Öva inför personlighetstest, få toppresultat, och landa ditt drömjobb - JobTestPrep

Varför öva inför personlighetstest

Play Video preview image

Trots att du egentligen inte kan öva inför personlighetstest i formell mening, kan du ändå uppnå de resultat du vill ha genom att förbereda dig innan du tar testet. När du tar en personlighetstest i samband med en rekrytering, vilket ofta är obligatoriskt om du söker en hög position i ett företag, så placeras du framför en dator, vars skärm sedan överöser dig med disparata frågor, som inte tycka ha något med jobbet du sökt att göra.

Det är inte helt enkelt att förstå hur en rekryterare eller HR-specialist ska kunna dra slutsatser om huruvida du möter kraven för den utlysta tjänsten eller inte utifrån dessa frågor.

Om du tar dig an testet med negativitet, cynism, rädsla eller ilska, så är risken mycket stor att du minimerar dina chanser. Men det finns ingen anledning till det. Personlighetstester är vanligen enklare att ta än andra rekryteringsverktyg, som till exempel anställningsintervjuer. Det är ett välkänt att en intervjuare kan vara partisk, vilket inte datoriserade test är, vilket innebär att resultatet ligger helt i dina händer.

Sedan är förstås bedömningar av en person eller förmåga alltid stressframkallande. Och stress under testsituationen kan naturligtvis påverka testresultatet negativt, och du bör självfallet göra vad du kan för att minska den stressen. Genom att öva i förväg så minskar du stressen, och ökar ditt självförtroende inför testdagen, vilket gör att du kan testet på det sätt som bäst speglar dig som person.

Öva inför personlighetstest

Maximera dina chanser att landa drömjobbet med hjälp av JobTestPreps omfattande övningspaket inför personlighetstester. Vi erbjuder övningstest inför personlighetstest och detaljerade studieguider som förklarar hur du bör besvara frågorna.

Och dessutom får du tillgång till övningen ”Enstaka egenskaper” som ger dig möjlighet att identifiera dina styrkor respektive svagheter, och möjlighet att öva på hur du ska besvara frågor om specifika personlighetsdrag för att ge best möjligt intryck, både vid personlighetstester ch under intervjun.

Våra övningstest

Våra övningstest inför personlighetstest består av fyra deltest, som erbjuder fyra olika typer av frågor:

 • Sant/falskt-frågor.
 • Instämmer/Instämmer inte/Ingetdera
 • Gillar/gillar inte på en fem- eller sjugradig skala
 • Ett påstående som du ska grader efter hur väl det stämmer in på dig

Totalt innehåller testen 219 frågor. Både testformatet och poängberäkningen i våra övningstest simulerar de vanligast förekommande testen på marknaden.

Studieguide till personlighetstest

Vår studieguide till personlighetstestgåt i detalj in på vad personlighetstest är och hur de fungerar, och innehåller tips och information om hur du gör väl ifrån dig på dem. Studieguiden lär dig också att bli bättre på att läsa instruktioner och hur du kan hantera stressen vid testtillfället. Dessutom går den igenom de olika format som du kan komma att stöta på vid en personlighetstest. Vi erbjuder även en guide till den ideala jobbpersonligheten för olika jobb, vilket ger dig möjlighet att jämföra övningstestresultat med den perfekta kandidaten för de yrken som intresserar dig.

Dessutom erbjuder vi ytterligare en unik guide som är yrkesspecifik. Det innebär att om du söker ett speciellt yrke eller en specifik position, så kan du enkelt ta reda på vilka personlighetsdrag som är viktiga att framhålla när du söker jobbet. Vi erbjuder guider för följande positioner: chefer, administrativ personal, nyutexaminerade akademiker, praktikanter, förmän/mellanchef, kundtjänst, säljare, tekniker, IT-personal, polis, och många andra.

"Enskilda egenskaper"

Med vår unika övning "Enstaka egenskaper" kan du öva på olika personlighetsdrag oberoende av varandra, i din egen takt, och på så sätt optimera dina svar på det verkliga testet. Genom att öva inför din personlighetstest får du mer kännedom om dina personlighetsdrag, och minskar stressen inför det verkliga testet.

Testrapport från en personlighetstest

Rapporten från en personlighetstest kommer att informera dig eller en arbetsgivare om följande:

 • Dina styrkor och svagheter
 • En beskrivning av dina personlighetsdrag
 • Din grad av ledarskapsförmåga

När du ansöker om ett jobb så är det en god idé att i förväg informera dig om en personlighetstest ingår i rekryteringen, eller om frågor av personlighetstyp kommer att ställas under intervjun. Genom att förbereda dig inför testet i förväg förbättrar du dina chanser att landa det jobb du vill ha.

Hur får jag bästa möjliga resultat på en personlighetstest?

När du tar en personlighetstest räknar de som administrerar testet att du saknar bakgrundsinformation om hur personlighetstest fungerar, och att du därför kommer att besvara frågorna ärligt. Dock, genom att öva inför personlighetstest innan du tar det verkliga testet kommer du att lära dig förstå hur de fungerar, och får möjlighet att optimera dina svar för den position du söker. Detta kommer garanterat förbättra dina chanser att få jobbet.

