Klara Klarna logiktest

Klarna är en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Men att få in en fot i dörren är inte det enklaste. För att någon ens ska ta en titt på ditt CV krävs att du först klarar Klarnas logiktest.

Klarna ställer höga krav på blivande anställda. I det första steget måste du bevisa din förmåga till logiskt tänkande. Testet som används består av serier av matriser - och det är svårt.

Men det finns hjälp att få! I den här artikeln förklarar vi hur testet fungerar och bjuder på gratis exempel och svarsförklaringar från vårt övningspaket som simulerar Klarnas logiska test.

Klarna PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

 • Guide till Klarnas logiktest
 • Övningstest som simulerar Klarnas logiktest
 • Automatiska resultatrapporter
 • Facit med utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Klarnas test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Fakta om Klarnas logiska test

Det test du måste ta för att komma vidare i rekryteringsprocessen hos Klarna Bank är ett så kallat symbolserietest. Det är framtaget av den svenska testutvecklaren Kattis och det mäter din förmåga att snabbt inhämta och logiskt bearbeta information, liksom din förmåga att se mönster och dra slutsatser. Denna förmåga kallas ibland "flytande intelligens".

Testet är datorbaserat och tas online. Du har 15 minuter på dig att besvara 18 frågor

På testet presenteras tre matriser (rutnät) på 5 rader X 5 kolumner. I matriserna finns svarta och vita figurer (cirklar, romber eller kvadrater) som skapar former som förändras från matris till matris. Din uppgift är att bland 5 svarsalternativ välja den matris som logiskt skulle utgöra nästa matris i serien.

Skillnader mot liknande test: Vanliga symbolserietest, som exempelvis Matrigma eller på vanliga IQ-test, består av kombinationer av olika figurer av olika form, färg och struktur. Testet Klarna använder skiljer ut sig från dessa genom att formerna utgörs av endast svarta och vita figurer av samma typ.

ObsKlarna letar efter medarbetare med ganska hög logisk förmåga. Testet saknar därför de "lätta" frågor som du vanligen möter på liknande test. Samtliga frågor är "medelsvåra" eller "svåra" så bli inte förvånad om du möter motstånd direkt, det är helt normalt.

Se vår videoguide till Klarnas test nedan:x53A4UG18VI

Exempelfrågor från Klarna PrepPack™

Nedan bjuder vi på tre gratis frågor från våra övningspaket inför det logiska testet. Kom ihåg att testet innehåller 18 frågor som ska klaras av på 15 minuter. Det innebät att du i snitt har 50 sekunder på dig att korrekt besvara varje fråga.

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar serien i rutnätet?

Exempel 1

Exempel 1 för Klarna Logik
Svarsalternativ Klarna logik

Klicka på det rätta svarsalternativet:

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är (F). Hittade du rätt svar inom 50 sekunder?

Förklaring

I den här serien rör sig den mittersta raden horisontellt till höger, vilket får de svarta kvadraterna ovanför den att alternera mellan att flytta sig diagonalt moturs och medurs. Rörelsen startar med kvadraterna ovanför den mittersta raden.

I det första steget ”knuffar” de fyra kvadraterna i den mittersta raden kvadraten längst till höger diagonalt, moturs och uppåt:

I det andra steget knuffar de tre mittersta svarta kvadraterna kvadraten längst till höger i en diagonal, medurs riktning nedåt:

I enlighet med detta mönster kommer de mittersta två svarta kvadraterna i nästa steg att knuffa den längst till höger av dem i en diagonal, moturs riktning uppåt (igen).

Således måste nästa matris var den som presenteras i svarsalternativ (F).

Exempel 2

Klarna logiktest fråga 2
Klarna logiktest 2 svar

Klicka på det rätta svarsalternativet:

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är (E). Hittade du rätt svar inom 50 sekunder?

