Hitta lämplighetstest gratis

Har du sökt jobb och blivit ombedd att ta ett- eller flera begåvningstest för att de ska kunna utvärdera din förmåga? Självklart vill du då förbereda dig inför arbetsgivarens rekryteringstest. Vi på JobTestPrep vill att just du skall ha de bästa chanserna att få tjänsten. Därför ger vi dig nedan ett urval av gratis exempel inför ditt lämplighetstest. Läs frågorna, klicka på det svar du tror är rätt och se om du har svarat rätt. 

Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra produkter får du gärna kontakta mig.

Innehåll

Matrigma test gratis

Matrigma är ett begåvningstest från testleverantören Assessio som går ut på att hitta nästa matris i serien. Många arbetsplatser kräver att kandidaten klarar ett Matrigma test i rekryteringsprocessen. Med våra gratis exempel nedan kan du få en inblick i vad Matrigma går ut på och vad för typ av frågor som erbjuds i vårt Matrigma PrepPack™ 

1. Välj den bild som fulländar matrisen:

Matrigma - gratissida - ex 1

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2.

Lägg märke till att när du tittar längs raderna i tabellen ovan är formerna i den högra kolumnen kombinationer av de två formerna till vänster om dem. Därav måste svaret vara en svart fyrkant.

Lyckades du svara rätt? Prova en lite svårare fråga:

2. Välj den bild som fulländar matrisen:

Matrigma - gratissida - ex 2

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Det rätta svaret är svarsalternativ 3.

Figurerna till vänster och i mitten i varje rad har kombinerats för att skapa den högra figuren genom att följa två uppsättningar regler:

Streck:
* Överlappande streck i figurerna till vänster och i mitten syns inte i figurerna till höger.
* Streck som inte överlappar syns i figurerna till höger.

Prickar:
1. Överlappande prickar i figurerna till vänster och i mitten syns i figurerna till höger.
2. Prickar som inte överlappar syns inte i figurerna till höger.
Om man följer dessa regler måste det rätta svaret vara svarsalternativ 3.

 Klarade du även den mellansvåra frågan? Kan du svara rätt på ytterligare en svårighetsnivå? Prova här:

3. Välj den bild som fulländar matrisen:

Matrigma - gratissida - ex 3

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Det rätta svaret är svarsalternativ 4.

För att fullborda matrisen måste du identifiera linjernas rörelse i deras progression inom raden.

Varje figur utgörs av en rundad kvadrat med två linjer — ungefär som en klocka. Om du tittar på den övre raden kan du se att båda linjerna rör sig, men till olika grad i varje ram. Om du går från den vänstra figuren till den mellersta figuren kan du se att den första linjen (den vertikala) rör sig 45° medurs och den andra (den horisontella) rör sig 90° medurs.

Om du går från den mellersta figuren till den högra figuren kan du se att den första linjen (nu vinklad) rör sig 90° medurs och den andra linjen (nu vertikal) rör sig 180°.

Du kan hitta den saknade figuren genom att följa detta mönster i den nedre raden. Om du utgår från den mellersta figuren kan du avgöra den saknade figuren genom att flytta den vinklade linjen 90° medurs och den vertikala linjen 180°.

De gratis exempelfrågorna ovan är från våra Matrigma-test

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

UNIQ test gratis

UNIQ är begåvningstestet för dig som vill bli polis. Det genomförs av Pliktverket och innehåller många olika delmoment. Testet behövs inte vid polis sommarjobb men kan vara nyttigt att öva på ändå. Vi visar några gratis frågor från olika delar av UNIQ-testet så att du vet lite vad du har att vänta dig men ska du verkligen ta testet och vill prestera bra rekommenderar vi såklart att du köper vårt Polisutbildning PrepPack™ efter att du svarat på UNIQ gratis frågor. 

1. Talserier

Se följande talserie där ett ? finns istället för ett tal.

64 | ? | 100 | 121 | 144 | 169

Vilket tal fulländar serien?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2.

