Sök jobb som chef och öva inför lämplighetstest

Att bli chef på ett företag är mångas dröm, och för de flesta ett stort kliv upp i karriären. Men oavsett om du söker en tjänst som VD i ett större företag eller som chef för personalavdelningen så har numer samtliga rekryteringar detta gemensamt: De kräver att du klarar av ett större antal lämplighetstest. Hos oss på JobTestPrep hittar du övningsmaterialet som ger dig en fördel över konkurrenterna om positionen, och ökar dina chanser att landa jobbet.

Chef PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

  • Flera övningstest i konflikthantering
  • Omfattande svarsförklaringar och analys
  • Studieguide till konflikthanteringstest

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om chefs-test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Att arbeta som chef

En chef kan vara många saker och syssla med olika ting, men gemensamt för i stort sett alla chefspositioner är att du har arbetslednings-, personal- och budgetansvar. I övrigt kan det handla om allt från att projektleda en arbetsgrupp på fem personer, ha ansvar för en ICA-butik, eller leda en global koncern med hundratusentals anställda.

Chefer kan ha olika bakgrunder utbildningsmässigt, men höga chefer har ofta bakgrund som jurister, ekonomer eller ingenjörer. Det handlar dock i hög grad om vilken bransch det gäller, och chefer är dessutom ofta specialiserade. En överläkare har förstås en medicinsk bakgrund, chefen på en rekryteringsfirma ofta en HR-utbildning, och en biskop, för att ta ett lite udda exempel, har naturligtvis startat sin bana som präst.

Men oavsett om du söker jobb som rektor, IT-chef eller affärsutvecklingsansvarig, måste du ha ledaregenskaper, vara en god kommunikatör, och ha en förmåga att inspirera. Och det är här ett större eller mindre batteri av tester kommer in i rekryteringsprocessen. Nedan listar vi de vanligast förekommande.

SJT Ledaregenskaper test inkluderar kompetenser som är avgörande för att motivera individer och mobilisera resurser för att sträva efter mål som delas av medlemmarna i organisationen. Dessa färdigheter är särskilt viktiga för ledar- och juniorledarpositioner.

Personlighetstest

Personlighetstest söker bedöma hur du kommer att agera på din framtida arbetsplats, och ingår i stort sett alltid vid rekryteringar till högre positioner. Den vanligaste typen bygger på den så kallade femfaktormodellen, och mäter din personlighet inom områdena Extraversion, Neuroticism, Öppenhet, Samstämmighet och Samvetsgrannhet.

Testen finns i ett antal utföranden, från sådana som tar en kvart att göra till sådana som tar ett par timmar i anspråk. Du hittar mer information om dessa test, liksom exempelfrågor, i den här artikeln.

Test i konflikthantering

Dessa test kallas ibland SJT-test (Situational Judgment Test), och syftar till att bedöma din förmåga att agera på ett konstruktivt sätt de i besvärliga situationer och konflikter som alltid uppstår på arbetsplatser, och som det är ditt ansvar att som chef hantera och lösa.

Frågorna består av situationsbeskrivningar, och din uppgift är att rangordna ett antal alternativa sätt att agera i situationen, från det bästa till det sämsta alternativet. Situationerna kan handla om allt från personalkonflikter till att i stressade situationer ta rätt affärsbeslut. Du hittar mer information om konflikthanteringstest här

Test i språkförståelse

Dessa test prövar din förmåga att på kort tid ta in mer eller mindre avancerad information i skriftlig form, och sedan ta ställning till ett eller flera påståenden kring texten du just läst. Förmågan att snabbt kunna ta in och reagera på information är centralt för ett lyckat chefsarbete. Du hittar mer information om olika språkförståelsetest här.

Test i logiskt tänkande

Dessa test kan se ut på en mängd olika sätt, men syftar samtliga till att testa din förmåga att tänka logiskt och abstrakt, känna igen mönster, din kognitiva förmåga, och så vidare. De kan delas upp i verbala och icke-verbala test. I de verbala ska du dra slutsatser från skriftlig information, medan de icke-verbala testen vanligen består av nummer- eller symbolserier som skall kompletteras på rätt sätt. Du hittar mer information om den här typen av test här, här och här.

Numeriska test

Dessa test är utformade för att mäta din förmåga att snabbt ta in och dra slutsatser av matematisk information. De finns på ett antal olika nivåer, från enklare räknetest som behandlar de fyra räknesätten och andra enklare operationer, till test som kräver universitetsmatte för att kunna slutföra på ett korrekt sätt. Du hittar mer information om den här typen av test i denna dedikerade artikel.

Börja öva

Genom att öva inför de test du ska ta så upptäcker du snabbt vilka områden du behöver fräscha upp, och var dina styrkor och svagheter som blivande chef ligger. Och genom att ta vårt personlighetstest så lär du dig förstå hur du kan framställa dig själv på bästa möjliga sätt. Med hjälp av våra övningstest, svarsförklaringar och facit ökar du dina chanser att klara testen på ett tillfredställande sätt och ta dig vidare i rekryteringen. Registrera ett konto och börja öva redan idag!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst