Öva inför UNIQ & NEO-PI-R test och sök jobb som polis - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Vad är ett testerna UNIQ och NEO-PIR?

Det första som händer om din ansökan inte sållas bort redan från början, är att du kallas till en teoretisk och psykologisk utvärdering på Rekryteringsmyndigheten som inkluderar personlighetstestet NEO-PIR och begåvningstestet UNIQ och NEO-PIR.

UNIQ

UNIQ är ett begåvningstest som togs fram av Rikspolisstyrelsen år 2003 för rekrytering till polisutbildningen. UNIQUE ersatte det test som använts fram till dess och som för övrigt var samma test som då användes vid försvarsmakten.

Testet mäter tre parametrar hos den sökande: Verbal, spatial och logisk förmåga. Resultatet mäts inte mot någon neutral referensgrupp, utan mot det genomsnittliga värdet för de polismän som redan befinner sig i kåren.

Det första momentet på UNIQ är språkligt, de två andra momenten är ickeverbala. I det spatiala momentet ska du vika kuber och på andra sätt bevisa din spatiala förmåga genom att återskapa tredimensionella figurer ur ett tvådimensionellt underlag.

I den logiska delen ska du avsluta talserier eller symbolserier på ett logiskt vis. För att klara detta måste du kunna tänka logiskt och under tidspress.

Resultatet redovisas i en niogradig skala från 1–9.


Exempelfrågor för UNIQ

 

Exempel 1, spatial förmåga.

 Vilket av de fyra svarsalternativen representerar kuben i hopvikt form?

Bild av spatialt test

 bild av svar spatialt test

Klicka för svar och förklaring

   Korrekt svar är C.

Förklaring:

Alternativ A. Kubens två helblå sidor i den utvikta kuben ligger inte bredvid varandra vilket de gör här, och således måste alternativ A vara felaktigt.

Alternativ B. Detta alternativ är felaktigt av samma skäl. Eftersom de helblå sidorna av kuben inte ligger bredvid varandra i den utvikta kuben kan de inte heller göra det i den vikta kuben.

Alternativ C. De tre sidorna som visas i detta alternativ motsvarar sidan längst till vänster, sidan till höger om den och den översta sidan i den utvikta kuben. De visas även korrekt i relation till varandra. Alternativ C måste med andra ord vara det korrekta svaret.

Alternativ D. Den vita diagonala randen som visas i den utvikta kubens översta sida är felplacerad i förhållande till de två andra sidorna (den helblå och den vita) i det här svarsalternativet. Det är med andra ord felaktigt.

 


Exempel - 3D figurtransformation

NEO-PI-R  är ett personlighetstest som bedömer din personlighet enligt den så kallade femfaktorteorin, även kallad Big 5-modellen, och de fem kategorier som bedöms är med andra ord:

  • Öppenhet. En förmåga att uppskatta känslor, nya idéer, äventyr, nya erfarenheter, resor och så vidare.
  • Samvetsgrannhet. Tendensen att vara plikttrogen, självdisciplinerad, målinriktad och att agera planerat snarare än spontant.
  • Extraversion. Dragningen åt att vara energisk, självsäker en tendens att söka stimulans och andra människors sällskap.
  • Vänlighet. En tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
  • Neuroticism. En tendens att lätt kunna erfara negativa känslor som exempelvis ilska, ångest, depression, eller sårbarhet och en dragning åt emotionell instabilitet.

Typiska frågor på personlighetstest går ut på att du ska ta ställning till påståenden, och sedan svara på om dessa gäller för dig med ”sant” eller ”falskt” eller på en femgradig skala, från ”Instämmer helt” till ”Instämmer definitivt inte”. 


En kort guide för NEO-PI-R test

Läs var och en av de 266 uttalandena och välj den som beskriver dig bäst. Det finns inga "rätt" eller "fel" svar. Svara ärligt - försök inte ge ett svar bara för att det verkar vara rätt att säga. Använd inte för mycket tid på att tänka på någon fråga - vanligtvis är det första svaret som kommer att tänka på det du bör välja. Svara på alla frågor - hoppa inte över några. Försök ge ett avgörande svar. Välj alternativet neutralt svar endast om varken de positiva eller negativa riktningarna passar dig. Det finns ingen tidsgräns för testet men det bör ta ungefär en timme. När du testar detta första gången är det absolut nödvändigt att du svarar exakt som du skulle ha när du ansöker om ett jobb. Detta gör att vi kan ge dig den bästa feedbacken och träna dig ordentligt.

