You are logged in as customer LOG OUT


Vad ingår?

 

 • Professionella övningstest för personlighetstest
 • Övningen ”Enstaka egenskaper” – öva på enskilda personlighetsdrag
 • Analys av 50 personlighetsdrag arbetsgivare eftersöker
 • Anpassad feedback beroende på den position du söker
 • Förbered dig inför testdagen
 • Bonus: den kompletta guiden till personlighetstest
 • Omedelbar åtkomst, öva 24/7 via dator eller mobil
 • Detaljerade förklaringar av frågor och svar
 • Praktiska poängrapporter
 • Säker betalning
 • Förstklassig kundtjänst
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska


Om

Varför öva inför personlighetstest?

Trots att du egentligen inte kan öva inför personlighetstest i formell mening, kan du ändå uppnå de resultat du vill ha genom att förbereda dig innan du tar testet. När du tar ett personlighetstest i samband med en rekrytering, vilket ofta är obligatoriskt om du söker en hög position i ett företag, så placeras du framför en dator, vars skärm sedan överöser dig med disparata frågor, som inte tycka ha något med jobbet du sökt att göra.

Det är inte helt enkelt att förstå hur en rekryterare eller HR-specialist ska kunna dra slutsatser om huruvida du möter kraven för den utlysta tjänsten eller inte utifrån dessa frågor.

Om du tar dig an testet med negativitet, cynism, rädsla eller ilska, så är risken mycket stor att du minimerar dina chanser. Men det finns ingen anledning till det. Personlighetstester är vanligen enklare att ta än andra rekryteringsverktyg, som till exempel anställningsintervjuer. Det är ett välkänt att en intervjuare kan vara partisk, vilket inte datoriserade test är, vilket innebär att resultatet ligger helt i dina händer.

Sedan är förstås bedömningar av en person eller förmåga alltid stressframkallande. Och stress under testsituationen kan naturligtvis påverka testresultatet negativt, och du bör självfallet göra vad du kan för att minska den stressen. Genom att öva i förväg så minskar du stressen, och ökar ditt självförtroende inför testdagen, vilket gör att du kan testet på det sätt som bäst speglar dig som person.

Öva inför personlighetstest

Maximera dina chanser att landa drömjobbet med hjälp av JobTestPreps omfattande övningspaket inför personlighetstester. Vi erbjuder övningstest inför personlighetstest och detaljerade studieguider som förklarar hur du bör besvara frågorna.

Och dessutom får du tillgång till övningen ”Enstaka egenskaper” som ger dig möjlighet att identifiera dina styrkor respektive svagheter, och möjlighet att öva på hur du ska besvara frågor om specifika personlighetsdrag för att ge best möjlig intryck, både vid personlighetstestet och under intervjun.

Våra övningstest

Våra övningstest inför personlighetstest består av fyra deltest, som erbjuder fyra olika typer av frågor:

 • Sant/falskt-frågor.
 • Instämmer/Instämmer inte/Ingetdera
 • Gillar/gillar inte på en fem- eller sjugradig skala
 • Ett påstående som du ska grader efter hur väl det stämmer in på dig

Totalt innehåller testen 219 frågor. Både testformatet och poängberäkningen i våra övningstest simulerar de vanligast förekommande testen på marknaden.

 

Till toppen av sidan

Studieguide till personlighetstest

Vår studieguide till personlighetstest gåt i detalj in på vad personlighetstest är och hur de fungerar, och innehåller tips och information om hur du gör väl ifrån dig på dem. Studieguiden lär dig också att bli bättre på att läsa instruktioner och hur du kan hantera stressen vid testtillfället. Dessutom går den igenom de olika format som du kan komma att stöta på vid ett personlighetstest. Vi erbjuder även en guide till den ideala jobbpersonligheten för olika jobb, vilket ger dig möjlighet att jämföra övningstestresultat med den perfekta kandidaten för de yrken som intresserar dig.