64,   81,   100,   121,   144,   169
82    92     102    112    122    132

Serien i den här frågan följer mönstret: n2, n= 8, 9, 10…

Talserien ovan är en från en lätt nivå av vårt övningstest men du kan öva mer om du köper vårt PrepPack™.

2. Logiska analogier - figurer

Logiska analogier, UNIQ - gratissida - ex 1

Välj det svarsalternativ som har samma relation till figur 3 som figur 2 har till figur 1:

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

I detta exempel roteras figuren till vänster 90 grader åt höger. Dessutom roterar dess delar (den tomma och den ifyllda triangeln) 180 grader båda två. Frågans analogi roteras därför 90 grader till höger, och dess två delar (en tom och en ifylld kvadrat) ser exakt likadana ut efter att ha roterats 180 grader. Således måste det korrekta svaret bli svarsalternativ 5.

Tyckte du att den gratis logiska analogifrågan var svår? I så fall rekommenderar vi dig att öva mera. Om du tyckte att frågan var lätt kan vi försäkra dig om att det finns svårare i våra övningstest inför polisutbildningen.

3. Språkliga antonymer

En antonym är samma sak som en motsats. T.ex. är främja och motarbeta antonymer.

Välj rätt antonym till: altruism

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är egoism, svarsalternativ 2.

Definition:

altruism, det att sätta andras intressen fram­för sina egna
SYN: oegennytta MOTSATS egennytta, egoism

Exempelmeningar:

Att hela tiden bry sig mer om andra än om sig själv är kanske altruistiskt, men i det långa loppet är det svårt att bry sig om andra om man inte också tar hand om sig själv.

De gratis exempelfrågorna ovan är från våra övningar inför UNIQ-testet för Pliktverket

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

Alva Labs Logic test gratis

Alva Labs är ett svenskt företag som bl.a. erbjuder test för dig som vill jobba på bank m.m. Alva Labs logiktest är ett induktivt test i form av 3x3 matriser. Till skillnad från Matrigma som nämns ovan är reglerna ibland lite mer komplicerade. Vi erbjuder ett fullt Alva Labs PrepPack™ men nedan kan du prova på några frågor från Alva Labs logic test gratis. 

1. Välj den bild som fulländar Alva Labs 3x3 matrisen:

Alva Labs - gratissida - ex 1

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2. 

I den här frågan används ett rotationsmönster. På varje rad (från vänster till höger), roterar figuren 45˚ medsols.

I varje kolumn (uppifrån och ner) roterar figuren 45˚ motsols.


Enligt detta mönster måste det korrekta svaret vara figuren i svarsalternativ 2.

Du kan se rotationerna nedan i bilder: 

Vi erbjuder 3 kompletta övningstest för Alva Labs logic test. Exemplet ovan är från det första övningstestet. Vill du prova att svara på en fråga från det andra övningstestet kan du göra det här:

2. Välj den bild som fulländar Alva Labs 3x3 matrisen:

Alva Labs - gratissida - ex 2

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1. 

I den här frågan finns tre olika figurer: en kvadrat, en cirkel och en stjärna som förflyttar sig runt i ett stort X. 

Om vi tittar på raderna från vänster till höger kan vi se att figurerna flyttar runt X-figuren. Placering av figurerna förflyttas 90° modsols, vilket betyder att vi har ett 90° rotationsmönster. 
Med varje steg ändras figuren till en annan figur, helt tiden efter samma logiska mönster: 

Tillsammans med rotationen ser förflyttningarna och förändringarna ut såhär: 

När man tittar på kolumnerna uppifrån och ner ser vi att samma mönster följs. Varje kolumn har en kvadrat, en cirkel och en stjärna som förflyttar sig och förändras till en annan figur med varje 90° medsols rotation. 

Om vi följer dessa regler kan vi se att den saknade bilden måste innehålla en cirkel och en stjärna enligt följande mönster: 

Vill du även se ett gratis exempel från det tredje övningstestet för Alva logiktest? Det kan du göra här:

3. Välj den bild som fulländar Alva Labs 3x3 matrisen:

Alva Labs - gratissida - ex 3

Klicka på det korrekta svarsalternativet:

Det korrekta svaret är svarsalternativ 5.

