CEB's SHL Test : Förberedelser och övningsfrågor - JobTestPrep

SHL-test

CEB Talangbedömning är det nya namnet på det välkända talangbedömningsföretaget SHL. Sedan förvärvet år 2012, har arbetsgivare och rekryterare gradvis börjat hänvisa till sina prov som "CEB SHL Talangbedömningstester". Trots namnförändringen har SHL-provet inte ändrats. CEB:s SHL producerar dussintals olika prover. De specifika tester som du kanske behöver göra, beror på din arbetsnivå eller på den tjänst du söker. 

Tips för att klara SHL prov

 • CEB:s SHL erbjuder dussintals olika prover som varierar mycket i form och svårighet, beroende på arbetsområde och nivå av aktuellt jobb.
 • Majoriteten av CEB:s SHL-tester är datoriserade, levererade antingen online eller på rekryteringsbyrån. Man kan dock hitta pappersbaserade versioner av en del prov.
 • CEB:s SHL använder en unik screeningmetod i några av sina tester, kallad verifieringsmetoden. Enligt denna metod gör kandidaterna först ett oövervakat online-test, och senare en övervakad, kortare version av testet för att garantera att resultaten är tillförlitliga. 
 • Hur fungerar SHL-test? De flesta av CEB:s SHL-prov har strikta tidsbegränsningar. Man måste dock inte nödvändigtvis fylla i alla frågor inom den tilldelade tiden.
 • Resultatet för CEB:s SHLs test är relativt. Det innebär att dina poäng bestäms utifrån jämförelsen av dina resultat med andra personer med liknande utbildningsbakgrund. 

 

Företag som använder SHL test vid rekrytering

Amazon Morgan Stanley
Barclays Bank Freshfields
Capital One Tesco
IMI Hydronic Engineering IBM
J.P. Morgan PwC
Karolinska Institutet Acando
Klarna Heineken
KPMG Ernst & Young
Macquarie Bank Leo Pharma
Vattenfall HSBC

Prova-på-tester

 • SHL numeriskt resonemang
 • SHL verbalt reasonemang
 • SHL induktivt resonemang
 • Personlighetstest
 • Mera exempel

CEB's SHL Numerical Reasoning Tests

SHL Free exam

JobTestPrep hjälper arbetssökande att få en anställning. Då vi vet att många företag ber sökande att ta CEB SHL numeriska tester har vi designat övningsmaterial som är väldigt likt ursprungliga SHL-testen. Testerna i vår allomfattande PrepPack ™ har olika svårighetsgrader, allt från grundläggande till operativa, ledande och avancerade tester, som vanligtvis tas av sökande som siktar på chefspositioner.

Våra tester i beräkningar, numeriska resonemang och numeriska serier kommer att skärpa ditt matematiska tänkande och hjälpa dig att göra de mest komplicerade beräkningarna snabbare och utan fel. Våra stegvisa studieguider låter dig följa dina framsteg och välja de test som du behöver. Öva genom att använda JobTestPreps resurser och börja utnyttja din latenta potential hos det företag du vill.

Vad ingår?

 • 28 numeriska resonemangstest med SHL-stil
 • 9 övningar med ordproblem
 • 10 numeriska serieövningstest
 • 17 studiehandböcker och videoguider
 • Detaljerade förklaringar och lösningstips
 • Smarta poängrapporter
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst
 • Mängder av tips

 

CEB SHL Verbal Reasoning Tests

Questions from SHL exam

JobTestPrep har samlat olika testsimuleringar baserade på de ursprungliga verbala testerna CEB SHL i en exklusiv PrepPack™. Våra tester sträcker sig från inträdesprov till operativa, ledarskaps- och avancerade nivåtester som vanligtvis erbjuds sökande som söker chefspositioner. De mäter både din allmänna kunskaper om grammatik och din förmåga att analysera komplicerade texter.

Oavsett vilken nivå av CEB SHL Verbal-test du behöver ta innehåller vår PrepPack ™ material som kan stärka din språkkunnighet och förbättra din förståelse av grammatikregler tillsammans med denotation och konnotation. Detaljerade studieguider och svarsnycklar som läggs till i våra tester hjälper dig att utvärdera dina framsteg och identifiera områden där du borde satsa mer för att lyckas med din undersökning före anställningen.

Vad ingår?

 • 15 verbala test i SHL-stil
 • 4 läsförståelsestest
 • 10 sant/falskt/går inte att säga-test
 • 12 ordförrådstest
 • 4 studiehandböcker och videoguider
 • Svar, fullständiga förklaringar och lösningstips
 • Smart score reports
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

CEB SHL's Logical/Inductive Reasoning Test

SHL Tips and tricks

Oavsett om du precis har tagit examen och börjar bygga din karriär, eller om du är en erfaren arbetare som vill få den befordran som du önskar, finns det en bra chans att du kommer att bli ombedd att ta en av SHLs induktiva resonemangstest. Med oss lär du dig hur du lyckas påp testen. I de flesta fall kommer det att vara Verifier Inductive Reasoning-testet I det här testet presenteras en rad figurer som består av linjer, former, pilar etc.