Dessutom erbjuder vi ytterligare en unik guide som är yrkesspecifik. Det innebär att om du söker ett speciellt yrke eller en specifik position, så kan du enkelt ta reda på vilka personlighetsdrag som är viktiga att framhålla när du söker jobbet. Vi erbjuder guider för följande positioner: chefer, administrativ personal, nyutexaminerade akademiker, praktikanter, förmän/mellanchef, kundtjänst, säljare, tekniker, IT-personal, polis, och många andra.

"Enskilda egenskaper"

Med vår unika övning "Enstaka egenskaper" kan du öva på olika personlighetsdrag oberoende av varandra, i din egen takt, och på så sätt optimera dina svar på det verkliga testet. Genom att öva inför ditt personlighetstest får du mer kännedom om dina personlighetsdrag, och minskar stressen inför det verkliga testet.

Testrapport från ett personlighetstest

Rapporten från ett personlighetstest kommer att informera dig eller en arbetsgivare om följande:

 • Dina styrkor och svagheter
 • En beskrivning av dina personlighetsdrag
 • Din grad av ledarskapsförmåga

När du ansöker om ett jobb så är det en god idé att i förväg informera dig om ett personlighetstest ingår i rekryteringen, eller om frågor av personlighetstyp kommer att ställas under intervjun. Genom att förbereda dig inför testet i förväg förbättrar du dina chanser att landa det jobb du vill ha.

Hur får jag bästa möjliga resultat på ett personlighetstest?

När du tar ett personlighetstest räknar de som administrerar testet att du saknar bakgrundsinformation om hur personlighetstest fungerar, och att du därför kommer att besvara frågorna ärligt. Dock, genom att öva inför personlighetstest innan du tar det verkliga testet kommer du att lära dig förstå hur de fungerar, och får möjlighet att optimera dina svar för den position du söker. Detta kommer garanterat förbättra dina chanser att få jobbet.

Våra PrepPack™ övningspaket är skräddarsydda för att hjälpa dig med förberedelserna inför personlighetstestet. De nedanstående fem tipsen kommer att förbättra ditt testresultat-

 • Läs vår teoretiska guide, för viktiga metoder för att ta testet
 • Ta det fullständiga testet. Du har bara 25 minuter på dig så se till att du förberett dig innan
 • Läs din personliga rapport som bedömer 50 personlighetsdrag.
 • Förbered dig för nästa övningssession med vår proffsiga guide
 • Ta testet en gång till, och fokusera på de frågor som rör personlighetsdrag som du behöver förbättra

 

Till toppen av sidan

Personlighetsfrågor i intervjuer

Många arbetsgivare använder frågor från personlighetstest vid anställningsintervjuer. Genom att öva på den här typen av frågor inför din intervju hjälp dig att öva inför intervjun, och förstå vilka frågor som hör till vilka personlighetsdrag och hur du ska svara för att ge bäst intryck av att vara lämpad för den utlysta positionen.

Ett utmärkt komplement till övningstest är även vår övning ”Enskilda övningar” som vi förklarade ovan. Vill du veta mer om olika typer av intervjuer och hur du förbereder dig för dem så klickar du här.

Det bästa sättet att ta ett personlighetstest

Kan man svara rätt eller fel på ett personlighetstest?

De HR-specialister eller rekryterare som administrerar personlighetstest kommer alltid att påstå att det inte finns några ”rätta” eller ”felaktiga svar på testet, och kommer ofta att referera till testet som ett frågeformulär snarare än ett test. Detta stämmer dock inte. En personlighetsbedömning syftar alltid till att sålla fram de kandidater som har de egenskaper som krävs för en viss tjänst.

Det innebär att det i allra högsta grad finns ”rätta” och ”felaktiga” svar i förhållande till de egenskaper en arbetsgivare letar efter för en viss position eller ett visst yrke. Genom att förbereda dig inför testet kommer du att förstå vad de olika frågorna bedömer, och vilka som är de optimala svaren.

Bör jag välja svarsalternativen ”Instämmer helt” eller ”Instämmer absolut inte"?