Förklaring

Den här serien har två typer av rörelser. Den första rörelsen börjar med romben i den nedersta raden. För varje steg flyttar sig denna romb (eller den grupp av romber den blir) ett steg till höger och utökas med en rom som läggs till diagonalt:

Den andra och tredje rörelsen påverkar den grupp av tre svarta romber i som visas i den första matrisens övre högra hörn. Rörelse 2: För varje steg vrids gruppen ett steg moturs. Rörelse 3: dessutom flyttar gruppen från ett hörn till nästa i en medurs rörelse. Det enklaste är att först tänka på gruppens vridning i förhållande till sig själv, för att sedan titta på gruppens förflyttning mellan hörnen som i figuren nedan:

Sammantagna leder dessa tre rörelser till denna figur:

I enlighet med dessa mönster måste alltså de korrekta svaret bli (E).

Exempel 3

Klarna Logik Fråga 3

Klicka på det rätta svarsalternativet: 

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är (B). Hittade du rätt svar inom 50 sekunder?

Förklaring

I den här serien finns i varje steg två typer av cirkulära rörelser:

De svarta cirklarna i den översta raden rör sig åt vänster. När en svart cirkel rör sig ut ur matrisens vänstra sida cirklar den tillbaka in i matrisen från den högra sidan i samma rad.

De svarta cirklarna i den näst nedersta raden flyttar sig åt höger. När en svart cirkel rör sig ut ur matrisens högra sida cirklar den tillbaka in i matrisen från den vänstra sidan i samma rad.

Illustrationen nedan visar bägge typer av cirkulär rörelse:

Hur fungerar Klarnas logiska test?

Nu när du sett några exempel kanske du undrar hur logiktestet fungerar? Samtliga frågor på Klarna Kattis logiktest styrs av 5 regler, så kallade ”rörelser”. Nedan går vi kort igenom dessa och vad som utmärker dem.

Rotation: Rotationen eller vridningen kan ske medurs eller moturs, men det är viktigt att minnas att den styrande rotationen kan relatera till grupper av figurer, hela matrisen, eller i vissa fall bägge och.

Cirkelrörelser: Figurerna kan röta sig ut ur matrisen i en ända och sedan komma tillbaka i nästa steg på sin diametralt motsatta plats (exempelvis i en rad eller kolumn) och så att säga ”ringa in” sig själv.

Minskning eller ökning vid rörelse: Oavsett i vilken riktning en figur eller en grupp figurer rör sig, så minskar eller ökar antalet ingående figurer.

Ormrörelse: En grupp figurer rör sig genom matrisens rutor som en ringlande orm.

Sammanslagning och uppdelning: Svarta figurer som när de går ihop/överlappar blir vita, för att sedan åter bli svarta när de separerar.

Du hittar en ingående och illustrerad genomgång av rörelserna som styr testet i vår guide till Klara Logiktest som följer med Klarna PrepPack™.

Tips inför Klarnas logiska test

Skumma igenom frågan för enkla svar. Börja med att snabbt överblicka matriserna, såväl rader som kolumner, för att se om något omedelbart fångar din uppmärksamhet.

Fokusera på en figur eller grupp figurer i taget. Om den rörelse som styr matrisen inte är omedelbart uppenbar, så undersöker du figurerna  i matrisen noggrant en i taget.

Försök identifiera de rörelser som styr figurerna. Kom ihåg de rörelser som vi gått igenom och se om du kan hitta  den eller de rörelser som styr matrisen. Kom ihåg att fler än en rörelse kan styra olika figurer eller figurgrupper.

Slösa inte tid på svåra frågor. Tillåt dig att spendera högst en minut per fråga. Kan du inte lösa frågan inom en minut så gissa och gå vidare till nästa.

Besvara alla frågor. Till skillnad från andra logiska test så räknas obesvarade frågor som felaktigt besvarade frågor. Du har alltså allt att vinna på att gissa snarare än lämna frågor obesvarade.

Det går att gå tillbaka till obesvarade frågor. Glöm dock inte bort att besvara samtliga frågor innan testets tidsgräns går ut.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt Klarna PrepPack™ förser dig med alla de verktyg du behöver för att förbereda dig inför Klarna-teset. Vår guide till testet förklarar hur testet fungerar och hur du ska tänka för att nå högsta möjliga resultat. Och med hjälp av 3 fullständiga övningstest som simulerar det verkliga testet vässar du din förmåga. Samtliga frågor har ingående svarsförklaringar.

