Se exempel, prova på test i abstrakt tänkande gratis

Test i abstrakt tänkande

Testet avser att bedöma en arbetssökandes intellektuella kapacitet och förmåga att tänka nytt, snarare än vederbörandes kunskap. De liknar IQ-tester såtillvida att de testar kandidatens förmåga att se logiken i symboler och figurer, snarare än matematisk eller språklig förståelse.

Ett test i abstrakt tänkande testar förmågan att göra antaganden och dra logiska slutsatser ur information som presenteras i symboler eller mönster. I sådana test ska du vanligen hitta en saknad symbol som kompletterar en serie eller ett rutmönster. Den här typen av test ger även en god indikation på den sökandes IQ, så det är en god idé att öva ordentligt innan du tar den här typen av test.

Abstrakt tänkande

Psykometriska test som mäter förmågan till abstrakt tänkande är grundläggande även i allmänna intelligenstester, vilket är ett viktigt skäl till att de är så populära i testbatterier som bedömer lämplighet för olika positioner. I den här typen av test ska du identifiera vilken symbol som saknas i ett rutsystem, alternativt avgöra i vilket rutsystem en symbol passar in i bäst. Den här typen av test betraktas som mycket rättvisande, eftersom de inte är beroende av en persons utbildning eller kulturella bakgrund. De används framförallt för positioner som kräver initiativ- och problemlösningsförmåga.

Online-test för bedömning av abstrakt tänkande kan ges till sökanden till en mängd olika positioner. Om du ska lyckas på testet krävs det att du har en förmåga att snabbt se logiken i symbolernas former och mönster, uppfattade vilka regler som styr dem, deras likheter och olikheter, och sedan hitta det korrekta svaret.

Det bästa sättet att få en känsla för den här typen av prov är genom att öva och åter öva. Nedan har vi inkluderat ett antal exempel för att ge dig en uppfattning om hur test i abstrakt tänkande fungerar.

Men vill du verkligen imponera på din blivande arbetsgivare så rekommenderar vi att du registrerar dig hos oss på JobTestPrep redan idag, så får du tillgång till mängder av övningsmaterial, inklusive övningstest för abstrakt tänkande, liksom tips på hur du kommer fram till det rätta svaret på enklast möjliga sätt.

Test i abstrakt tänkande för anställning

Frågorna i den här typen av tester har avsiktligt utformats för att vara svåra. På så sätt kan en arbetsgivare skilja ut de kandidater som har den talang de eftersöker. Dessutom är vanligen tidspressen stor, vilket innebär att du snabbt måste förstå och kunna besvarar testfrågorna.

I flertalet fall blir dessutom frågorna svårare ju längre du kommer i provet. Trots detta följer flertalet frågor gemensamma mönster. Genom att förbereda dig kan du lära dig att känna igen dem vilket gör att du kan identifiera och lösa problemen snabbare.

Tips för test i abstrakt tänkande

Det bästa sättet att förbereda för den här typen av test är att göra dig hemmastadd med den typ av frågor du kommer att ställas inför. Nedan finner du JobTestPreps bästa tips på hur du bäst går tillväga.