Det finns en mängd frågevarianter på personlighetstest. När du ska gradera ett påstående som innehåller starka bestämningar som ”alltid” eller ”aldrig”, bör du välja ett mindre starkt svarsalternativ av typen ”Instämmer” istället för en extrem som ”Instämmer absolut”. Det finns dock frågor på personlighetstest som du bör besvara med starka svarsalternativ som ”Inställer fullständigt” eller ”Instämmer absolut inte” Du bör välja ”Instämmer fullständigt” när du möter påståenden av den här typen:

 • De flesta människor är ärliga av naturen.
 • Man kan lita på de flesta människor.
 • Mycket få människor stjäl från sin arbetsplats.
 • Jag kan inte minnas när jag tappade humöret på jobbet senast.
 • Jag oroar mig sällan för om jag gör bra ifrån mig på jobbet.

Du bör svara ”Instämmer absolut inte på den här typen av påståenden:

 • Det är mänskligt att då och då stjäla från sina medmänniskor.
 • De flesta människor är opålitliga
 • Ibland irriteras jag mig på mina arbetskamrater.
 • Det händer att jag oroar mig för att få sparken på grund av kontorspolitik.
 • Det händer att jag inte känner mig kapabel att hantera mina ansvarsområden på jobbet.

Är det viktigt att vara konsekvent på ett personlighetstest?

Att vara konsekvent i dina svar när du tar ett personlighetstest är mycket viktigt. På många personlighetstest kan du får ett antal frågor med i det närmaste identiskt innehåll, bara olika formulerade. Om du besvarar dessa likartade frågor på olika sätt, så kommer detta att påverka ditt testresultat negativt.

Det kan till exempel innebära att den som utvärderar ditt testresultat får intrycket att du inte besvarat frågorna ärligt, vilket i sin tur kan innebära att du sållas bort ur rekryteringsprocessen. Att vara konsekvent i dina svar är dock inte vad du ska lägga huvudfokuset på, eftersom konsekvens inte är vad som primärt mäts på testet.

Det är bara ett problem om du direkt motsäger dig själv, som om du både svarar att ”Jag kommer aldrig för sent” och ”Jag har en tendens att komma sent till möten”. I en del falla kan du stöta på påståenden som liknar varandra, men inte hålla med eller hålla med samtlig. I dessa fall är det helt OK att ge olika svar. Till exempel är det fullt rimligt att svara ”Instämmer” på både påståendet att ”Jag föredrar att arbeta i grupp snarare än att arbeta ensam” och ”Ibland har jag ett behov att vara ifred”.

Går det att fuska på ett personlighetstest?

Det går som egentligen inte att plugga inför ett personlighetstest. Men det går alldeles utmärkt att öva dig inför testet, och räkna ut vilka svar som är optimala för den position eller tjänst du söker.

Speglar personlighetstest mitt sanna jag?

Ett personlighetstest speglar inte ditt sanna jag i någon övergripande mening. Du måste hålla i minnet att de egenskaper som mäts är hur du fungerar i en arbetsroll, och säger ingenting om till exempel hur du fungerar på fritiden, med vänner, familj, som son, dotter eller förälder.

 

Till toppen av sidan

Mer information om personlighetstester

Vad är personlighetstest?

Personlighetstest är frågeformulär som utformats för att bedöma olika aspekter av en persons karaktär.

Vad är personlighetstest för anställning?

Personlighetstest används vid rekrytering som ett sätt att sålla fram relevanta kandidater till en viss position, yrke eller tjänst, genom att bedöma om kandidatens har de personliga egenskaper som positionen, tjänsten eller yrket kräver. Beroende på den position du söker är vissa karaktärsegenskaper önskvärda, och vissa icke önskvärda.

Vad är en personlighetsprofil?

A personlighetsprofil är en bedömning av en kandidats eller anställds personlighetsdrag, värderingar, drivkrafter och sociala förmågor, som tas fram för att bedöma kandidatens lämplighet för ett arbete, och därmed maximera företagets eller arbetsgruppens prestationer.