I den här frågan består varje figur av tre objekt uppradade bredvid varandra. Två typer av objekt kan synas: en diamant och en symbol som syns i två olika riktningar som ser ut såhär: ˧ / Ͱ.

Mönstret här är komplicerat: två figurer från samma rad eller samma kolumn kombineras för att bli en tredje figur. När man kombinerar två figurer till en tredje figur följs dessa regler: 

1. När två identiska objekt överlappar varandra skapar de en diamant som tredje figur:

2. När en av de här objekten ˧ / Ͱ och en diamant överlappar varandra roterar ˧ / Ͱ figurens 180 grader i den tredje figuren (som de skapar):  

Mönstret följs både vågrätt och lodrätt, alltså både om man tittar på raderna och på kolumnerna. 

Det finns alltså två sätt att lista ut vilket som är det korrekta svaret här, antingen tittar vi från vänster till höger eller uppifrån och ner. 

Om vi t.ex. tittar på den högra kolumnen kan vi se att den översta figuren består av ett ˧ objekt och två diamanter. På mittenraden består figuren av tre ˧. Om vi sätter ihop de två figurerna överlapparna de såhär:  

1. ˧ objektet på den vänstra sidan högst upp överlappar mittenfiguren och det betyder att en diamant måste synas i den saknade figuren. 

2. De två diamanterna i mitten och till höger i den högsta figuren överlappar två ˧ i mittenfiguren. Enligt mönstret betyder det att överlappningen resulterar i två Ͱ, i mitten och till höger i den saknade figuren. 

Den tredje figuren i kolumnen måste alltså bestå av följande objekt: diamant, Ͱ, Ͱ och det korrekta svaret är svarsalternativ 5.

De gratis exempelfrågorna ovan är från våra Alva Labs Logic test

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

Logiktest gratis

Det finns många olika logiktest som kan krävas för att få ett jobb. En del är induktiva- och del deduktiva slutledningsförmåga test. Tillsammans kallas dessa typer av logik test ofta test i abstrakt tänkande. Hos jobtestprep.se erbjuder vi logiktest från flera olika testleverantörer, som Aon, SHL, People Test SystemsACE m.m. Nedan kan du öva på några olika typer av logiktest gratis.  

Induktiv slutledningsförmåga - prova på gratis

Induktiv logik är förmågan att applicera en regel till en situation, bild eller liknande. Med test i induktiv logik kan en arbetsgivare se hur en potentiell kandidat för ett jobb resonerar kring olika logiska problem och kan dra slutsatser om hur kandidaten kommer att reagera i olika situationer. Symbolserier, matriser, ”odd one out” m.m. ingår i dessa typ av tester. Nedan kan du prova på ett exempeltest i gratis induktiv slutledningsförmåga. De olika frågorna kommer från olika typer av induktiva logiktest, så att du kan få en inblick i olika versioner av denna form av lämplighetstest. 

1. Vilken bild följer inte regeln?

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Det korrekta svaret är bild 8.

Objekten skapar en numerisk serie: När du flyttar från ett objekt till ett annat ökar antalet stjärnor med 1 och från objekt 5-8 minskar antalet stjärnor med 1.

Det enda objektet som inte följer regeln är nr 8, eftersom det har 3 stjärnor istället för 2. 

Ett annat sätt att se frågan är att säga att objekten skapar en formell serie: Varje gång en ny stjärna lägg till och från #5 och vidare, varje gång en stjärna tas bort, återskapas det förra objektet och mönstret av stjärnor.

OBS! Du behöver inte lista ut båda typer av serie för att förstå vilket svar som är korrekt. 

Den gratis exempelfrågan ovan är från Aon Scales ix - Odd One Out

2. Vilken av följande symboler passar inte in?

SHL - gratissida - ex 1

Välj den siffra som motsvarar symbolen som inte passar in i mönstret:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Varje bild visar en symbol och 2-3 cirklar. Bilder1, 3, 4 och 5 visar minst en cirkel inuti symbolen. På bild 2 saknas cirkeln i mitten av pentagonen. Därför är det korrekta svaret svarsalternativ 2. 