  • Många människor tycker om att lösa abstrakta problem av den här typen. Genom att registrera dig hos JobTestPrep så får du tillgång till övningstest för abstrakt tänkande av allra högsta kvalitet. På så sätt får tillgång inte bara till det bästa sättet att förbereda dig inför ditt test, utan även en spännande utmaning. Våra utförliga svarsförklaringar och studieguider gör dessutom att du verkligen kommer förstå frågorna, snarare än bara memorera lösningstekniker. Detta i sin tur innebär att du kommer att kunna anpassa dig även till oväntade frågor, och få bra resultat på ditt prov.
  • En del av våra tidigare kunder som fått goda resultat med hjälp av JobTestPreps studiematerial har tipsat om att det kan vara en god strategi att kategorisera frågorna efter de lösningsstrategier som de kräver. Med andra ord bör du försöka komma på olika regler beroende på den information som frågan ger. Till exempel genom att gruppera informationen efter storlek, form eller antal, och använda detta som utgångspunkt för hur du tacklar frågorna under testet.
  • En annat tips, som är lika enkelt som det är effektivt, är att koncentrera dig på en del av mönstret i taget. Många test försöker förvirra kandidaten genom att överväldiga dem med detaljer. Titta på en aspekt av problemet i taget och räkna ut vad som är relevant och inte.
  • Tidspressen är ett annat problem i samband med den här typen av test, och det är viktigt att du är tidseffektiv under testet. Om ett problem tar för lång tid så hoppa över det och gå vidare. Bortsett från att ett specifikt problem kan ta för mycket tid i anspråk, så riskerar du att bli stressad och få dåligt självförtroende och du tillåter dig själv att fastna på en viss fråga. Detta kan vara förödande vid den här typen av prov, och kan resultera i ett sämre resultat. Har du tid över när testet är klart kan du alltid gå tillbaka och försöka igen.
  • Till sist. Om du har svårt att se symbolernas mönster kan du få en ledtråd genom att ta en titt på symbolerna i svarsalternativen, där du ibland kan hitta ledtrådar. Leta efter teman eller mönster i svarsalternativen och försök se vad som verkar viktigt när du jämför dem med frågans symboler. Om exempelvis frågan består av en serie symboler, och samtliga svarsalternativ innehåller antingen cirklar eller kvadrater, så kan du enkelt dra slutsatsen att nästa symbol i serien måste vara antingen en cirkel eller en kvadrat.

Förbered dig med JobTestPrep

JobTestPreps paket med övningar inför test av abstrakt tänkande är det proffsigaste och mest omfattande på marknaden, och det klart bästa för dig som vill förbereda dig inför denna typ av psykometriska test. Paketet erbjuder mängder av övningsprover för abstrakt tänkande och induktiv slutledningsförmåga, med hundratals frågor och förklaringar av hur du löser dem. Paketet erbjuder samtliga varianter av test för logiskt tänkande och induktiv slutledning.

Exempelfrågor för abstrakt tänkande

Nedan presenterar vi ett antal exempelfrågor för att ge dig en känsla för hur test i abstrakt tänkande fungerar.

Exempelfråga 1:

Gratist test i abstrakt tänkande

Förklaring

Logiken bakom. Trianglarna ovan “flyttar” sig en smula motsols och utåt för varje ruta. En bra metod för att lösa det här exemplet vore att i tanken plocka isär figuren i sina beståndsdelar, trianglar med andra ord, och sedan följa en enda triangels ”rörelse” genom serien. Vilket leder dig till det korrekta svaret:

Gratist test i abstrakt tänkande

 Exempelfråga 2:

Gratist test

Förklaring

Logiken bakom. En X-formad symbol har försetts med svarta och vita prickar. Bägge uppsättningar prickar är självständiga men följer likartade mönster. I serien läggs en svart prick till motsols i X-symbolens vinkel tills samtliga fyra vinklar har en svart prick. Sedan tas de bort, motsols även denna gång.

Samma sak sker med de vita prickarna, med den skillnaden att det sker medsols. Genom att undersöka ändringar före och efter rutan med frågetecken, så står det klart att frågetecknet borde fyllas med en symbol som ser likadan ut som den i ruta nummer två, med den skillnaden att den borde ha ytterligare en svart prick, fyra inalles, och en ytterligare vit prick i enlighet med ”rörelsemönstret”. Rätt svar är med andra ord:

Gratist test i abstrakt tänkande

Exempelfråga 3:

Gratist test i abstrakt tänkande

Förklaring

Logiken bakom. Varje ruta visar sin egen spegelbild i den efterkommande rutan. Dessutom läggs en ny symbol till i var tredje ruta. Det rätta svaret är med andra ord ruta 3 bland svarsalternativen, eftersom den visar en spegelbild av ruta nummer 5. Som alltså ser ut så här: 

Gratist test i abstrakt tänkande

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.