Personlighetstest som syftar till att generera en personlighetsprofil är utformade för att bedöma en arbetssökandes eller anställds förmåga att fatta beslut, kommunikationsstil och allmänna arbetsattityder. Informationen används sedan för att matcha en kandidat eller anställd med rätt projekt eller arbetsuppgift, framför allt när det handlar om personer som måste kunna samarbeta väl i samma grupp.

Vad säger personlighetstest om mig?

Vad säger ett personlighetstest om mig? Resultatet av ett personlighetstest ger en arbetsgivare en uppfattning om du är kapabels att nöjsamt fylla den position du sökt, om du har drivkrafterna för positionen och om du kommer att passa in på företaget. Ett personlighetstest bedömer hur du kommer att agera i olika arbetssituationer, som till exempel hur du fungerar som medlem i ett team, hur du löser problem och hur du hantera stressiga situationer.

Att lära sig förstå personlighetsdrag

Vår övning "Enstaka övningar” täcker samtliga 50 personlighetsdrag och erbjuder nedanstående fördelar.

 • Du kan träna på frågor som gäller specifika karaktärsdrag, oberoende av varandra, och i en takt du själv väljer.
 • Du kan träna på olika personlighetsdrag ett i taget, förstå vilka du behöver träna mer på, och optimera dina svar när det är dags att ta det riktiga testet.
 • Du spar dyrbar tid genom att endast lägga tid på de karaktärsdrag där du behöver förbättra din svarsprofil.
 • I vår professionella guide till personlighetsdrag hittar du facit fullständiga svarsförklaringar för vart och ett av personlighetsdragen som mäts.
 • Du får möjligheten att optimera hur du väljer att presentera dig i varje aspekt av den personlighetsprofil som testet genererar.

Vilket personlighetstest kommer jag att ta?

Det finns en mängd olika personlighets, som använder delvis olika metoder för att mäta din personlighetstyp. De allra flesta använder dock Fem Faktor-modellen för att skapa de skalor som mäter dina svar. Testen nedan är vanlig förekommande i samband med rekryteringar.

 • Big-5 Personlighetstest
 • DiSC Personlighetstest
 • Andra personlighetstest - Typteori

Big-5 Personlighetstest

Vad är teorin om personlighetsdrag?

Karaktärteori hävdar att individuella personligheter är sammansatta av ett antal drag eller egenskaper. Fokuset på drag gör det möjligt för personlighetstest att jämföra skillnaderna i karaktär mellan olika personer. Personlighetstest identifierar och mäter således dessa enskilda personlighetsdrag.

Vilka Big-5 personlighetstest finns det?

Olika personlighetstest mäter delar upp och mäter personlighetsdrag på olika sätt. Big-5 personlighetstest är använder samma perspektiv på personlighetsdrag, den så kallade Big 5-metoden, och möter de fem karaktärsdragen: Öppenhet, samvetsgrannhet, utåtriktning, vänlighet och neuroticism.

Det finns andra personlighetstest som baserar på andra teorier, såsom NEO och CPI. Åtskilliga personlighetstest använder andra teorier, och baserar sig på fler eller färre kategorier än de fem som ingår i Big 5-testerna. Exempelvis använder 16PF-testerna 16 personlighetstest medan Eysenck-testet endast använder sig av tre kategorier.

De vanligaste personlighetstesterna
16PF Assess Big Five Inventory  
Caliper CPI cut-e shapes  
HEXACO Hogan HDS HPI  
Inwald IPIP MMPI  
NEO Personality Inventory Newcastle Personality Assessor OPQ  
PSV20 Sigma Sosie  
Talent Q Dimensions Winslow Wonderlic  

 