Distraktioner:
Ytan runt symbolen inkluderar ibland cirklar. 
Två av figurerna är tredimensionella.  
Symbolerna har alla olika antal sidor.  

Den gratis exempelfrågan ovan är från SHL Inductive Reasoning - Odd One Out

3. Dessa två rutmönster följer en regel

Aon Scales clx - gratissida ex 1

Vilka två av följande svarsalternativ följer samma regel?

Korrekt!

Fel

Fel

Korrekt!

Svar: 1 & 4

Förklaring: Regeln är att alla fyra hörn i rutmönstret visar samma symbol. Resten av rutmönstret visar andra, olika symboler. De enda svarsalternativen som följer denna regel är svarsalternativ 1 och 4. Det är därför det korrekta svaret. 

Den gratis exempelfrågan ovan är från Aon Scales clx - Induktiv slutledningsförmåga, avancerad nivå

Deduktiv slutledningsförmåga - prova på gratis

I motsats till induktiv slutledningsförmåga bedömer ett test i deduktivt logiskt tänkande hur du enligt en specifik, redan känd regel lyckas utesluta eller välja det felaktiga- eller korrekta svaret. Exempel på deduktiva slutledningsförmåga test är syllogismer och ifyllnad av rutmönster, som Aon Scales lst, vilket liknar en sudoku fast med symboler istället för siffror. Nedan kan du prova på deduktiv slutledningförmåga test gratis. Du kan svara på några gratis exempelfrågor för att se hur deduktiva test kan se ut.  

1. Vilken figur skall ersätta '?' ?

Aon scales lst - gratissida - ex 1

Klicka på den korrekta symbolen:

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Det korrekta svaret är en cirkel.

Figuren som saknas i den fjärde kolumnen är en cirkel.

Därför är det korrekta svaret 

Den gratis exempelfrågan ovan är från Aon Scales lst

2. Dra en logisk slutsats från följande text - syllogismer:

Det hänger fyra tavlor på ett museum: en bild av naturen, en bild av ett kök, en bild av en park och en bild av apelsiner.

Tavlorna målades av Jones, Smith, Hardy och Lane. Naturbilden hänger bredvid Smiths tavla. Naturbilden hänger också mellan tavlan med parken och Hardys målning.

Jones målade varken naturbilden eller apelsinerna.

Vilket påstående måste vara sant?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1: Jones målade tavlan av köket.

Tavlan av naturen händer bredvid Smiths tavla och mellan Hardys tavla och tavlan av parken. Vi kan därför dra slutsatsen att Smith målade bilden av parken. Eftersom Jones inte målade naturbilden, tavlan av apelsiner eller tavlan av parken måste han ha målat köksbilden. 

Den gratis exempelfrågan ovan är från SHL Verify - deduktiv slutledningsförmåga

3. Dra en logisk slutsats från följande text - avancerade syllogismer:

Solenergi- och kärnkraftdrivna elkraftstationer är relativt miljövänliga, medan fossilbränsle och biosbränsle-stationer är skadliga för miljön. Kärnkraft och fossilbränslestationer kräver närhet till havet medan solenergi och biobränsleenergi kan placeras inåt landet på torr mark. West Harbour är en liten stad mitt i landet och borgmästaren där vill bygga en miljövänlig elkraftstation. 

West Harbours geografiska placering är varken fördelaktig för att bygga en fossilbränslestation eller en biobränslestation: Stämmer påståendet med texten eller ej? Svara genom att klicka nedan:

Fel

Korrekt!

Det korrekta svaret är att påståendet inte stämmer med texten.

Miljövänlig energi = A, behöver närhet till havet = B.

Enligt dessa regler, A + B → kärnkraft, A + ~B → solenergi, ~A + B → fossilbränsle, ~A + ~B → biobränsle.

Det kanske är lättare för dig att se svaret klart i tabellform. Det är enkelt att analysera en tabell så du kan komma fram till svaret snabbare. OBS! Det är nödvändigt att skapa komplementerande gruppen så att varje typ av energi kan sättas i en specifik grupp. 