Du måste identifiera det underliggande mönstret för den sekvensen och välja vilken figur som skulle komma härnäst i serien från de tillgängliga alternativen. Denna frågetyp förekommer i hög utsträckning i CEB:s SHL-induktiva test, och det är också möjligt att hitta andra typer av frågor. Till exempel kan du presenteras med en matris av former som saknar en bit och ombeds att identifiera den saknade biten från de tillgängliga alternativen.

Vad ingår?

 • Hundratals vningsfrågor i logiska/induktiva resonemang
 • CEB SHL-stil på frågor av typen nästa i serien
 • Andra frågeformat för övrig övning
 • Induktiv resonemangsvideo: Vanliga mönster introduceras
 • Detaljerade förklaringar och lösningstips
 • Exklusivt för JobTestPrep
 • De senaste övningssmaterialen
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

CEB SHL's OPQ32 Personality Test

SHL Personality test

Frågeformuläret för arbetspersonlighet, OPQ32, är ett personlighetsprov som administreras av CEB:s SHL. Testet består av högst 104 frågor som mäter 32 specifika personlighetsegenskaper. Det är mycket komplext och administreras på en dator. Ett block med fyra uttalanden presenteras för kandidaten som måste välja det uttalande som bäst beskriver honom och det uttalande som beskriver honom minst.

Vad ingår?

 • Lär du hur du passerar personlighetstestet
 • Professionell personlighetsträningstest
 • Analys av 50 egenskaper som arbetsgivare letar efter
 • Detaljerad beskrivning av OPQ-skalor
 • Avslöjar vad arbetsgivare söker efter hos den arbetssökande
 • Personlig feedback - anpassad till din arbetsnivå
 • Vet vad du kan förvänta dig på testdagen
 • Bonus: Den fullständiga guiden till personlighetsprov
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

CEB SHL's Critical Reasoning Test and Supervisor Tests

SHL Questions from the exam

Batteriet av kritiska resoneringstestet (CRT) består av en serie verifieringstest. Hur du tar dessa test?Dessa tester kommer att administreras online och sedan verifieras av en kortare version av testet vid bedömningscentret. Kandidater som kan dra nytta av detta paket är de som ansöker om ledarskapsjobb och chefsjobb. Arbetsledare och chefer på lägre nivå hanterar vanligtvis timarbetare och ansvarar för planeringsscheman, träning och tilldelning av anställda till specifika uppgifter, dagliga beslut etc. Potentiella jobbtitlar - teamledare, first line-övervakare, callcenter-övervakare, kundtjänstövervakare. Industrier som SHL använder CRT-batteriet för - bygg, gruvindustri, olja, metalltillverkning, livsmedelstillverkning, offentlig sektor, hälsovård och mer.

Vad ingår?

 • 57 lämplighetsprov
 • Verbala resonemang & verbal utvärdering
 • Numeriska resonemang & datatolkning
 • Induktiva resonemang/diagrammatisk serie
 • Mekanisk förståelse & mekaniska resonemangstest
 • Spatiala förmågeövningar
 • Studiehandböcker och videoguider hur numeriska, verbala och induktiva resonemang fungerar
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

CEB SHL's Personnel Test Battery (PTB)

SHL Verbal questions

En av de mest grundliga testerna som administreras av SHL är personaltestbatteriet, SHL PTB. Det här är provet för arbetsgivare som vill anställa människor som kommer att arbeta i positioner som involverar administrativt arbete. Dessa inkluderar sekreterar- och ordbehandlingsjobb samt lagerjobb.

Vad ingår?

 • 36 lämplighetsprov, över 300 frågor
 • Kontorskontrolltest
 • Lär dig hur du ska tänka på SHL-test
 • Verbal förståelse och verbal användning
 • Numerisk beräkning och numeriska resonemang
 • Verbala och numeriska studieguider och videoguider
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

CEB SHL Style Information Technology Test Series (ITTS)

SHL sample test

Informationsteknologi-testserien, eller ITTS, är en CEB SHL-lösning som erbjuds arbetsgivare som vill hitta kandidater för IT-positioner. Få en detaljerad beskrivning av ITTS: s nödvändiga förmågor och testinnehåll. Dessa tester är en uppsättning av sju olika bedömningar och kan användas oberoende eller som en del av en mer omfattande bedömning. Dessa tester används för nästan alla typer av tjänster i IT-världen, inklusive teknisk support, webbutvecklare, webbansvariga, programmerare och nätverkstekniker.

Vad ingår?

