  Hållbarhetschef
Chef Digital T Head of business control
Chefsposition HR Chef
Chefstjänst HR Specialist
Controller HR-generalist
Data Scientist HR-partner
Director Ingenjör
E commerce Redovisningskonsult
Ekonomiadministratör Jurist
Ekonomiansvarig Lager- och Logistikchef
Ekonomichef Läkare
Enhetschef Logistik

 

Tips

1 Skumma över frågan för enkla svar. Börja med att snabbt titta på matriserna, såväl rader som kolumner, för att se om något omedelbart fångar din uppmärksamhet.

2 Fokusera på en egenskap i taget. Om den regel som styr matrisen inte är omedelbart uppenbar, undersök symbolerna i matrisen noggrant, och en i taget.

3 Kom ihåg vår ”5-regel” när du undersöker matrisens symboler. Kom ihåg att den regel som styr matrisen nästan alltid är baserad på symbolernas: 1. form, 2. färg, 3. rörelse, 5 (4?). position eller slutligen 5. antal. (5 is repeated twice here?)

4 Matrisen utseende kan förändras gradvis på matrisens rader eller i matrisens kolumner eller på båda. Fokusera på en förändring i taget.

kolumnerna, eller bägge.

5 Slösa inte tid på svåra frågor. Tillåt dig högst en minut per fråga. Kan du inte lösa frågan inom en minut så gå vidare till nästa.

6 Hoppa över svåra frågor och återkom till dessa senare, om det finns tid. Matrigma, (med undantag av det korta Adaptive Matrigma-testet), ger dig möjlighet att gå tillbaka till obesvarade frågor.

Genom att hoppa över svåra frågor så får du möjlighet att spendera mer tid på de enklare frågorna, och i bästa fall får du sedan tid över till att återgå till och besvara de frågor du hoppat över.

7 Om du är osäker på svaret,gissa! Besvara samtliga frågor. Matrigma ger inte minuspoäng för felaktiga svar, så du har allt att vinna på att chansa.


Att tolka testresultatet

Hur Matrigma-testets poäng beräknas är konfidentiellt. Detta innebär att du inte kommer att få reda på dina exakta testresultat, du får endast veta om din poäng är genomsnittlig, under eller över genomsnittet.

Med det sagt, vi har lyckats forska fram att om du besvarar hälften av frågorna korrekt så kommer du att få ett genomsnittlig resultat.

Enligt våra kundundersökningar kan du öka dina chanser att nå den nödvändiga poängen trefaldigt , jämfört med arbetssökande som inte övar


Hjälp: Vi har sammanställt FAQ sidor (på engelska) med vanliga frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta vår Kundtjänst.

Betalning - Teknisk support - Komma igång - Kundtjänst

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.