Medan West Harbours geografiska placering inte passar för en elkraftstation som drivs av fossilbränsle kan biobränsle fortfarande passa. Dock stämmer inte påståendet med texten då det lyder "varken eller", vilket betyder att antingen passar båda typer av energi eller så passar inget av dem.  

Den gratis exempelfrågan ovan är från våra Deduktiv slutledningsförmåga-övningstest - avancerade syllogismer

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

Lokförare test gratis

Lokförarutbildningen genomförs av flera olika skolor men testen är liknande då svenska lokförare måste uppfylla europeiska krav. Bl.a genomförs logiktest, språktest och praktiska test. Många av testen för de största skolorna, som MTR kommer från Aon. Här kan du se några gratis exempel på frågor från olika lokförare test du kan behöva ta. 

1. Navigering

Detta test går ut på att välja rätt riktning i en sekvens. Nedan kan du se en första instruktion och sedan en första fråga i ett navigeringstest.

Navigering - gratissida - ex 1

Låtsas att du är föraren i en bil och välj den korrekta körmanövern:

navigering - gratissida - ex 2

Välj den korrekta körmanövern genom att klicka på rätt pil (för rätt riktning):

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Den första instruktionen var att åka rakt fram. Riktningen var alltså UPP. I den första frågan är riktningen sedan NER. Det betyder att den korrekta körmanövern är en U-SVÄNG.

Från förarens perspektiv kommer bilen att göra en u-sväng: 

Den gratis exempelfrågan ovan är från ett av våra Scales Nav test

2. Fyll i det saknade ordet

I meningen nedan saknas ett ord.

Lejonen i djurparken blev ____________ efter att en av lejonungarna avlägsnades för att genomgå en veterinärundersökning.

Välj det ord som saknas:

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Ordet "orolig" betyder "stressad" eller "uppjagad". Eftersom en av lejonungarna avlägsnades från resten av lejonen verkar det högst troligt att lejonen skulle reagera genom att bli upprörda och stressade.

Det rätta svaret är således oroliga, svarsalternativ 1. 

Den gratis exempelfrågan ovan är från ett av våra Aon Scales test i språkkunskaper

3. Reaktionsförmåga

Figurer i par passerar snabbt förbi på skärmen. Klicka på mellanslag i vårt övningstest om två likadana figurer kommer upp. Nedan kan du se en gratis exempelbild på ett par med två lika symboler i vårt övningstest för cut-e rt - reaktionsförmåga.

Reaktionsförmåga - gratissida - ex 1

Den gratis exempelfrågan ovan är från ett av våra cut-e rt test 

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

Numeriska test gratis

Förutom de typer av test nämnda ovan och självklart många många fler olika test som du får utforska på vår sajt, erbjuder vi övningar för olika typer av numeriska test. Vårt PrepPack för numeriska test passar bl.a. dig som vill jobba i finansvärlden. Nedan kan du prova på tre gratis övningar i olika typer av numeriska test som passar för finansiella yrken.

1. Ordproblem - ekvationer

Läs informationen och svara sedan på frågan.

Antalet barn på förskola A är 4 fler än antalet barn på förskola B. Om 8 barn från förskola A flyttar till förskola B kommer antalet barn på förskola B vara 1,5 gånger fler än antalet barn på förskola A. Vad är medelantalet barn på båda förskolor?

Vilket är det korrekta svaret?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Det svaret vi söker är svarsalternativ 2, 30. 

Enligt frågan är antalet barn på förskola A 4 gånger fler än antalet barn på förskola B. Med den informationen kan du skapa följande ekvation: 
A = B + 4

Frågan säger också att om 8 barn från förskola A flyttar till förskola B (alltså om antalet barn kommer att minska med 8 på förskola A och öka med 8 på förskola B) kommer antalet barn vara 1,5 gånger fler på förskola B. Om du använder den informationen kan du skapa följande ekvation: 

(A - 8) x 1.5 = B + 8

Om du sätter ihop ekvationerna kan du ersätta A med (B + 4):

[(B + 4) - 8] x 1.5 = B + 8

(B - 4) x 1.5 = B + 8

1.5B - 6 = B + 8

Separera nu alla termer som relaterar till variabel B på den ena sidan av ekvationern och alla andra termer på andra sidan:

1.5B - B = 8 + 6

0.5B = 14

Dela båda sidorna med 0.5 för att hitta värdet av B:

B = 28

Det betyder att A = 28 + 4 = 32.
Medeltalet av 28 och 32 är: (28 + 32) / 2 = 60 / 2 = 30.