Till toppen av sidan

 • 16PF-test (16 Personality Factor). 16PF-testet baseras på Cattels modell om 16 personlighetsdrag. Testet bedömer en persons vardagsbeteende, intressen och åsikter, vilket hjälper en arbetsgivare bedöma en kandidats förmågor.
 • Assess-test. Assess-testet bedömer en kandidats förmågor visavi en specifik sökt tjänst. Det bedömer den sökandes svagheter och styrkor, och ger arbetsgivaren en fingervisning om hur väl kandidaten kommer att fungera på företaget. Testet består av 350 frågor och mäter personen i 16 olika kategorier/personlighetsdrag.
 • BFI-test (Big Five Inventory). BFI-testet används av arbetsgivare under intervjuerna, och ger dem en uppfattning om hur du kommer att fungera som anställd. Det är baserat på Big 5-modellen, men är ett kortare test med endast 44 uppgifter, som tar ungefär 5 minuter att slutföra.
 • Caliper. Calipers personlighetstest bedömer karaktärsdrag som är relevanta beträffande arbetsprestation, och ger rekryteraren en uppfattning om hur du kommer att fungera i den position du ansökt om. Testet består av 180 frågor och har ingen tidsgräns. Flertalet testtagare lägger tar 2–3 timmar på sig för att slutföra provet.
 • CPI-test (California Psychological InventoryI). Ett CP-test bedömer en persons personlig och arbetsmässiga karaktärsdrag och sätt att resonera. Det finns en kort och en lång version av CPI. Bägge varianterna togs fram med syftet att utveckla ledarskapsförmåga genom att ge testtagaren att förstås sig själva bättre, liksom deras sätt att interagera med varandra. Testet hjälper arbetsgivare att placera anställda på rätt position i organisationen.
 • cut-e shapes. Cut-e shapes-testet erbjuder en effektiv bedömning av en sökandes färdigheter och talanger. Testet hjälper potentiella arbetsgivare att identifiera sökanden som har de kvaliteter som krävs för en viss position.
 • HEXACO-test. HEXACO bedömer en kandidats framtida arbetsplatbeteende med hjälp av en skala om sex olika personlighetsdrag. Testet följer Big 5-modellen, med tillägget av en sjätte kategori: Ärlighet/ödmjukhet.
 • Hogan HPI-test. Hogans HPI-test (Hogan Personality Inventory) bedömer dina sympatiska personlighetsdrag, kort sagt din vardagspersonlighet. Testet informerar en blivande arbetsgivare om hur du interagerar och samarbetar med andra, liksom eventuella ledaregenskaper.
 • Hogan HDS-test. HDS-test (Hogan Development Survey) är ett komplement till HPI-testet och mäter de negativa personlighetsdragen. Det ger en arbetsgivare en idé om hur du hanterar stress och krislägen, och dina möjligheter att utvecklas i företaget.
 • Inwald-test. Inwalds personlighetstest bedömer dig som vill bli polis eller ordningsvakt, och består av 310 sant/falskt-frågor.
 • IPIP-test. IPIP-test (International Personality Item Pool) är ett paraplybegrepp för en mängd personlighetstest som finns tillgängliga gratis. De vanligast förekommande IPIP-testen är det så kallade NEO-testet och IPIP-300-testet som mäter över 30 olika personlighetsdrag. The IPIP-120 är en kortversion av det sistnämnda testet, och ett populärt verktyg bland stora arbetsgivare.
 • MMPI-test. MMPI-testet (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) används vanligen endast i kliniska situationer, men används även vid rekrytering till polisutbildning som ett sätt att undersöka de ansökandes psykiska stabilitet.
 • NEO-test. Personlighetstestet NEO använder sig av Big 5-teorins personlighetsdrag. Det används främst för att bedöma sökanden till positioner som mellanchefer eller förmän inom industri- och affärssektorn.
 • NPA-test. NPA-testet (Newcastle Personality Assessor) är ett test som mäter på fem karaktärsdrag. Testet är mycket kort och innehåller endast 10 frågor.
 • OPQ-32-testet (Occupational Personality Questionnaire) används för att bedöma hur en kandidats beteende kommer att påverka hans eller hennes arbetsprestation.
 • PSV20-test. PSV20-testet (Personal Style Viewe) mäter arbetsrelaterade beteenden och hur de kommer att påverka en kandidats möjligheter att göra ett bra jobb. Testet är generellt och används för yrken på divergerande nivåer.
 • Sigma-test. Personlighetstestet Sigma används för att bedöma hur en person kommer att bete sig i en specifik arbetsmiljö.
 • Sosie-test. Personlighetstestet Sosie används av olika företag för att matcha en kandidats karaktärsdrag och värderingar med ett visst företag, ett visst team eller en viss position.
 • Talent Q Dimensions. Talent Q-testet ger arbetsgivare en inblick i hur du arbetar, med fokus på ledaregenskaper. Det visar även din samarbetsstil, om du är kompatibel med en viss företagskultur, och sin säljförmåga.
 • Winslow-test. Personlighetstestet Winslow bedömer ditt personliga beteende, och attityden till olika tinga hos anställda eller jobbsökande.
 • Wonderlic-test. Wonderlic-testet hjälper rekryterar att se om en viss kandidat är lämplig för en viss position, genom att mäta olika personlighetsdrag hos den arbetssökande.