Våra PrepPack™ övningspaket är skräddarsydda för att hjälpa dig med förberedelserna inför personlighetstesten. De nedanstående fem tipsen kommer att förbättra ditt testresultat

 • Läs vår teoretiska guide, för viktiga metoder för att ta testet
 • Ta det fullständiga testet. Du har bara 25 minuter på dig så se till att du förberett dig innan
 • Läs din personliga rapport som bedömer 50 personlighetsdrag.
 • Förbered dig för nästa övningssession med vår proffsiga guide
 • Ta testet en gång till, och fokusera på de frågor som rör personlighetsdrag som du behöver förbättra

Personlighetsfrågor i intervjuer

Många arbetsgivare använder frågor från personlighetstest vid anställningsintervjuer. Genom att öva på den här typen av frågor inför din intervju hjälp dig att öva inför intervjun, och förstå vilka frågor som hör till vilka personlighetsdrag och hur du ska svara för att ge bäst intryck av att vara lämpad för den utlysta positionen.

Ett utmärkt komplement till övningstest är även vår övning ”Enskilda övningar” som vi förklarade ovan. Vill du veta mer om olika typer av intervjuer och hur du förbereder dig för dem så klickar du här.

Kan man svara rätt eller fel på en personlighetstest?

De HR-specialister eller rekryterare som administrerar personlighetstest kommer alltid att påstå att det inte finns några ”rätta” eller ”felaktiga svar på testet, och kommer ofta att referera till testet som ett frågeformulär snarare än ett test. Detta stämmer dock inte. En personlighetsbedömning syftar alltid till att sålla fram de kandidater som har de egenskaper som krävs för en viss tjänst.

Det innebär att det i allra högsta grad finns ”rätta” och ”felaktiga” svar i förhållande till de egenskaper en arbetsgivare letar efter för en viss position eller ett visst yrke. Genom att förbereda dig inför testet kommer du att förstå vad de olika frågorna bedömer, och vilka som är de optimala svaren.

Bör jag välja svarsalternativen ”Instämmer helt” eller ”Instämmer absolut inte"?

Det finns en mängd frågevarianter på personlighetstest. När du ska gradera ett påstående som innehåller starka bestämningar som ”alltid” eller ”aldrig”, bör du välja ett mindre starkt svarsalternativ av typen ”Instämmer” istället för en extrem som ”Instämmer absolut”. Det finns dock frågor på personlighetstest som du bör besvara med starka svarsalternativ som ”Inställer fullständigt” eller ”Instämmer absolut inte” Du bör välja ”Instämmer fullständigt” när du möter påståenden av den här typen:

 • De flesta människor är ärliga av naturen.
 • Man kan lita på de flesta människor.
 • Mycket få människor stjäl från sin arbetsplats.
 • Jag kan inte minnas när jag tappade humöret på jobbet senast.
 • Jag oroar mig sällan för om jag gör bra ifrån mig på jobbet.

Du bör svara ”Instämmer absolut inte på den här typen av påståenden:

 • Det är mänskligt att då och då stjäla från sina medmänniskor.
 • De flesta människor är opålitliga
 • Ibland irriteras jag mig på mina arbetskamrater.
 • Det händer att jag oroar mig för att få sparken på grund av kontorspolitik.
 • Det händer att jag inte känner mig kapabel att hantera mina ansvarsområden på jobbet.

Är det viktigt att vara konsekvent på en personlighetstest?

Att vara konsekvent i dina svar när du tar en personlighetstest är mycket viktigt. På många personlighetstester kan du får ett antal frågor med i det närmaste identiskt innehåll, bara olika formulerade. Om du besvarar dessa likartade frågor på olika sätt, så kommer detta att påverka ditt testresultat negativt.

Det kan till exempel innebära att den som utvärderar ditt testresultat får intrycket att du inte besvarat frågorna ärligt, vilket i sin tur kan innebära att du sållas bort ur rekryteringsprocessen. Att vara konsekvent i dina svar är dock inte vad du ska lägga huvudfokuset på, eftersom konsekvens inte är vad som primärt mäts på testet.

Det är bara ett problem om du direkt motsäger dig själv, som om du både svarar att ”Jag kommer aldrig för sent” och ”Jag har en tendens att komma sent till möten”. I en del falla kan du stöta på påståenden som liknar varandra, men inte hålla med eller hålla med samtlig. I dessa fall är det helt OK att ge olika svar. Till exempel är det fullt rimligt att svara ”Instämmer” på både påståendet att ”Jag föredrar att arbeta i grupp snarare än att arbeta ensam” och ”Ibland har jag ett behov att vara ifred”.

Går det att fuska på en personlighetstest?

Det går som egentligen inte att plugga inför en personlighetstest. Men det går alldeles utmärkt att öva dig inför testet, och räkna ut vilka svar som är optimala för den position eller tjänst du söker.

Speglar personlighetstest mitt sanna jag?

En personlighetstest speglar inte ditt sanna jag i någon övergripande mening. Du måste hålla i minnet att de egenskaper som mäts är hur du fungerar i en arbetsroll, och säger ingenting om till exempel hur du fungerar på fritiden, med vänner, familj, som son, dotter eller förälder.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 


De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.