 • 47 lämplighetsprov
 • Verbala resonemang - sant/falskt/går inte att säga
 • Numeriska resonemang - tabeller, grafer
 • Nummerserier
 • Spatiala resonemang
 • En mängd olika kontrolltest - inklusive datorkontroll
 • Diagrammatiska resonemang & diagramming
 • Syntaxkontrolltest
 • Videoguider
 • Svar med fullständiga förklaringar och tips på lösningar
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

 

CEB's SHL & Management and Graduate Item Bank

SHL Numerical Questions

Om du ansöker om ett akademiskt jobb/ledningsjobb kommer du sannolikt att stöta på en serie populära CEB SHL-test. CEB:s SHL Management and Graduate Item Bank (MGIB) används av arbetsgivare för val på ledande, professionell eller akademisk nivå. De som ansöker om en anställning på denna nivå borde förvänta sig att stöta på ett verifieringstest och ett Management and Graduate Item Bank (MGIB)-test. Vi lär dig hur du lyckas på dessa test.

Ett verifieringstest är ett oövervakat test skickat via e-post, följt av korta, kontrollerade kontroller som kontrolleras vid bedömningscentralen eller företagskontoret. MGIB-test är vanligtvis övervakade tester, så du tar dem på en bedömning eller testcenter, där de antingen kommer att ges online eller vara pappersbaserade. CEB:s SHL MGIB innehåller två testkategorier: numeriska kritiska resonemang och muntliga kritiska resonemang. Varje kategori innehåller sex testversioner av olika längder och tidsramar.

Vad ingår?

 • Över 100 lämplighetsprov, totalt 2300+ frågor
 • 22 numeriska tester + 8 numeriska övningar
 • 21 muntliga tester + 4 läsförståelsetester
 • 11 logiska/induktiva tester + 6 extra tester
 • 13 deduktiva resonemangstester
 • 9 mekaniska tester
 • 10 diagrammatiska resonemangs- och diagramtester
 • 12 test i spatiala förmågor
 • 3 dator- och kontrolltester
 • 14 videoguider och 9 studieguider
 • Tips och lösningar
 • De senaste övningssmaterialen på engelska
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst

 

Free SHL Numerical Reasoning Sample Question

Free SHL simulation with explanations

Correct Answer: (4)

Answer Explanation

We first add the number of miles each of the surveyors traveled in the first three months. Surveyor 1 = 2,675 + 3,256 + 1,890 = 7,821 Surveyor 2 = 2,986 + 2,742 + 2,250 = 7,978 We then subtract the number of miles Surveyor 1 traveled from the number of miles Surveyor 2 traveled: 7,978-7,821 = 157 miles ≈ 160 miles. The answer is 160.

Free SHL Verbal Reasoning Sample Question

SHL Verbal Reasoning Sample Questions

Correct answer: (2)

Answer Explanation

The text mentions that "warning", "fine" and "suspended prison sentence" are the most prevalent methods of punishing in cases of drug possession, adding that "community work orders" are also occasionally used. This makes for four methods of punishment. However, note that there are other types of drug offences mentioned in the text, such as supply offences, which are punishable by prison sentence (which is different than suspended prison sentence). So, we have at least five methods of punishment pertaining to at least two types of drug offences. Thus, the statement is FALSE.

Free SHL Inductive/Logical Reasoning Sample Question

Free SHL Inductive Logical Reasoning

Correct Answer: (3)

Answer Explanation

In this question there is an S shape in every frame. The colour of the S shape and its background change alternately so when the S is white (frame 1), the next frame (2) the S will be black. The pattern for the different frames is therefore 1, 3, and 5 for the white S's and 2, 4, and 6 for the black S's. The entire frame in each sequence i.e. 1,3,5 rotates 90 degrees clockwise. Therefore, the answer is 3.

Free SHL Deductive Reasoning Sample Question

Free SHL Deductive Reasoning

Correct Answer: (B)

Answer Explanation

Since we are told that Stella works morning shifts, and that Jane never works morning shifts, the statement in answer choice B must be true. Let's go over the rest of the answer choices: Answer choice A – we know that morning shifts last 7 hours, that Jane is a saleswoman and that she does not work morning shifts.

However, we cannot deduce that this applies for every other salesperson as well. The fact that Jane does not work morning shifts does not mean salespersons do not work morning shifts as a rule. Answer choice C – since we are told that Jane never works morning shifts, this statement must be false. Answer choice D – all we know about Stella is that she works both morning and afternoon shifts, and that she called in sick today.

There is no information regarding the nature of her work, therefore we cannot say whether she is a saleswoman or not. Answer choice E – the fact that Stella called in sick does not necessarily mean she was telling the truth, therefore we cannot tell whether or not she is really sick. Plus, even if she were sick, this still would not necessarily mean she was running a fever.

Varför ska jag förbereda mig inför ett CEB SHL-test?

JobTestPreps förberedelsepaket är skräddarsydda för tjänster på högskolenivå, akademiker, chefer, högre chefer, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och direktörer. De innehåller aktuella övningssmaterial som liknar CEB:s SHL-begåvningstester. Oavsett vilken position du söker, så erbjuder JobTestPrep en allomfattande preparationserfarenhet. Vi erbjuder studieguider, videotutorials, tips, frågor och detaljerade förklaringar för att nå din framgång. Se till att överträffa konkurrensen och gör allt som står i din makt för att få det jobb du vill ha.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.