Matrigma-test för polisbefäl

Är du redan polis, men hoppas på att kunna ta ett kliv upp i karriären? Om du söker jobb som polisbefäl i yttre tjänst, som exempelvis inom Piketen eller Nationella Insatsstyrkan, är sannolikheten stor att du kommer att behöva ta ett utökat prov i kognitiv begåvning, vanligen ett Matrigma-test. Matrigma-testet är ett icke-verbalt test som mäter din så kallade ”flytande intelligens”, och det kräver inga förkunskaper, men däremot ett god förmåga att se mönster och samband och tänka logiskt.

Testfrågorna alltså består av symbolserier, och din uppgift är att välja vilken symbol som saknas i serien från ett antal svarsalternativ.

Vill du köpa vårt övningspaket för Matrigma-test så klicka du här


Varför öva inför UNIQ och NEO-PI-R test?

Nöj dig inte med webbplatser fria frågor

Du kan hitta gratis exempelfrågor på officiella webbplats. Problemet är att de bara täcker en liten del av det testade materialet och de har inte samma tidsbegränsningar som det faktiska testet. Det var mycket svårt att komma till bra resultat genom att öva bara med exempelfrågor.

Behärska din tidsstyrning

Du har aldrig tillräckligt med tid, du skulle antagligen bara besvara på alla frågorna, men tyvärr har testet en strikt tidsgräns. Därför är det viktigt att lära sig genvägstekniker och trick som kan spara dig dyrbar tid.

Lär dig av dina misstag

Skriv ner dina vanligaste misstag under träningen, och vad du lärde av dem. På lång sikt hjälper detta dig att minimera dina fel och öka din totala poäng.

Förbereda dig

Vissa kandidater är osäkra på vilket test de kommer att ta, eftersom e-postmeddelandet från anställningsföretaget är vagt och inte anger några detaljer. Om detta är din situation, skulle det vara bäst att hålla sig på den säkra sidan och förbereda sig för de vanligaste UNIQ frågorna: logiskt tänkande, Spatialt tänkande, Mental rotation av abstrakta former, Språk- och ordförståelse samt numerisk beräkningar

NEO-PI-R Vildledande instruktion

1: Var bara dig själv.
Syftet med denna instruktion är enligt bedömarna att få de mest autentiska svaren från kandidaterna. du bör inte utsätta dig helt för bedömarna. Istället bör du få dem att analysera vem du vill vara beroende på önskad position.

2: Det finns inga rätta eller fel svar.
En sak som testadministratörer alltid säger om personlighetstester är att det inte finns några rätta eller fel svar. Detta är uppenbarligen inte sant. Personlighetstest används för screening för att välja den bästa kandidaten för ett jobb. Rekryterare kommer därför att rekommendera kandidater som bäst passar de nödvändiga kriterierna och arbetsbeskrivningen.

3: Ge det första svaret som kommer till ditt sinne.
Syftet med denna mening är att uppmuntra dig att inte tänka på dina svar och vara så spontan som möjligt. Men i själva verket är ett spontant, naturligt svar inte nödvändigtvis det bästa, varken i livet eller på ett urvalstest. I personlighetstester, som i situationer i verkligheten, bör du vara försiktig och beräknad; måste du tänka innan du svarar och överväga resultaten av dina handlingar.

4: Ingen är felfri; alla har gjort misstag.
Många personlighetstest använder den meningen i ett försök att få dig att tro att de tittar på din ärlighet, när de faktiskt försöker "öppna dig" och låta dig berätta om dina svagheter. Personlighetstester är inte forumet för att nämna dolda rädsla, tvivel eller tillfälliga humörsvängningar; det är inte din vän eller din terapeut. På testdagen bör du betona dina styrkor, inte dina svagheter.

Sammanfattning

Som vi påpekade ovan så föll ansökningsomgången 2016, hela 67% av kandidaterna som tog testerna UNIQ och NEO-PI-R bort ur rekryteringen till polisutbildningen. Genom att öva inför begåvningstest så skaffar du en känsla för provet, och ökar ditt självförtroende inför testdagen.

Dessutom får du chansen att vässa ditt logiska tänkande med de studieguider och de tips och lösningsstrategier som ingår i övningspaketet för kognitiva test.

Och genom att öva inför personlighetstest så skaffar du sig snabbt en känsla för vilka frågor som mäter vilka personlighetsdrag, vilket gör att du får möjlighet att optimera dina svar för den position du söker, i det här fallet din lämplighet som polis.

Öva inför antagningen till polishögskolan med JopTestPrep JobTestPrep är den enda webbplatsen som erbjuder professionella övningstest som simulerar de verkliga test du kommer att möta på testdagen.

Genom att öva inför testet, och med våra poängrapporter, studieguider, facit och utförliga svarsförklaringar kommer du garanterat att förbättra dina resultat avsevärt. Söker du in på polisutbildningen så missa inte chansen att öva inför både UNIQ och NEO-PI-R. Börja öva redan idag!

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.