 

Till toppen av sidan

Personlighetstest enligt DiSC-teorin

Vad är DiSC-teori? DiSC-teori visar personlighetsdrag i en kvadrat där överdelen/nederdelen vänstersidan/högersidan representerar olika karaktärsdrag.  

Olika personlighetstest enligt DiSC-modellen
DiSC® Classic Profile DISCUS Everything DiSC® Profile  
McQuaig Word Survey Personal DISCernment® Inventory (PDI) Predictive Index  
Thomas International PPA TTI Success Insights Revelian Behavioral Profile  
 • DiSC® Classic Profile-test. Ett test som hjälper jobbsökande förbereda sig inför en anställningsintervju.
 • DISCUS-test. DISCUS-rapporten bedömer kritiska egenskaper som drivkrafter, kommunikationsstil och arbetssätt.
 • Everything DiSC® Profile. Everything DiSC® är det mest vanligt förekommande DiSC-testet. Testet genererar ett antal olika rapporter som gör det enklare att förstå medarbetare, samt hjälper arbetsgivare att förstå hur du relaterar till andra på en arbetsplats.
 • McQuaig Word Survey-test. Ett test som mäter personlighetsdrag liksom hur en person beter sig på sin nuvarande arbetsplats, liksom vad en arbetssökande kan förväntas bidra med på ett nytt jobb.
 • PDI-test. PDI-testet (Personal DISCernment® Inventory)bedömer en persons unika beteende, och listar ett antal styrkor och svagheter som kan hjälp eller stjälpa en individ i specifika arbetsrelaterade situationer.
 • Predictive Index-test. PI-testet är unikt på så sätt att det listar ett antal adjektiv, och uppgiften är sedan att markera de du identifierar dig med mest. Det används för att förutspå framtida arbetsbeteende.
 • Thomas International PPA-test. PPA-testet syftar till att bedöma om din personlighetsprofil matchar kraven för den utlysta tjänsten.
 • TTI Success Insights-test. TTI-testet används för att förbättra samarbetet i ett team och förstå olika kommunikationsstilar.
 • Revelian Behavioral Profile-test. Detta test siktar på att bedöma jobbtillfredsställelse och produktivitet, samt att minska ett företags personalomsättning.

Vilket personlighetstest kommer jag att behöva ta?

Det finns många olika personlighetstest en arbetsgivare kan välja mellan, och HR-personal kommer alltid att välja just det test de tycker passar bäst för företaget eller för en viss position.

Andra vanliga personlighetstest

Hur fungerar teorin om personlighetstyper?

Teorin om personlighetstyper ligger till grund för många personlighetstest. Det antas finnas fyra olika typer som vanligen beskrivs i en akronym om fyra bokstäver. Det kändaste testet som bygger på typteori är det så kallade MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator).