Vänj dig vid testsituationen. Genom att öva vänjer du dig vid testsituationen och formatet på frågorna. Våra simulerade test har samma format och tidsgränser som det riktiga testet.
Undvik stress och nervositet. Genom att förbereda dig minskar du stressen vid själva testtillfället: Du vet vad som väntar och du har gjort det tidigare.

Väck din inre logiker. Att tänka matematiskt och logiskt är en vanesak, men efter studierna tillhör det inte vardagen för de flesta av oss. Genom att öva återuppväcker du vanan att tänka logiskt.

Såhär övar du

 • Börja med att köpa vårt Klarna PrepPack™ och läsa guiden till Klarna Logiktest, som går igenom testets logiska ”rörelser” och förklarar hur du bäst tar dig an frågorna.
 • Börja arbeta med de simulerade testen. Gå igenom din resultatrapport med facit och svarsförklaringar noggrant. Svarsförklaringarna hjälper dig förstå hur du ska tänka för att klara av frågorna.
 • Gå tillbaka till de simulerade testen och försök förbättra dina resultat. Sikta på ett resultat klart över medel, det vill säga åtminstone 6 i vår 10-gradiga skala.

Lycka till!

FAQ - Vanliga frågor och svar

Att söka jobb på Klarna är enkelt, det är landa jobbet som är svårt. Klarna annonserar ut lediga jobb på alla de större jobbsökarsajterna, som Jobbsafari och LinkedIn. Men det enklaste sättet att hitta lediga tjänster är på Klarnas hemsida, som även innehåller nyttiga upplysningar om deras rekryteringsprocess, som i korthet ser ut så här:

 1. På Klarnas karriärsida hittar du alla de lediga jobb som finns. Du kan enkelt lista lediga tjänster efter yrkesområde och geografisk placering.
 2. Fyll i och skicka in din ansökan. Du kan antingen fylla i uppgifterna manuellt eller låta LinkedIn fylla i dem automatiskt. Sedan bifogar du CV, personligt brev och eventuella länkar till arbetsprover/portfolio.
 3. När din ansökan mottagits blir du tillskickad en länk till ett logiskt test via e-post. Detta test skickas ut från Kattis, den svenska testutvecklare Klarna anlitar. För att någon alls ska ta en titt på ditt CV så krävs det att du får bra poäng på detta test.
 4. Passerar du Klarnas logiska test så sker ett traditionellt urval och om du matchar för den sökta tjänsten så kallas du till en första intervju, som vanligen sker via telefon eller videokonferens.
 5. Den första vändan intervjuer fokuserar på dina specifika kunskaper, liksom på din bakgrund och erfarenhet. Om du söker jobb som utvecklare kan även specifika test i kodning förekomma.
 6. Den andra vändan intervjuer kommer i hög grad att hanteras av dina eventuellt blivande chefer och kommer att handla om den specifika roll du kommer att fylla hos Klarna.

Det korta svaret är ja. Klarna logiktest är kalibrerat för att mäta genomsnittlig logisk talang och uppåt. Detta innebär att de där "jättelätta" frågorna i stort sett lyser med sin frånvaro. För att komma i fråga som arbetssökande måste du prestera en bit över medel, vilket på testets skala innebär minst en resultat på 6.


Det beror helt på vilken position du söker och hur arbetsgivaren använder testet. Vi känner dock inte till någon kandidat som gått vidare utan att ha preseterat över genomsnittet, vilket innebär minst en poäng på 6 på en 10-gradig skala.


Ja. Studier har visat att just de här typen av test, där man ska se logiska samband i symboler eller matriser och sedan hitta den matris som ska fortsätta serien, är den typ av test där övning spelar som mest roll för reslutatet. Övning kan höja dina poäng med upp till 20%.


Fler och fler arbetsgivare använder test som mäter flytande intelligens. Dessa mäter en kandidats förmåga att snabbt ta till sig och bearbeta ny information. Klarar du testet går du vidare i rekryteringsprocessen, och där spelar förstås dina kunskaper och tidigare erfarenhet stor roll.