2. Matematiska övningar - bråktal, decimaltal och formler

(3x – 18)/6 = x/5

Vad är värdet av X?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2 - det rätta svaret är 10.

3. Finansövning

Daniel (som bor i London) vill sätta upp ett stånd och sälja lemonad. Han har valt att hyra in sin kompis Anders för att sälja lemonaden. Följande tabell visar kostnaderna:

Finansövning - gratissida - ex 1, tabell

Daniel tar 30pence per glas.

Om ståndet står uppe i en timme, vad är det minsta antalet glas lemonad som måste säljas för att Daniel skall göra en förtjänst? (OBS! Anders arbete är inte begränsat.)

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4 - 38 glas.

För att Daniel skall göra en förstjänst måste det han tjänar vara mer än det han måste betala för att lemonadståndet skall kunna fungera.

Inkomsten från försäljningen av lemonad är: antalet glas sålda x kostnaden per glas.

Eftersom utgifterna för citroner och för socker definieras i en klumpsumma av 20 glas och engångsglas per 50 glas betyder det att man kan räkna antalet glas mellan 1 och 20 som desamma. Kostnaden för ett glas och kostnaden för 20 glas är densamma:

Kostnaden för 1-20 glas lemonad:
En timmers lön + en förpackning av 50 engångsglas + ett paket socker + en förpackning citroner
= £1 + £1 + £1.60 + £3 = £6.60

Det maximala antalet glas med lemonad Daniel kan sälja med samma utgifter är 20. Eftersom Daniel tar 30p (30 pence) per glas är det mesta han kan tjäna: 
20 x £0.3 = £6

Eftersom inkomsten är = 6 < 6.6 = utgifterna, måste Daniel sälja fler än 20 glas lemonad för att göra en förtjänst. 

Nu kan vi göra samma uträkningar men med 21-40 glas lemonad.

Utgifterna för att göra 21-40 glas lemonad är:
1 timmes lön + en förpackning av 50 engångsglas + 2 paket socker + 2 förpackningar citroner
= £1 + £1 + £(2 x 1.60) + £(2 x 3) = £1 + £1 + £3.2 + £6 = £11.2

Nu måste vi kolla om Daniel gör en förtjänst från att sälja 21-40 glas lemonad. Den största inkomsten han kan få för detta antal glas lemonad är: 40 x £0.3 = £12

Det betyder att inkomsten = £12 > £11.2 = utgifterna. Daniel skulle alltså tjäna på att sälja 40 glas lemonad. 

Eftersom uppgiften här är att hitta det minsta antalet glas lemonad Daniel kan sälja för att göra en förtjänst måste vi nu hitta det minsta numret mellan 21 och 40 som gör förtjänst. 

Skriv nu uttrycket som en olikhet och gör X till antalet glas lemonad som sålts: 
0.3X >11.2         /förenkla båda sidor av olikheten med 0.3
X > 11.2/0.3
X > 37.33

Eftersom antalet glas måste vara ett helt nummer och större än  37.33, betyder det att Daniel skulle göra en förtjänst om han sålde minst 38 glas lemonad. 

De gratis exempelfrågorna ovan är från vårt Numeriska test PrepPack™

Var du nöjd med de gratis exempelfrågorna? Skriv gärna och berätta vad du tyckte. sara@jobtestprep.com

De gratis lämplighetstest du har provat på på den här sidan är bara ett smakprov på det breda sortiment av olika typer av begåvningstest, logiktest och praktiska test vi erbjuder på vår sajt. Fortsätt gärna att utforska och lycka till!