Personlighetsinventeringar
Eysenck FIRO-B StrengthsFinder
Insights Discovery Keirsey Temperament Sorter Kolbe Indexes
MBTI PAPI TKI
 • EPI-test (Eysenck Personality Index). EP-testet är ett personlighetstest som används i samband med rekrytering och som ett sätt att mäta jobbtillfredsställelse. Det finns två varianter av EPI-testet. Dels standardversionen som består av 100 frågor och vanligen tar 30 minuter att slutföra, och dels en kortversion med 57 frågor som vanligen tar runt en kvart att slutföra.
 • FIRO-B-test. FIRO-B-testet (Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior) används för personal- och chefsutveckling, team building och träning. Det fokuserar på tre grundläggande mänskliga behov: Tillhörighet, kontroll och tillgivenhet.
 • Gallup StrengthsFinder-test. Det här är ett övergripande test som bedömer dina unika styrkor i form av kunskap, talanger och förmågor, och hjälper en arbetsgivare förstå hur du kommer att bete dig i en arbetssituation.
 • Insights Discovery-test. Detta test hjälper testtagaren att förstå sig själva såväl som andra på ett bättre sätt. Det hjälper även en arbetsgivare att få ut mesta möjliga av sina anställda.
 • Keirsey Temperament Sorter. Detta test hjälper din arbetsgivare att bättre förstå vem du är och hur de kan hjälpa dig vidare yrkesmässigt.
 • Kolbe Indexes. Detta test bedömer vilka instinkter som driver dig i arbetslivet.
 • Myers-Briggs-test. MBTI kan hjälpa dig förstå dig själv bättre, liksom hur du interagerar med andra människor. Det är ett verktyg som kan förbättra hur grupper samarbetar, lär sig och kommunicerar. Testet består av parvisa påståenden, där du ska välja vilket av dem som stämmer bäst in på dig.
 • PAPI-test (Personality and Preference Inventory). PAPI är ett mycket populärt personlighetstest som, trots att det bygger på Big-5-modellen, bedömer dig på 22 olika skalor. Det gör bland annat skillnad på Behov respektive Roller, vilket hjälper en rekryterare att sålla fram kandidater som har både egenskaperna och motivationen för en viss position.
 • TKI-test. TKI-testet (Thomas-Kilmann Instrument) är ett konflikthanteringstest som bedömer hur en kandidat hanterar konflikter. Varje scenario erbjuder två sätt att hantera en beskriven konflikt, och din uppgift är att välja det alternativ som bäst beskriver ditt sätt att hantera konflikter.

 

Till toppen av sidan

Test som liknar personlighetstest

Vad är ett personlighetstest för rekrytering?

Ett personlighetstest för anställning är ett test som hjälper en arbetsgivare att hitta den lämpligaste kandidaten till en viss position. Testet bedömer kandidatens karaktär och personlighetsdrag. De flest sådana test bygger på Big 5-modellen, och administrerar vanligen över Internet.

Är personlighetstest för karriär samma sak?

Nej. Att karriärtest ger testtagaren råd om vilken karriär eller vilken bransch han eller hon borde satsa på, medan ett personlighetstest för anställning syftar till att sålla fram lämpliga sökanden till en viss tjänst. Om du är osäker på vilken karriär du borde satsa på så är det en god idé att ta ett karriärtest. Ett sådant test ställer en mängd frågor för att se vad som intresserar dig, och genererar sedan ett förslag på vilken typ av yrkesbana du borde slå dig in på.

Är ett motivationstest samma sak som en personlighetstest?

Nej, ett motivationstest undersöker en jobbsökandes drivkrafter. En del arbetsgivare administrerar ett sådan test i inledningen av en rekryteringsprocess som ett sätt att sålla bort kandidater. Andra använder det som ett verktyg för att förbättra prestationerna bland de anställda.

Testet ger företaget information om vad som ökar eller minskar de anställdas entusiasm och motivation i arbetet, och det kan också ge information som kan ligga till grund för hur man kan öka de anställdas motivation eller optimera en anställds prestation och hjälpa honom eller henne nå sin fulla potential.

Pengar är förstås alltid en viktig faktor, men det är inte allt, och många arbetsgivare använder motivationstest för att öka personalens motivation på andra sätt än genom att bara höja lönerna.

Registrera konto

JopTestPrep är den enda webbplatsen där du kan öva inför personlighetstest online. Genom att öva dig minskar stressen, och självförtroendet ökar, inför testtillfället. Så ge dig själv en present: registrera ett konto hos oss och börja öva redan idag!

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.

Hittade du inte vad du letade efter?
?
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.